LOGO CAIB
24 març 2023 <10aL>Conselleria d'Afers Socials i Esports

Comunicat del Govern en relació a la vaga parcial convocada a la Fundació d’Atenció a la Dependència

Foto de noticia

1) El Govern de les Illes Balears considera legítimes les reivindicacions salarials dels treballadors i treballadores i, com sempre ha fet, mostra tot el seu respecte al dret de vaga.

2) La Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic és l'encarregada (en el marc de la negociació i dels conseqüents acords amb els sindicats) de fixar la política retributiva de tots els ens, empreses i fundacions. Per tant, qualsevol modificació de la política retributiva dels treballadors i treballadores de la Fundació d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears passa per una negociació conjunta dins la Mesa General del Sector Públic Instrumental.

3) La Fundació d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears, com ha fet fins ara i seguirà fent, traslladarà els acords arribats en el sí d’aquesta Mesa als seus treballadors. De fet, insistim, la Fundació d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears, en compliment d’aquest acord, està traslladant aquesta homogeneïtzació salarial al seu personal. Fruit d’aquest acord, un total de 227 treballadores i treballadors de la Fundació d’Atenció a la Dependència veuran incrementat el seu salari anual entre els 536,38 i els 610,63 euros. En concret,

Grup A són 610, 63 euros anuals. 14 treballadors/es
Grup B són 536,26 euros anuals. 127 treballadors/es
Grup C són 537,65 euros. 20 treballadors/es
Grup D són 539,29 euros. 64 treballadors/es
Grup E són 540,55 euros. Són 2 treballadors/es

L’abonament d’aquest increment es farà el mes d’abril amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2023.

A aquest increment cal afegir els augments acordats per a tot el personal laboral de la CAIB. En concret, al 2022 l’augment va ser d’un 3,5% i l’any 2023 del 2,5%.

4) La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té les seves pròpies taules salarials que són aplicables al seu personal i estan pactades amb els sindicats. Altres administracions com els consells, el Govern de l’Estat o els ajuntaments tenen la seva pròpia política retributiva cap al seu personal. Es tracta d’administracions diferents.

5) Cal insistir que és a la Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic on s’ha de plantejar i tractar qualsevol tema relacionat amb els sous del personal de les empreses, ens i fundacions que pertanyen al Govern, dins una totalitat i una negociació entre els sindicats i la Direcció General de Funció Pública per a tot el sector instrumental.