LOGO CAIB
Contingut
4 abril 2016| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

La convocatòria per formar part de les borses d’interins docents s’obrirà el 13 d’abril NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La convocatòria per formar part de les borses d’interins docents s’obrirà el 13 d’abril

Avui s’han debatut les característiques de la convocatòria pel curs 2016/17 a la mesa sectorial d’educació
Avui la mesa sectorial d’Educació ha debatut la proposta de Resolució de la convocatòria pública per formar borses d’interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2016-17 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari. El termini de la convocatòria per formar part de les borses d’interins docents serà del 13 al 29 d’abril de 2016.

Entre les principals novetats de la convocatòria per al proper curs 2016/17destaca el pes que es dona a la formació acadèmica i a les activitats de formació que passen a tenir una puntuació màxima de 30 punts a diferència de la convocatòria anterior en la que en tenia 25. Aquesta modificació es troba en la línia dels objectius marcats per part de la Conselleria d’Educació i Universitat de treballar en un reequilibri progressiu del barem de valoració de mèrits. Cal destacar que es manté la puntuació il·limitada en l’apartat d’experiència docent a l’Administració.

Tots els aspirants a cobrir una plaça com a funcionari interí docent hauran de participar a la convocatòria tant si formen part de les llistes d’interins com si s’hi incorporen per primera vegada. Això vol dir que una vegada que s’obrin les borses d’interins, del 13 al 29 d’abril de 2016, tots els que vulguin participar en el procés, si ja han participat en anteriors cursos, hauran de confirmar que volen continuar estant a la llista, modificar les opcions corresponents i afegir els mèrits.
Per altra banda, la convocatòria estableix que els aspirants podran declarar-se com a no disponibles sense al·legar cap causa justificada, sempre que no tinguin plaça adjudicada. Una vegada que tenen una plaça adjudicada només poden renunciar a la plaça per motius justificats. En els dos casos esmentats els aspirants continuen a la borsa d’interins en situació de no disponibles i conserven la puntuació i l’ordre reconeguts. Mentre que els aspirants que renunciïn de forma injustificada quedaran exclosos de totes les borses per un període de dos anys, el que suposa un curs acadèmic.

L’Annex de titulacions de la convocatòria també presenta modificacions. Entre d’altres qüestions, es modifiquen algunes titulacions i requisits per a accedir a determinades funcions del cos de professors tècnics de formació professional en les especialitats de Cuina i Pastisseria, Serveis de Restauració i Perruqueria i Estètica. En aquests casos s’estableixen els requisits d’un any d’experiència docent en la matèria, dos anys d’experiència laboral o el títol de tècnic superior de la mateixa família professional.