LOGO CAIB
Contingut
1 febrer 2016| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Les empreses que treballin per l’Administració pública hauran d’assumir clàusules socials per vetllar per l’ocupació de qualitat NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Les empreses que treballin per l’Administració pública hauran d’assumir clàusules socials per vetllar per l’ocupació de qualitat

El Govern crearà una comissió de treball per incorporar clàusules socials a la contractació de la CAIB, a petició dels sindicats
Les empreses que vulguin ser contractades per la Comunitat Autònoma hauran de complir amb les condicions que marquen els convenis col·lectius sectorials vigents. El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, i la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, s’han reunit avui amb els representants de CCOO i UGT, els quals han sol·licitat la inclusió de clàusules socials en la contractació pública a l’hora de licitar obres i serveis per a l’Administració autonòmica.
Negueruela i Cladera han manifestat el compromís del Govern per accelerar la incorporació de criteris socials a l’hora de determinar l’adjudicació de tots els contractes públics. Per això, ambdós consellers crearan, de forma imminent, una comissió de treball per incorporar les clàusules socials a la contractació pública.
A tall orientatiu, durant l’any 2014 la Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha recollit que les conselleries del Govern, l’IBSalut i altres òrgans van subscriure 4.040 contractes, la majoria dels quals van ser menors. Basats en acords marc, aquell any es produïren 156 contractes. Només en els sectors de la neteja d’instal·lacions i de seguretat i control d’accessos, la CAIB va contractar empreses amb una plantilla global de més de 500 treballadors.
D’aquesta manera i resultat del diàleg social, ambdues Conselleries posen en marxa un dels compromisos recollits en els “Acords pel Canvi”, amb l’objectiu de recuperar drets dels treballadors i millorar la qualitat de l’ocupació a través del compliment dels convenis col·lectius sectorials en matèria laboral en tot allò relacionat amb la licitació pública del Govern.
Valoracions
En aquest sentit, el conseller Negueruela ha posat en valor el compromís assolit amb els sindicats ja que la reforma laboral impulsada pel Govern de Rajoy l’any 2012 permet que els convenis col·lectius d’empresa estableixin condicions laborals i salarials inferiors a les negociades en el marc dels convenis sectorials i territorials. Motiu pel qual, Negueruela ha valorat molt positivament l’acord entre les parts per tenir una Administració més social que garanteixi unes condicions de feina dignes.
En la mateixa línia, la consellera Cladera ha ressaltat que no només s’ha d’assolir una administració eficaç, sinó també una administració més social. Una fita, ha valorat, que no implica ni més costos ni menys eficiència, sinó més sensibilitat i respecte cap a les condicions dels treballadors.
La consellera també ha recalcat que l’acord assolit representa un gran avenç en matèria social, i es dóna resposta a una demanda llargament reivindicada pels representants sindicals. L’aplicació de clàusules socials a la contractació pública tutelada per la CAIB  suposa alhora una major integració de valors com la igualtat, l’ètica i l’equitat en l’àmbit de l’Administració autonòmica. Uns principis, ha afegit, en consonància a la forma de fer  d’aquest Govern i que s’identifiquen amb les necessitats i demandes socials.
Amb aquest acord, les clàusules socials arriben ara a tota la contractació ordinària; cal recordar que en el mes de desembre el Govern ja va anunciar, a través de la consellera de Serveis Socials, que reservaria el 3% de la contractació pública a Centres Especials d’Ocupació i empreses d’Inserció.