LOGO CAIB
3 febrer 2016 | <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Serveis Socials contracta 19 treballadors i treballadores per accelerar l’accés al sistema de dependència, donar sortida a expedients paralitzats i millorar la qualitat del servei NNota Informativa

Foto de noticia

Serveis Socials contracta 19 treballadors i treballadores per accelerar l’accés al sistema de dependència, donar sortida a expedients paralitzats i millorar la qualitat del servei


-  Es tracta de 14 treballadors socials i 5 valoradors amb els quals es pretén desembossar i agilitzar el servei de gestió d’expedients
- També s’han contractat 59 nous treballadors/ores a les residències de gestió directa per millorar la qualitat del servei a les persones amb dependència  

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha efectuat la contractació de nou personal destinat al reconeixement de la situació de dependència i a l’assignació del servei corresponent. En total s’han contractat 5 tècnics valoradors, que són els encarregats d’avaluar el grau de dependència una vegada que s’ha registrat una sol·licitud i 14 treballadors socials qui, una vegada reconeguda la situació de dependència, elaboren el PIA (programa individual d’atenció). Aquests 19 treballadors se sumen als 60 treballadors i treballadores de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears destinats a cobrir tot el procés de tramitació dels expedients, des del moment en què es fa la sol·licitud fins a l’assignació del servei (una plaça a una residència, centre de dia o una prestació econòmica).

La contractació d’aquests 14 treballadors socials i 5 valoradors de manera temporal desembossarà el servei de valoració i elaboració dels PIA i resoldrà els expedients paralitzats en les primeres passes de la tramitació. Un embós generat en gran part per l’entrada massiva, el passat 1 de juliol, de 4.000 casos pendents de l’elaboració dels programes individuals d'atenció i que s'afegiren a les 2.000 sol·licituds que hi havia pendents. Això va generar un embossament en el sistema de gestió dels expedients al qual s’havia de donar resposta.

Aquestes contractacions s’encaminen en la reactivació de la dependència anunciada per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, ja que donaran sortida als expedients encara no resolts, es reduirà els temps d’espera en el procés de valoració i assignació del servei i s’agilitzaran els procediments de gestió de la dependència.

En aquesta mateixa línia d’impulsar la Llei de Dependència i de millorar l’atenció a les persones amb dependència a Balears, també s’han contractat 59 nous treballadors/ores a les residències per a persones amb dependència gestionades directament per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a través de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal. Des del mes de juny fins avui la plantilla de les residències de gestió directa ha crescut en 59 treballadors/ores de diferents categories professionals (metges, infermers, fisioterapeutes, auxiliars de recepció, treballadors socio sanitaris, tècnics en integració social, etc.) per tal de millorar la qualitat dels serveis i l’assistència als usuaris. Les noves contractacions corresponen a 11 treballadors/ores recentment incorporats a Oms-Sant Miquel i 9 a Son Güells (Mallorca), 21 a Can Raspalls i 15 a Can Blai (Eivissa), a més d’1 treballador social i 2 treballadors destinats als departaments de gestió de les residències.

Fina Santiago atendrà els mitjans de comunicació interessats a les 11h a la seu de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació