LOGO CAIB
Contingut
20 novembre 2015| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Consell de Govern: El Consell de Govern aprova els fonaments bàsics del primer Pla Estratègic de l’Escola Balear d’Administració Pública CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: El Consell de Govern aprova els fonaments bàsics del primer Pla Estratègic de l’Escola Balear d’Administració Pública

 El Consell de Govern ha aprovat els fonaments bàsics del Primer Pla Estratègic de l’Escola Balear d’Administració Pública, que ha de ser l’instrument que serveixi per determinar, desenvolupar i avaluar les línies estratègiques i les activitats que permetin executar l’acció formativa dels empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els processos de selecció i promoció del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma, i també la inserció laboral i la promoció de persones amb discapacitat en les administracions del nostre àmbit territorial, amb la finalitat d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia del servei públic i, d’aquesta manera, la satisfacció de la ciutadania.
 
L’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) va néixer amb la intenció d’aglutinar tota l’acció formativa que afecta els empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, inclòs el personal dels àmbits de policia local, protecció civil, seguretat i emergències, així com de gestionar els processos de selecció i promoció del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma, amb atenció especial a la inserció laboral i a la promoció de persones amb discapacitat en les administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
 
El nou entorn en el qual s’integra la gestió pública, juntament amb el requeriment de la ciutadania en la prestació d’un servei públic de la màxima qualitat, demana a l’Administració un alt nivell d’exigència en el paper essencial dels seus recursos humans. Aquesta realitat, que ha de tenir com a objectiu últim la millora i la modernització dels serveis públics, implica haver de definir una política estratègica que ha de desenvolupar l’Escola Balear d’Administració Pública, amb uns principis i uns fonaments nous en aquesta matèria que permetin consolidar i millorar el camí iniciat en els darrers anys, i també materialitzar l’estratègia innovadora que ha de guiar la professionalització dels empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 
En virtut de l’acord d’avui s’encomana a la mateixa EBAP la redacció del Primer Pla Estratègic de l’Escola Balear d’Administració Pública en el termini màxim d’un mes.