LOGO CAIB
6 febrer 2023 <10aL>Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Ampliada a més de 4 milions d'euros la dotació del programa SOIB Dual Vulnerables per a persones amb discapacitat o en risc d'exclusió

Foto de noticia


\ El programa beneficiarà uns 113 alumnes entre 2023 i 2026, que subscriuran contractes per a formació en alternança a empreses

\ L’activitat formativa es durà a terme al llarg de tres anys, a fi que el col·lectiu pugui aconseguir els objectius de formació marcats


El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball a disposar d’1,3 milions d’euros més per ampliar la dotació econòmica de la convocatòria de subvencions SOIB Dual Vulnerables 2023-2026, finançada amb els fons del Ministeri de Treball i Economia Social, distribuïts per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals. Aquesta convocatòria s’inclou com una de les prioritats del Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) 2022-2025.

Amb aquest increment, que se suma als 2.770.000 euros ja pressupostats, el programa disposarà de 4.070.000 euros per destinar a millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, que es troben en situació d’atur, mitjançant els contractes de formació en alternança. Amb aquesta nova dotació, el nombre de possibles persones beneficiàries puja a 113 alumnes.

L’experiència adquirida en els programes de formació dual, duits a terme des de l’any 2015, demostra la necessitat de dissenyar processos de dos o tres anys de durada amb una metodologia d’aprenentatge adaptada i flexible per complir la finalitat de la formació i de la millora de l’ocupabilitat, amb la qual cosa s’afavoreix la integració sociolaboral.

D’altra banda, la situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 implica incrementar els esforços en els sectors de població més vulnerables. Per això, aquesta convocatòria fomenta la reactivació de les activitats d’aquests col·lectius i posa en relleu les qualificacions professionals que s’assoleixen amb els certificats de professionalitat.

Poden optar a aquests ajuts únicament les entitats del tercer sector, que han d’estar inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del SOIB i, a més, s’han de comprometre a contractar treballadors per compte d’altri, mitjançant la modalitat de contracte de formació en alternança, per prestar serveis en els seus centres de treball radicats a les Illes Balears.

Els projectes han de preveure l’itinerari individualitzat de cada alumne treballador, que motivi adequadament les adaptacions de la formació fins a un màxim de tres anys, atenent al tipus de discapacitat o a les característiques de la persona que s’ha de contractar. A més, l’activitat formativa ha d’estar vinculada necessàriament a l’oferta formativa dels certificats de professionalitat de l’ocupació relacionada amb l’ofici o el lloc de treball prevists en el contracte laboral.

Els projectes també han d’incloure la formació complementària establerta en el catàleg d’especialitats formatives del SOIB, i els continguts han de tenir una coherència quant a les ocupacions objecte del projecte mixt d’ocupació i formació.

El programa SOIB Dual Vulnerables, emmarcat en el sistema de formació professional per a l’ocupació, és una iniciativa capdavantera a tot l’Estat, que any rere any aconsegueix unes taxes d’inserció bastant altes. Del 2019 al 2022, aquest programa ha disposat d’una inversió de 7.713.089 euros i ha beneficiat 280 persones en situació d’atur.