LOGO CAIB
9 gener 2023 <10aL>Presidenta

Roda de premsa del Consell de Govern de dia 9 de gener de 2023 CConsell de Govern

Roda de premsa del Consell de Govern de dia 9 de gener de 2023

Acords del Consell de Govern de dia 9 de gener de 2023.