LOGO CAIB
Contingut
19 maig 2015| <8ªL>Conselleria d'Economia i Competitivitat

Els autònoms poden sol·licitar a partir de demà les noves ajudes de la Conselleria d'Economia i Competitivitat de 5.000 euros NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
Les sol·licituds es registren per ordre d'arribada a la CAIB, ajuntaments, consells i a Correus

Els autònoms poden sol·licitar a partir de demà les noves ajudes de la Conselleria d'Economia i Competitivitat de 5.000 euros

La directora general de Comerç i Empresa, destaca la partida de 461.815 € d' ajuda al treball i als emprenedors
A partir de demà dimecres, 20 de maig, es poden sol·licitar els nous ajuts per a la promoció de l'ocupació autònoma a les Illes Balears. La Conselleria d'Economia i Competitivitat obre aquesta convocatòria per tal de fomentar que les persones desocupades puguin fer-se treballadors autònoms o per a que facin feina per compte propi.

La quantia de les subvencions arriba als 461.815 euros. Les ajudes seran de 7.000 euros per a dones víctimes de violència de gènere i per a persones amb discapacitat; de 5.000 euros per a dones aturades i joves menors de 30 anys o de manco, i de 4.000 euros per a aturats no inclosos en els col·lectius anteriors.

La directora general de Comerç i Empresa, Lourdes Cardona, subratlla que "les ajudes es focalitzen en els col·lectius prioritaris del Pla d'Ocupació 2014-2017". A més, incideix que "l'objectiu d'aquest Govern ha estat, des del principi, fomentar la creació d'ocupació i donar suport als emprenedors".

Les sol.licituts s' atendran per ordre de recepció. Els interessats poden adreçar-se a qualsevol registre de la Comunitat de les Illes Balears (CAIB), ajuntaments, consells i en el de Correus.

Els beneficiaris estan obligats a mantenir la seva activitat empresarial i la seva alta a la Seguretat Social o equivalent durant almenys tres anys aplicats des de la data d'alta a la Seguretat Social o equivalent. El període de 36 mesos es pot comptabilitzar de forma no continuada sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l'estacionalitat per executar-lo i sempre que l'alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes de sis mesos, dins d'un màxim de sis anys consecutius.

Queden exclosos dels ajuts que estableix aquesta convocatòria els socis de societats mercantils de capital i aquells que participin en una activitat de naturalesa autònoma sense ser titulars, encara que sigui de manera personal, habitual i directa. Igualment queden exclosos els treballadors que hagin exercit la mateixa o similar activitat com a autònoms o per compte propi durant l'any anterior a la data d'inici de l'activitat per la qual se sol·licita la subvenció, i els qui ja hagin percebut l'ajuda per a l'establiment com a treballador autònom amb anterioritat.

La Direcció General de Comerç i Empresa és l'òrgan competent per tramitar les peticions d'ajuts d'aquesta convocatòria.