LOGO CAIB
23 gener 2023 <10aL>Conselleria de Salut i Consum

Autoritzat el projecte de condicionament d'espais a l'Hospital General per a dipòsit de medicaments

Foto de noticia

\ Aquesta obra va ser declarada d’interès autonòmic el passat 17 d'octubre

\ Els treballs es desenvoluparan en els espais interiors

 

El Consell de Govern ha autoritzat el projecte de les intervencions previstes per al condicionament interior d’espais per a dipòsit de medicaments a l’Hospital General de Palma. Aquestes obres van ser declarades d’interès autonòmic el passat 17 d’octubre per acord del Consell de Govern.

L’objectiu és adequar uns espais de l’Hospital General per adaptar-los a l’ús de dipòsit de medicaments, destinat a fer-ne dispensació a les residències d’ancians.

Els treballs en què consisteixen aquestes obres es desenvoluparan en els espais interiors, sense intervenir sobre la façana principal ni les cobertes, i sense alterar la distribució general dels diferents espais, ni alterar l’ús característic de l’immoble, que és sanitari.

El Servei de Salut ha desenvolupat un ambiciós Pla d’Infraestructures Sanitàries, que aposta per millorar i modernitzar la xarxa sanitària pública i que actualment té en marxa projectes i inversions per un valor de 300 milions d’euros a les Illes Balears. Per complir aquest objectiu es considera necessari adequar la xarxa pública d’equipaments de manera que permeti atendre les demandes en matèria sanitària, motivades per l’important increment de la població resident a les Illes Balears.