LOGO CAIB
Contingut
8 gener 2016| <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: El Consell de Govern ha estat informat del Pla d’Actuació previst per la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB) per al 2016 CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: El Consell de Govern ha estat informat del Pla d’Actuació previst per la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB) per al 2016

El Consell de Govern ha estat informat avui del Pla d’Actuació 2016 previst per la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull (FISIB), dependent de la Conselleria de Salut, i que va ser aprovat el passat 17 de desembre pel seu Patronat.
 
Aquest Pla d’Actuació inclou els objectius i les activitats que es preveu desenvolupar al llarg d’aquest exercici, entre els quals destaca donar compliment als objectius establerts en el Conveni de creació de l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma (IdiSPa), així com afrontar els reptes que s’imposen en l’actualitat i que han de conduir a la seva acreditació per part de l’Institut de Salut Carlos III.
 
El 2016 es preveu l’inici del procés d’acreditació de l’IdiSPa com a institut d’investigació sanitària reconegut per l’Institut de Salut Carlos III, per la qual cosa ja s’han posat en marxa els mecanismes per sotmetre l’entitat a una auditoria.
 
Així doncs, en aquest moment s’està finalitzant la definició del Pla Estratègic 2016-2019 i del Pla de Recursos Humans d’Investigació per tal d’assolir els requisits exigits i adequar l’estructura organitzativa per complir amb la missió dels instituts d’investigació sanitària.
 
L’IdiSPa preveu complir amb aquests requisits abans del final del 2016 per poder sol·licitar l’inici del procés d’acreditació. Una vegada acreditat aquest institut, els investigadors podran optar a un major nombre d’ajudes i subvencions per desenvolupar la seva activitat de recerca.
 
L’IdisPa es va constituir el mes de desembre del 2013. Actualment compta amb 53 grups d’investigació, més de 600 investigadors i set àrees científiques.