LOGO CAIB
6 febrer 2023 Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Aprovada una tercera edició del programa 'Balears Bons de Comerç' per al 2023

Foto de noticia


\ Amb un pressupost total d’1,3 milions d’euros, el programa per al 2023 es divideix en dues campanyes

\ La primera campanya, dotada amb mig milió d’euros, es durà a terme des del 21 de març fins al 15 d’abril

 
El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns, a proposta del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, la convocatòria de subvencions per a l’execució del programa d’estímul del sector comercial detallista de la comunitat autònoma de les Illes Balears «Balears bons de comerç» per a l’any 2023, així com la formalització d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, per tal que la Cambra faci d’entitat col·laboradora en la tramitació de la convocatòria.

Amb aquest programa de bons comercials, el qual assoleix l’any 2023 la seva tercera edició, el Govern de les Illes Balears vol dinamitzar el comerç local, especialment el desenvolupat pels autònoms, les microempreses i les petites empreses del sector comercial detallista, amb la finalitat d’estimular el sector a les Illes Balears i contribuir a la seva convenient reactivació.

El programa desenvolupa aquesta mesura d’incentiu i d’estímul mitjançant bons de descompte finançats pel Govern de les Illes Balears i a disposició dels establiments comercials detallistes, que es distribuiran amb el criteri bàsic del repartiment proporcional entre el nombre d’establiments comercials adherits al programa, i que s’aplicaran a les persones que hi tenguin dret.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca, com a entitat col·laboradora, serà l’encarregada de la gestió i de l’execució del programa i farà de nexe de relació amb els comerços participants per articular la seva adhesió i controlar el desenvolupament adequat dels compromisos adquirits d’acord amb el programa. Aquesta col·laboració inclou que l’entitat col·laboradora es constitueixi com a dipositària dels fons i que aboni als establiments comercials adherits al programa els ajuts corresponents.

Un total d’1.375.200 € per a dues campanyes: la primera a la primavera i la segona a la tardor

Enguany, el programa es durà a terme en dues campanyes: la primera, des del 21 de març fins al 15 d’abril, i la segona, des del 2 d’octubre fins al 31 de desembre.

El crèdit assignat a la convocatòria és d’1.375.200 €, amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici del 2023. L’import esmentat es distribuirà en les dues campanyes de la manera següent: primera campanya, 499.995 euros i 33.333 bons; segona campanya, 875.205 euros i 58.347 bons.

Amb aquest programa de foment del comerç detallista «Balears bons de comerç», el Govern de les Illes Balears vol propiciar l’enfortiment dels autònoms, les microempreses i les petites empreses del sector comercial detallista; afavorir el teixit empresarial sobre el qual reposa el sector comercial, estimulant la demanda; dinamitzar l’activitat comercial promovent-ne la repercussió en l’àmbit local i comarcal, i estimular i fomentar les vendes de les empreses comercials detallistes.