LOGO CAIB
31 març 2023 Conselleria de Medi Ambient i Territori

L’Agència Balear de l’Aigua adjudica les obres d’ampliació i millora de la depuradora de Sa Pobla

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat


El consell d’administració de l’Agència Balear de l’Aigua ha aprovat, aquest dijous, l’adjudicació, a la UTE FACSA- Melchor Mascaró S.L. del contracte de les obres d’ampliació i millora del tractament de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sa Pobla per un import de 7.098.803,4€ (amb l’IVA inclòs).

Les obres permetran duplicar la capacitat de tractament del cabal actual, de 2.000 m3/dia fins a 3.850 m3/dia. D’aquesta manera, l’estació podrà donar servei a una població màxima de 25.667 persones quan, actualment, té la capacitat de donar servei a 15.000 persones.

Les principals actuacions previstes consisteixen en un nou sistema de pretractament, dues línies de tractament biològic i decantació secundària, un digestor i un espessidor de fangs, així com la remodelació dels edificis de deshidratació i control. A més, els actuals reactor biològic i digestor s’adequaran com a tanc de tempestes per minimitzar els efectes de l’arribada de cabals elevats d’aigua durant episodis de pluja que es puguin produir per la manca d’una xarxa separativa d’aigües pluvials municipals. Una vegada adjudicades les obres, el termini d’execució és de divuit mesos.

La nova EDAR disposarà d’una zona humida artificial, que farà la funció de filtre verd. Es tracta d’un tractament addicional a través d’una zona humida. D’aquesta manera, la depuradora comptarà amb un tractament addicional de les aigües depurades que farà possible la reutilització de tot el cabal d’aigua depurada per a un ús ambiental com a cabal ecològic per al Parc Natural de s’Albufera. La reutilització d’aigua millorarà la qualitat de l’aigua de la zona humida.