12 d’abril 2024 Conselleria d'Educació i Universitats

La Conselleria d'Educació i Universitats convoca ajuts per fomentar la mobilitat europea dels estudiants universitaris de les Illes Balears

Foto de noticia

La Conselleria d'Educació i Universitats convoca ajuts complementaris per a l'alumnat universitari de les Illes Balears immers en programes institucionals de mobilitat europea. Aquests ajuts, publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), tenen com a objectiu compensar part dels costos derivats de la participació en programes com Erasmus+, SICUE i Euroregió Pirineus Mediterrània durant el curs acadèmic 2023-2024.

Dirigides específicament a estudiants universitaris residents a les Illes Balears, aquests ajuts representen una oportunitat per fomentar la mobilitat acadèmica i enriquir la formació dels alumnes, donant-los l'oportunitat d'expandir els seus horitzons acadèmics i personals.

Els beneficiaris d'aquests ajuts seran aquells estudiants que compleixin amb els requisits establerts, incloent-hi domicili familiar a les Illes Balears, participació en programes de mobilitat nacional o internacional, i cursa d'estudis universitaris oficials de grau o màster en les categories especificades a la convocatòria.

És important destacar que aquests ajuts són compatibles amb altres beques o ajuts destinats a programes de mobilitat internacional, així com amb les concedides pel programa estatal de beques i ajudes a l'estudi per al curs acadèmic 2023-2024.L'import màxim dels ajuts és de 1.200 €, i seran abonades mitjançant una transferència bancària única als beneficiaris seleccionats.

El termini per a la presentació de sol·licituds s'inicià el dia 8 d'abril i finalitza el 24 de juliol de 2024. El procés de sol·licitud es realitza de forma telemàtica, requerint identificació i signatura electrònica, i ha de ser realitzat pels estudiants interessats.