24 març 2023 <10aL>Conselleria de Medi Ambient i Territori

Medi Ambient impulsa la reparació i reutilització de petits aparells electrònics a través de les subvencions d’economia circular

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat


El director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, ha visitat, aquest divendres, el centre de preparació per a la reutilització de la fundació Deixalles a Inca. En aquest espai s’hi està duent a terme el projecte «Anàlisi de la viabilitat social, ambiental i econòmica de la preparació per la reutilització de petits Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE), finançat amb 73.763, 72€ de les subvencions per impulsar l’economia social i circular.

L’objectiu del projecte és recollir 38 tones de residus de la fracció d’aparells petits de RAEE per a reutilitzar-los, així com calcular el percentatge d’aquesta tipologia que no es reparen per motius econòmics i augmentar-ne la taxa de reutilitzats.

Sansó s’ha mostrat molt satisfet de què Deixalles segueixi amb la línia de la reutilització, «un dels pilars de la Llei de residus i que farà que, en una fracció com la dels aparells petits, es pugui arribar a què el 65% del que es considera residu es repari i torni al cicle de l’economia circular».

A més d’aquest projecte, Deixalles posarà en marxa un espai d’autorreparació de residus per donar eines a la ciutadania per a l’adquisició d’hàbits i d’informació que permetin la reducció de la seva petjada ecològica a través de la reparació i la reutilització.

La posada en funcionament d’aquest espai ha estat subvencionada amb 26.552,13 euros i té com a objectiu que el 80% dels residus tornin a poder-se utilitzar després de la reparació. Entre les actuacions previstes es troba la creació d’un centre de prevenció de residus a Manacor, tallers de reparació i un sistema de préstec d’eines per a petites reparacions.