30 juny 2023 <10aL>Conselleria d'Afers Socials i Esports

Primers resultats de l’Enquesta a la Joventut de les Illes Balears

Foto de noticia

\ Més de 3.000 joves han estat entrevistats sobre aspectes vitals com salut, oci, educació, formació, sexualitat, treball, emancipació, habitatge o perspectives de futur

\ A l’espera de l’anàlisi i de l’estudi de les dades ja hi ha unes primeres dades

La macroenquesta feta per la Conselleria d’Afers Socials i Esports a través de l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), en col·laboració amb l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) i els consells insulars, té les primeres dades. A falta del document d’anàlisi, ja hi ha uns primers resultats de l’enquesta a la qual han participat més de 3.000 joves residents a les Illes Balears d’entre 15 i 34 anys. Una enquesta de 192 preguntes per conèixer els aspectes vitals que afecten la joventut i tenir una eina de coneixement, com mai s’ha tengut, de la realitat, necessitats i demandes de la joventut de cara a desenvolupar les polítiques més adients dirigides a millorar la qualitat de vida dels i les joves.

Fins ara es comptava amb estudis parcials però no amb resultats provinent d’una mostra tan àmplia i representativa tant des de l’àmbit territorial com de les temàtiques abordades. Així, recull informació sobre l'educació i la formació; l'emancipació; l’ocupació i l’habitatge; l’oci i l’internet; la cultura i la llengua; la participació i la política; la salut, la sexualitat i els estils de vida; i la satisfacció general i les expectatives de futur.

Aquesta informació quantitativa i l’anàlisi que ara n’estan fent experts de cada àrea serà de gran utilitat per elaborar el Pla Estratègic de Joventut que estableix la Llei de polítiques de joventut actual.

Aquestes són algunes de les dades.

 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

-Al voltant d’un 30% dels joves actualment estan estudiant.

-Entorn del 20% de joves de les Illes Balears ha cursat estudis universitaris (un 23,3% de les dones i un 15,2% dels homes).

 

OCUPACIÓ

-L’edat mitjana en què els joves comencen a treballar amb remuneració són els 18,5 anys.

-Hosteleria i comerç són els sectors més habituals pel que fa a la primera feina dels i les joves.

-El jovent comença a cotitzar, de mitjana, a partir dels 19 anys.

-Al voltant del 70% de joves de les Illes Balears treballen al sector privat.

-Al voltant del 75% dels joves que treballen a les Illes ho fa a jornada completa.

-Al voltant del 80% de joves que treballa a les Illes ho fa amb un contracte de treball indefinit.

 

EMANCIPACIÓ

-El 34,3% dels joves de les Illes Balears estan emancipats; i dels que no s’han emancipat, al voltant del 40% afirmen que no ho fan per manca d’habitatge econòmicament accessible.

-L’edat mitjana d’emancipació entre els joves de les Illes Balears se situa als 22 anys.

-Un de cada tres joves independitzats ho ha fet amb la parella.

-Gairebé vuit de cada deu joves quan s'han emancipat ho han fet en un habitatge de lloguer.

-Més del 50% dels joves que han optat pel lloguer ho han fet per les dificultats d'accedir a una hipoteca.

-Dels que han pogut adquirir un habitatge, un 46,5% respon que han optat per la compra perquè llogar és igual o més car.

-Set de cada deu joves dediquen més del 50% dels seus ingressos mensuals a l'habitatge.

-Al voltant d'un 32% de joves té problemes per pagar el lloguer o la mensualitat.

-Un de cada deu joves que s'emancipa ha de tornar a viure amb la família.

-Un terç dels joves afirmen que la seva situació econòmica ha millorat respecte de la de la seva llar d’origen; un terç la mantenen i un terç l’empitjoren en emancipar-se.


OCI I INTERNET

-Més del 30% de joves han participat alguna vegada en activitats de lleure educatiu.

-Gairebé el 50% de joves passen entre 1 i 3 hores al dia utilitzant internet.

-Al voltant del 80% de joves de les Illes Balears afirmen no jugar mai a jocs d'atzar online i dels qui ho fan (20%), el 40% aposten doblers habitualment.


CULTURA

-Al voltant d'un 50% dels joves de les Illes Balears han assistit al cinema els darrers tres mesos i el mateix percentatge a un concert.

-Sis de cada deu joves han llegit com a mínim un llibre en els últims tres mesos.

-Al voltant del 75% de joves han sortit de nit com a mínim una vegada en els darrers tres mesos.


LLENGUA

-Un 16% dels joves parlaven només català a ca seva quan eren petits; un 37%, només en castellà.

- Un 5% acostumen a parlar només en català amb el seus amics; un 40% només en castellà.

- Quan es dirigeixen a un desconegut, un 2,3% ho fa sols en català i un 40,7% sols en castellà.


VIOLÈNCIA

-Percentatge de joves que consideren que determinats actes no són violents o són poc greus:

-Insultar: 22% (homes) 7,4% (dones)

-Prohibir a l’altra persona fer coses: 10,4% (homes) 7,2% (dones)

-Controlar les seves amistats: 19,4% (homes) 9,8% (dones)

-Enfadar-se davant un no: 27% (homes) 19,1% (dones)

-Obligar a mantenir relacions sexuals: 0,4% (homes) 0,6% (dones)

-Fer xantatge emocional: 12% (homes) 5,5% (dones)

-Anomenar una persona d’una manera amb la qual no s’identifica: 45,1% (homes) 28,5% (dones)


IMMIGRACIÓ

- Els joves no estan gens d'acord amb que les persones immigrades tenen més privilegis que els nascuts a Espanya. Els percentatges de joves que pensen que els immigrants tenen millors oportunitats laborals o tenen menys problemes en aconseguir habitatge o que tenen millor valoració social és inferior al 3,2%.


PARTICIPACIÓ POLÍTICA (resposta voluntària)

-Un 10,4% dels joves han participat en manifestacions o actes de protesta en el darrer any.

- Un 25% es considera de la seva illa, un 11% de les Illes Balears, un 23% d’Espanya.

-Un de cada tres joves de les Illes Balears està d'acord amb la relació actual entre la comunitat autònoma i Espanya

-Al voltant del 65% d'enquestats afirmen que els interessa "poc" o "gens" la política.

-Un 1,7% dels joves consideren que la democràcia funciona "molt bé" a Espanya.

-Al voltant del 50% dels joves de les Illes Balears es consideren ateus o agnòstics.


SALUT, SEXUALITAT i ESTILS DE VIDA (resposta voluntària)

-Al voltant del 75% dels joves tenen l’autopercepció d’un estat de salut bo o molt bo.

-Un de cada cinc joves ha anat al psicòleg en els darrers dotze mesos.

-Al voltant del 60% de joves fan esport com a mínim un cop per setmana.

-El 6,5% dels joves segueix una dieta vegetariana o similars.

-Al voltant del 20% de joves se senten completament a gust amb el seu cos.

-Un de cada tres joves consumeix alcohol cada setmana.

-Entorn al 65% de joves no fumen mai tabac.

-Al voltant del 30% dels joves utilitza sempre el preservatiu a l'hora de mantenir relacions sexuals.

-El 15% de dones que han mantingut relacions sexuals han quedat embarassades sense voler-ho.

-Al voltant del 35% dels homes de les Illes Balears miren pornografia cada setmana.

-Al voltant d'un 60% de joves ha rebut assessorament en qüestions de sexualitat.

-Al voltant del 65% dels joves estan satisfets amb les seves vides.

-El 4% dels joves consideren que la situació actual de la joventut és bona o molt bona. Un 50%, regular.