LOGO CAIB
31 març 2023 <10aL>Conselleria d'Educació i Formació Professional

Educació i Ajuntament crearan un espai STEAM a les Escoles Velles de Son Servera

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

\La Conselleria durà a terme activitats de foment i capacitació en noves tecnologies desenvolupades per l’IBSTEAM

\L’Ajuntament farà una cessió d’espais a l’edifici municipal de les Escoles Velles del municipi

 

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández i del director del CEP IBSTEAM, Bartomeu Parets, s’ha reunit avui amb la regidora d’Educació, Igualtat i LGTBI de l’Ajuntament de Son Servera, Maria Teodora Moreno, per parlar del futur Conveni de col·laboració per a la utilització d’espais per part de l’IBSTEAM dins l’edifici municipal de les Escoles Velles.

L’objectiu del Conveni és la col·laboració entre l’Ajuntament de Son Servera i la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la utilització d’espais a l’edifici municipal de les Escoles Velles del municipi de Son Servera per a dur a terme activitats de foment i capacitació en noves tecnologies desenvolupades pel centre de professorat IBSTEAM.

Mitjançant aquesta col·laboració la Conselleria es compromet a posar en marxa un Aula STEAM per dur a terme formacions i tallers sobre les diferents disciplines STEAM (l’experimentació cientificotècnica, el pensament computacional, la programació i la robòtica, el disseny industrial i 3D, la Realitat Virtual i Augmentada, l'edició d'imatge, podcast, reproducció en línia, animació, la creació 360°, etc.) i per treballar les metodologies associades a l’aula del Futur.

Educació elaborarà també un pla de formació en competència digital, disseny 3D, impressió 3D, robòtica i noves tecnologies emergents adreçat al professorat i la comunitat educativa de la comarca. A més de col·laborar en la realització d’activitats i tallers de formació dirigides a persones i entitats col·laboradores del municipi, entre d’altres activitats.  

Per part de l’Ajuntament es cedeix un espai a l’edifici municipal per els assessors del CEP IBSTEAM, així com un aula per acollir activitats de formació per al professorat i tallers per a l’alumnat dels centres docents de la comarca. I altres aules per a la realització d’activitats formatives i d’altres activitats relacionades amb l’ús i foment de les noves tecnologies en l’àmbit educatiu, com ara, jornades, fòrums i trobades.

Aquesta acció s'emmarca en un pla de descentralització de Palma i per fer extensiva aquesta temàtica a la comarca igual que s'ha fet amb Menorca, l'aula del futur de Formentera.

La vigència del Conveni serà de dos anys amb possibilitat de prorrogar-ho per quatre anualitats més.