LOGO CAIB
24 gener 2023 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L’IBESTAT inicia dues noves operacions estadístiques que suposen un avanç en l’anàlisi de la compatibilitat mediambiental i econòmica


El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha presentat avui dues noves operacions estadístiques que produeix l’IBESTAT, i que són productes que posen en relació directa l’economia amb diferents factors mediambientals. En concret, l’IBESTAT publica ja el compte sobre fluxos de materials així com el compte d’emissions a l’atmosfera. Ambdues operacions ja estaven programades dins el Pla d’Estadística 2018-2021 i son comptes satèl·lit derivats del Marc Input-Output.

El conseller Negueruela, que ha presentat la jornada junt amb el director general de Model Econòmic i Ocupació i director de l’IBESTAT, Llorenç Pou, ha destacat l’esforç que permanentment realitza l’IBESTAT per oferir eines que permeten una millor anàlisi de l’activitat econòmica i social de les nostres Illes. En aquest sentit, ha destacat que en aquests darrers 8 anys l’IBESTAT ha anat incorporant progressivament noves operacions estadístiques, fins arribar a les  140 operacions actuals que suposen unes 22.000 taules de dades.

D’aquestes 140 operacions, 75 són genuïnament pròpies, creades i gestionades per l’IBESTAT, i permeten obtenir una imatge clara de la realitat socioeconòmica de les nostres Illes, segons ha indicat el conseller. Una altra dada que permet veure l’evolució de l’IBESTAT és que en aquests darrers 8 anys, el nombre d’operacions estadístiques pròpies s’ha incrementat gairebé en un 50%, passant de 51 en el 2015 a les 75 d’ara.

 

Comptes de fluxos de materials i d’emissions a l’atmosfera

El compte de fluxos de materials és una operació també integrada en el  Programa Anual d’Estadística de 2021, integrada en desplegament del Pla d’Estadística de les Illes Balears 2018-2021.

La Comptabilitat de fluxos de materials s'ha establert a la UE com una eina bàsica per a l’orientació de les polítiques relacionades amb l'ús eficient dels recursos naturals i la prevenció dels residus.

A més, el compte de fluxos de materials i, en general, la comptabilitat física de l’activitat econòmica, permet entendre la magnitud dels fluxos de recursos naturals que els sistemes econòmics requereixen per dur a terme la seva activitat, en forma d’extracció al seu territori i importacions d’altres regions del món.

El doctor Sergio Sastre, ha coordinat les tasques d’aquesta operació estadística. És consultor medi ambiental i investigador a ENT Enviroment i Management, i ha estat l’encarregat de desenvolupar els principals resultats i anàlisi del període 1990-2019.

D’altra banda, el Compte d’emissions a l’atmosfera que també publica l’IBESTAT és una operació estadística que queda recollida per primera vegada en el Programa Anual d'Estadística de 2021. Amb aquesta estadística es pretén disposar de la informació de suport per a l'elaboració, el disseny i el seguiment de polítiques ambientals.

L’objectiu del Compte d'emissions a l'atmosfera és la integració d'informació sobre emissions contaminants a l'atmosfera en la informació comptable de les Illes Balears, seguint la metodologia del Sistema de comptabilitat econòmica i ambiental de Nacions Unides.

El Compte d’Emissions a l’atmosfera és un “compte satèl·lit” que recull les dades sobre les emissions contaminants a l'atmosfera, les integra en els comptes econòmics de les Illes Balears i les distribueix per agents emissors, que inclouen les branques d'activitat econòmica i el sector llars.

La coordinació d’aquesta àrea ha anat a càrrec de Luis Alonso López Santiago, doctor en economia i investigador en Economia Ambiental, expert en Modelat de Polítiques ambientals i energètiques i ha coordinat els comptes d’emissions.