LOGO CAIB
Contingut
20 octubre 2015| <9ªL> Conselleria de Salut

La Direcció General de Salut Pública i Participació recomana fer-se la prova del VIH davant pràctiques de risc i recorda la importància del diagnòstic precoç NNota Informativa

Foto de noticia
Avui s’efectuaran proves ràpides de detecció del VIH d’11.00 a 18.00 hores a la seu d’ALAS

La Direcció General de Salut Pública i Participació recomana fer-se la prova del VIH davant pràctiques de risc i recorda la importància del diagnòstic precoç

Del total de proves ràpides fetes a les Balears, un 2,2 % varen donar un resultat positiu
La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública i Participació, recomana a la població susceptible d’haver tengut pràctiques sexuals de risc fer-se la prova ràpida del VIH, davant la importància d’un diagnòstic precoç de la malaltia. La Direcció General de Salut Pública i Participació alerta que un diagnòstic tardà dificulta a les persones diagnosticades rebre un tractament adequat per millorar la seva qualitat de vida, per la qual cosa tenen un major risc de desenvolupar la sida i la mortalitat és major en relació amb les persones que accedeixen al diagnòstic i al tractament eficaç de manera precoç.
 
A Espanya s’estima que hi ha devers 150.000 persones amb infecció per VIH, que representen 4 persones infectades per cada 1.000 habitants. D’aquestes persones, un 30 % no està diagnosticat i, per tant, pot transmetre la infecció a altres. A les Illes Balears, encara que la prova és gratuïta i confidencial, el retard en el diagnòstic arriba al 53 % dels nous casos de VIH.
 
Per a la Direcció General de Salut Pública i Participació aconseguir millorar les dades de detecció precoç del VIH és una de les seves prioritats. En aquest sentit, impulsa la realització de les proves ràpides del VIH i hi dóna suport amb l’objectiu d’incrementar el diagnòstic precoç, augmentar la percepció de vulnerabilitat davant la infecció, i sensibilitzar i informar de manera personalitzada sobre les mesures de prevenció i control del VIH.
 
Durant l’any 2014 es varen fer un total de 1.412 proves ràpides (un 34,8 % més que l’any anterior) en els diferents centres de caràcter no assistencial ¾centres d’atenció a les drogodependències, Centre de Diagnòstic, Tractament i Prevenció d’Infeccions de Transmissió Sexual (CAITS), Associació de Lluita Antisida (ALAS) i Metges del Món. Del total de proves fetes, un 2,2 % varen donar un resultat positiu.
 
 
Centre Proves Positius
ALAS 480 16
Oficines de farmàcia 562 10
Metges del Món 197 5
CAD 158 0
CAITS 13 1
Total 1.412 32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Avui s’efectuaran proves ràpides de detecció del VIH d’11.00 a 18.00 hores a la seu d’ALAS.
 
Distribució per sexe i edat
 
En el 2014 el 33,8 % de les persones que es varen fer la prova ràpida de detecció del VIH eren dones i el 66,2 %, homes. D’aquestes persones, el 34,3 % tenien entre 30-39 anys. Segons les dades de la Direcció General de Salut Pública i Participació, en el 98,5 % dels casos la causa que va motivar la realització de la prova va ser alguna pràctica sexual de risc. Quant a les persones que sí usen preservatiu, en les relacions sexuals ocasionals els homes utilitzen menys el preservatiu que les dones ¾50,5 % davant el 58,2 %.
 
Pel que fa a la tendència sexual, de la majoria de les persones que sol·liciten la prova ràpida el 66,5 % es defineixen heterosexuals; el 22,5 %, homosexuals, i el 7,4 %, bisexuals.
 
On es pot fer la prova?
 
La prova de detecció del VIH es pot fer en els llocs següents:
 
A Mallorca:
 
 • Farmàcia Caldentey-Vicens, c. dels Reis Catòlics, 60 07007 Palma
 • Farmàcia Dupuy-Gisbert, c. de Mancor, 60-62 07300 Inca
 • Farmàcia Frau-Frau, c. Cerdà, 1 07013 Palma
 • Farmàcia Sureda-Pedrals, av. de Salvador Juan, 6 07500 Manacor
 • Farmàcia March-March, av. de Joan Miró, 186 07015 Palma
 
A Menorca:
 
 • Farmàcia Seguí Puntas, av. de Vives Llull, 16 07703 Maó
 
A Eivissa:
 
 • Farmàcia Josefa Torres Torres, av. d’Isidor Macabich, 56 07800 Eivissa
 
També es pot fer la prova de manera gratuïta, anònima i confidencial a:
 
 
 • ALAS Mallorca (Associació de Lluita Antisida de les Balears)
 • CAITS (Centre de Diagnòstic, Tractament i Prevenció d’Infeccions de Transmissió Sexual): ambulatori del Carme, 3r pis, consultes 30 i 31, carrer del Carme, 18, Palma 07003, tel. 971 17 57 29. Horari: de dilluns a divendres, de 14.30 a 20.30 hores.
 
Qui s’ha de fer la prova?
 
Les persones majors de 16 anys que han tengut alguna de les pràctiques de risc davant el VIH següents:
 
 
 • Relacions sexuals sense preservatiu amb una persona amb el VIH.
 • Relacions sexuals sense preservatiu amb una parella o amb diverses, de qui es desconeix si està infectada o no.
 • Compartir el material per injectar-se drogues (xeringues, agulles, culleres, filtres...).
 • Haver sofert alguna infecció de transmissió sexual.
 • En cas de tenir una parella estable i voler deixar d’utilitzar el preservatiu en les relacions sexuals.