LOGO CAIB
Contingut
29 abril 2016| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Consell de Govern: El Consell de Govern aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: El Consell de Govern aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma, prevista en l’Acord del Consell de Govern de 8 d’abril, i que afecta els llocs de treball següents: cap del Servei d’Investigació Sanitària, cap de la Secció XV i cap del Negociat XV. Aquests canvis tenen el seu origen en el recurs de reposició interposat pel Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears.