LOGO CAIB
Contingut
28 abril 2016| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Educació ha presentat avui la composició de la comissió d’experts per a un estudi sobre el model lingüístic escolar NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Educació ha presentat avui la composició de la comissió d’experts per a un estudi sobre el model lingüístic escolar

Avui matí ha tengut lloc la reunió de la Mesa tècnica per a la normalització lingüística del català i el tractament del model lingüístic escolar de les Illes Balears. Un dels aspectes destacats de l’ordre del dia ha estat la presentació, per part de la Conselleria d’Educació i Universitat, de la composició d’una comissió d’experts per dur a terme un estudi sobre el model lingüístic escolar a les Illes Balears que serveixi de base per a un consens amb la comunitat educativa.

La Comissió d’experts aportarà els seus coneixements científics en àmbits molts diversos per assessorar en el debat del model lingüístic escolar de les Illes Balears. Estarà integrada per deu persones de reconegut prestigi:

Bernat Sureda Garcia: Doctor en Pedagogia. Director del Departament de Pedagogia i didàctiques específiques (UIB). Expresident del CEIB.
Joan Melià i Garí: Llicenciat en Filologia Hispànica i doctor en Filologia Catalana. Subdirector del Departament de Filologia Catalana (UIB). Exdirector general de Política Lingüística.
Miquel Sbert Garau: Llicenciat en Filologia Hispànica i doctor en Filologia Catalana. Exdirector general d’Ordenació i Innovació.
Nicolau Dols Salas: Llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Filologia Catalana. Professor titular UIB. Membre de la Secció Filològica de l’IEC.
Bartomeu Canyelles Roca: Llicenciat en Filologia Hispànica i catedràtic d’institut de llengua castellana i literatura.            Exdirector de l’IAQSE
Antoni Quintana Torres: Llicenciat en Ciències Socials, Geografia i Història. Professor secundària Ciències Socials a l’IES Son Pacs. Autor de l’estudi: Integració de llengües.
Maria Juan Garau: Llicenciada en Filologia Anglesa i doctora. Professora titular d'universitat. Investigadora sobre contextos d'aprenentatge de llengües estrangeres
Bàrbara Sastre Bestard: Professora de l’Escola Oficial d’Idiomes de Manacor. Llicenciada en Filologia Germànica i doctora per la Universitat d’Hamburg.
Margalida Coll Llompart: Mestra PT a ESO i professora associada de la UIB. Diplomada Educació Primària i Llicenciada Psicopedagogia. Màster en Llengua i Literatura Catalanes.
Bartomeu Quetglas Pons: Llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor. Professor UIB especialista en models escolars europeus. Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.

A banda de la creació d’aquesta comissió d’experts, la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, ha fet un repàs de les primeres accions de la Conselleria d’Educació i Universitat per al foment de la normalització lingüística en els centres escolars.

En aquests moments s’està elaborant una guia, conjuntament amb el Departament d’Inspecció Educativa, per a la revisió dels projectes lingüístics de centres escolars, que ajudarà a analitzar el context sociolingüístic de cada centre per determinar mesures que garanteixin que, en acabar l’ensenyament obligatori, tots els alumnes siguin plenament competents en les dues llengües oficials.

També s’ha dedicat una de les línies del Pla quadriennal de Formació del Professorat a la formació per a la millora dels processos d’aprenentatge de llengües, des de l’actualització pedagògica i didàctica en metodologies que vinculin l’aprenentatge a situacions de la vida quotidiana.

La directora ha destacat que s’han iniciat gestions per a la recuperació de les Comissions de Normalització Lingüística als centres escolars per al curs 2016/2017 i que està en marxa un procés de recuperació, registre i catalogació del material elaborat per l’anterior Servei d’Ensenyament del Català.

Per altra banda, Alorda ha anunciat l’organització d’una jornada per a la presentació del projecte “Acadèmia Oberta”, mitjançant el qual l’Institut d’Estudis Catalans podrà establir una línia de contacte directe amb el professorat de llengua catalana d’ensenyament primari i secundari.

En el marc de la commemoració de l’Any Llull, s’ha iniciat una col·laboració amb la Direcció General de Cultura per oferir als centres escolars un itinerari cultural per Palma, que inclou llocs emblemàtics de la vida de Ramon Llull. S’elaborarà també una guia didàctica.

Recentment, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha recuperat competències pròpies que durant la darrera legislatura havia assumit l’Institut d’Estudis Baleàrics. D’una banda, la tramitació dels expedients d’exempció de llengua catalana i, de l’altra, la Gestió del programa FOLC (Pla de Formació Lingüística i Cultural, que inclou tant la gestió del Pla de Formació com l'emissió dels certificats de capacitació), prevista a partir del curs 2016/2017. Per tot això, s’ha explicat que es fan gestions per crear un Servei de Normalització Lingüística que assumeixi funcions de l’anterior Servei d’Ensenyament del Català.

Finalment, la directora general d’FP i Formació del Professorat ha avançat algunes de les iniciatives que  estan previstes per al curs vinent: jornades informatives i formatives per als coordinadors de normalització lingüística i de divulgació d’experiències; la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palma i la UIB perquè estudiants en pràctiques realitzin funcions de dinamització lingüística i cultural en els centres educatius i la recuperació d’enllaços amb els serveis de català de Catalunya i el País Valencià per emprendre mesures conjuntes.