LOGO CAIB
26 de març de 2016Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Més de 50 tècnics independents participen en les meses que donaran forma a la proposta de reforma de la llei del sòl NNota Informativa

Més de 50 tècnics independents participen en les meses que donaran forma a la proposta de reforma de la llei del sòl

La llei actual just té el suport unànime en un 20 % de l’articulat, hem de revertir aquest percentatge i que la nova estigui consensuada en més del 80%”, assegura el director d’Ordenació del Territori, Luis Corral
La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha iniciat ja el procés de revisió de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, mitjançant un total de vuit meses tècniques, integrades per més de 50 representants d’entitats, institucions i col·legis professionals, que analitzaran a cada una d’elles un determinat aspecte de la llei del sòl per tal de debatre i plantejar les propostes de reforma.

En concret, les distintes meses tècniques prenen cada una d’elles la temàtica d’un dels títols de l’actual norma del sòl (i de les similars d’altres normatives autonòmiques) per anar avançant paral·lelament en les propostes.

Els tècnics independents (advocats, enginyers, arquitectes, aparelladors, geògrafs, mediambientalistes, ecologistes, constructors, promotors...) són representants de les administracions públiques (Comunitat Autònoma, consells insulars i ajuntaments), d’entitats —com col·legis professionals—, associacions empresarials —com CAEB, promotors, constructors, Pime—, entitats ecologistes —com el GOB—, la Universitat de les Illes Balears, la Cambra de Comerç o ABTU (Agrupació Balear de Tècnics Urbanistes), entre d’altres.

S’han constituït les meses sobre principis generals i competències; règim de sòl urbà i urbanitzable (classificació, drets i deures); planejament urbanístic, política de sòl, garanties de propietat i patrimoni públic de sòl; règim de sòl rústic; gestió urbanística i execució del planejament; edificació i ús del sòl i, finalment, una mesa sobre disciplina urbanística.

El director general d’Ordenació del Territori, Luis Corral, és qui coordinarà les tasques de les meses i qui dirigeix el procés que ha de donar lloc a una nova llei del sòl. Alguns dels tècnics designats participen en més d’una mesa i, per això, s’ha fet un calendari de feina que compatibilitza aquesta circumstància i una evolució ordenada i coherent del debat.

Corral assegura que el principal objectiu és “aconseguir una futura llei del sòl que tengui vocació de perdurabilitat i, per això, hem d’articular-la des del màxim consens possible”.
En aquest sentit, el director general recorda que l’actual llei del sòl “just té un 20% del seu articulat aprovat per unanimitat, mentre que la resta, únicament té  el suport dels parlamentaris del partit que ostentava el govern en la legislatura anterior”. “Per això” —afegeix Corral— “el nostre repte és revertir aquests percentatges i, fruit del procés participatiu que hem iniciat, arribar a aprovar una llei en què més del 80% tengui el suport unànime... És la garantia que serà una llei que perdurarà, que serà una llei de futur”.

Segons Luis Corral, el procediment escollit per abordar la reforma de la llei del sòl és una garantia de pluralitat i consens. Així, Corral recorda que s’ha optat per un plantejament innovador perquè, en lloc de presentar propostes de reforma i sotmetre-les al debat dels tècnics, són els tècnics els qui, en les distintes meses, aniran donant forma a la proposta, una nova fórmula oberta i participativa.

La previsió és que aproximadament en el mes de març de 2017 la Mesa tengui llesta ja una proposta dels tècnics per presentar-la als distints grups polítics i al conjunt de la societat, amb un termini d’exposició pública per a la presentació d’al·legacions, i llavors iniciar la tramitació parlamentària.