LOGO CAIB
1 maig 2020 <10aL>Presidenta

Roda de premsa del Consell de Govern de dia 1 de maig de 2020 CConsell de Govern

Roda de premsa del Consell de Govern de dia 1 de maig de 2020

Acords del Consell de Govern de dia 1 de maig de 2020