LOGO CAIB
30 març 2023 <10aL>Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Les Illes Balears tanquen l’any 2022 amb equilibri pressupostari i el pressupost executat més alt per a les polítiques socials

Foto de noticia

Les Illes Balears han tancat l’exercici de 2022 amb equilibri pressupostari —un resultat lleugerament positiu del 0,1 % del PIB—, amb una despesa no financera de més de 5.000 milions d’euros per segon any i amb un nou màxim històric en el pressupost autonòmic de recursos destinats a les polítiques socials (sanitat, educació, serveis socials, ocupació i habitatge).

En concret, s’ha tancat l’exercici amb un resultat positiu del 0,1 % del PIB, de 36 milions d’euros, d’acord amb el càlcul en termes de comptabilitat nacional de la Intervenció general de l’Estat, i s’ha superat per segon any consecutiu una despesa no financera de més de 5.000 milions d’euros. L’any s’ha tancat amb un grau d’execució del 97 % respecte del pressupost inicial.

Segons les dades d’execució de l’exercici de 2022, aquest pressupost no financer destinat al conjunt de polítiques públiques que desenvolupa l’Administració autonòmica, s’ha situat en 5.024 milions d’euros. D’aquest volum de recursos, el 72 % ha servit per finançar les principals polítiques socials (salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge) durant l’any passat.

Xifres rècord en polítiques socials

El pressupost executat per l’Administració autonòmica durant el 2022 en aquestes polítiques supera per primera vegada els 3.600 milions d’euros i arriba a 3.615 milions, xifra que suposa un increment de 204 milions (+6 %) respecte de l’any anterior. Això representa un augment del 18 % respecte del 2019 i un 47 % més que el 2015, quan fou de 2.456 milions.

Per àrees, els recursos destinats a la sanitat assoleixen un nou màxim històric, de 2.043 milions, un 4,3 % més que l’any anterior, que suposa un 40 % més que el 2015; i també l’educació, els serveis socials, l’ocupació i l’habitatge arriben a les seves xifres més altes de recursos. L’ensenyament arriba a 1.130 milions, un 19 % més que l’any anterior i un 37 % més que l’any 2015.

Els serveis socials l’any passat sumaren 278,7 milions, un 20 % més que el 2021 i un increment del 117 % en relació amb el 2015. L’augment també es veu en les polítiques d’ocupació, amb 110,3 milions, un 30 % més que l’any anterior i un 180 % més que el 2015, i en habitatge, amb 53,1 milions, xifra que suposa un augment del 30 % en relació amb l’exercici anterior i que incrementa en un 985 % el pressupost executat en aquest àmbit l’any 2015.

Augment de les inversions

D’altra banda, durant el 2022, el pressupost destinat a inversions (capítols d’inversió i transferències de capital) ha augmentat fins a situar-se en prop de 600 milions, en 598,3 milions, un augment del 4,8 % (28 milions més) que l’any anterior, i suposa un grau d’execució del 80 % respecte dels crèdits inicials per a l’exercici de 2022. Aquest volum de pressupost per a inversions és un 37 % més alt (163 milions més) que la despesa executada l’any 2015 en aquests capítols.

Pel que fa al volum d’ingressos, el total no financer ha estat de 5.297 milions, xifra que suposa prop d’un 11 % menys que l’any anterior, principalment per l’efecte de l’aportació extraordinària de 855 milions de fons estatals durant el 2021 destinats a la línia d’ajuts més gran per a empreses i autònoms, per pal·liar l’impacte provocat per la COVID-19, mentre s’han incrementat els ingressos provinents dels fons europeus i dels tributs cedits i propis. En conjunt, els ingressos no financers han estat de 633 milions menys que l’any 2021.