LOGO CAIB
Contingut
13 abril 2015| <8ªL>Conselleria d'Economia i Competitivitat

El Parc Bit acull una jornada per a impulsar una Administració Electrònica interconnectada NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
Joaquín García: "municipis, consell i Govern han de fer feina coordinats"

El Parc Bit acull una jornada per a impulsar una Administració Electrònica interconnectada

El conseller d'Economia i Competitivitat subratlla la necessitat de "reduir burocràcia als ciutadans"
El conseller d'Economia i Competitivitat, Joaquín García, ha obert aquest dilluns la "VII Jornada d'Administració Electrònica 2015", organitzada per la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic, amb la col·laboració i el patrocini de Deloitte, al Parc Bit de Palma . Trobada tècnic, amb prestigiosos ponents, i en què s'han abordat temes com la importància de la facturació electrònica o la ciberseguretat.

"L'Administració, de la mateixa manera que els ciutadans, es va conscienciant cada vegada més de la importància, en termes d'eficiència i eficàcia, dels avantatges que ens ofereixen les noves tecnologies", ha apuntat el conseller García. Així mateix ha subratllat que "el fet de compartir dades entre les diferents administracions redueix les càrregues burocràtiques als ciutadans, amb la qual cosa s'estalvien temps i doblers".En aquest sentit, s'ha referit a la importància que les administracions municipals, insulars i autonòmica comparteixin la mateixa informació a través de les noves tencologies ".

L'Administració Electrònica té objectius com el de facilitar la disponibilitat horària, ja que el ciutadà pot fer l'operació a qualsevol hora del dia i qualsevol dia de la setmana. També contribueix a una major proximitat del servei, perquè simplement es requereix connexió a Internet. A més, ofereix major eficàcia de la interacció; la informació aportada està en format electrònic i admet la possibilitat de respondre pel mateix canal.

El conseller Joaquín García, ha destacat que "l'Administració ha hagut d'anar adaptant-se als canvis i millores que la XARXA va introduint en el seu àmbit dia rere dia, per, en la mesura del possible i com a Servei Públic, donar resposta a la demanda dels nous temps.

Per la seva banda, durant la clausura, el director general d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic, Antoni Mateos, ha incidit en la mateixa línia i ha assenyalat que "l'Administració Electrònica ha de ser segura i donar facilitats". A més, ha remarcat que "avui en dia totes les empreses estan acostumades a fer feina amb Internet, ja sigui per compres o per tràmits, per tant, no s'entendria que l'Administració no es pujàs a aquest comboy de relacionar-se amb els seus ciutadans de manera electrònica". Referint-se a la factura electrònica, ha afegit que "és molt important que qualsevol empresa pugui saber en tot moment en quin punt es troba la seva factura". Ha conclòs dient que "es tracta d'un tema de simplificació on no hem de demanar al ciutadà més coses de les que són estrictament necessàries".

La primera ponència ha anat enfocada a presentar els avanços en adminsitració electrònica dels darrers anys, a càrrec de Bernat Albertí, cap del Servei de Sistemes d’Informació de la Direcció General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic. Durant la seva intervenció s'ha fet referència a l'evolució del nombre de tràmits telemàtics oferits al ciutadà que han arribat als 108.957 al 2014, al nombre de documents signats digitalment i custodiats per part del Govern (349.293 durant el 2014) i quins són els serveis més consultats a través de la Xarxa, entre els quals destaquen consultes per saber si s'està al corrent de pagament en la Seguretat Social i sobre les dades d'identitat.
  
Seguidament, la interventora delegada de la Intervenció General de la CAIB, Beatriz Fernández, ha explicat la feina que s'està fent en matèria de factura electrònica, després que des del 15 de gener de 2015 sigui obligatori la presentació electrònica de factures per part dels proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'Administració pública. Durant aquests tres mesos d'aplicació ja s'han presentat a la CAIB 27.000 factures electròniques, un 25% de la facturació total.

A les Balears, els tràmits telemàtics han experimentat un important creixement en els darrers anys, ja que el 2010 es van registrar 38.576 sol·licituds telemàtiques, en 2011, 67.927, el 2012, 69.501, el 2013, 86.675 i el 2014, arribem les 108.957