...
08/09/2023
Discurs a l'obertura de l’any acadèmic 2023-2024 de la UIB
Discurs a l'obertura de l’any acadèmic 2023-2024 de la UIB

Magnífic rector,
Professors i professores,
Alumnes,

Personal de la Universitat,
Autoritats presents,

Molt bon dia a tothom. No puc començar aquesta intervenció sense confesar l’absolut respecte que em produeix pronunciar aquestes paraules com a presidenta del Govern de les Illes Balears en aquesta solemene cerimònia d’obertura del curs acadèmic universitari.

Per tot allò que representa la Universitat. La Universitat com aquest espai obert, on flueix el coneixement i el talent, les vocacions, on flueixen les idees, la recerca, impregnat per la cultura de l’esforç, per la dedicació, des d’on es formen ciutadans lliures que trien la direcció del seu projecte de vida.. Aquest espai generador d’oportunitats, necessàriament de llibertat, i que sempre apunta al futur.

Fa sis mesos venia a aquesta universitat en unes circumstàncies diferents: convidada per un grup d’alumnes oferia per la meva experiència parlamentària al Congrés una conferència a la sala d’actes de l’edifici Jovellanos sobre un tema de tanta rellevància com la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Sis mesos després, venc com a presidenta del Govern gràcies al suport dels ciutadans de les nostres illes expressat a les urnes, entorn a una visió, un projecte i un programa de govern que volem complir i que així ho hem fet en els primers dos mesos.

Un projecte de canvi, de canvi en les polítiques i també de canvi en la visió del futur de les nostres illes.

I avui podria venir a aquesta cerimònia, oferir un discurs buit, passar de puntes sobre totes aquelles qüestions que amb franquesa i exercint el paper que li correspon, ha plantejat el rector. Però ni aquest serà el meu estil, ni és el que s’espera avui de la meva intervenció.

Des del Govern de les Illes Balears, , on m’acompanyen moltes persones estretament lligades amb la Universitat, creim que les nostres illes han de ser una terra d’oportunitats, volem unes illes ambicioses, unes illes dinàmiques, unes illes modernes, obertes al món, que no es tanquin sobre si mateixes, amb un model econòmic que sigui sostenible econòmica, social i mediambientalment. I en aquest model defensam el paper del turisme, un sector en el que com a referents que som hem de seguir apostant per la millor formació dels seus professionals -una formació que ja ve oferint aquesta universitat mitjantçant l’Escola d’Hosteleria, que hem de seguir impulsant per ser també referents en formació turística-, però també la importància de la diversificació de la nostra economia mitjantçant l’impuls de nous sectors estratègics i capdavanters, que pasen per la ciència, el coneixement, les noves tecnologies, la innovació o la cultura.

Una cultura en la que com demostra el doctor honoris causa investit avui a títol pòstum, el cineasta Agustí Villaronga, i tot el seu reconegut llegat cinematogràfic a tota Europa, tenim també el talent i els referents. En aquest cas un referent que des de la sensibilitat i la innovació, va ser capaç de sorprendre amb les seves pel·liques, que sempre et duien a la reflexió.

I podria baixar més i xerrar de camps encara més concrets com la inteligència artificial, la biomedicina o tal volta un altra, però aquestes illes avançaran no cap on digui el Govern, sinó cap on digui la seva gent, des de la societat civil, des del sector empresarial o la Universitat.

Però sí que pensam que l’aposta per la innovació ha de ser un dels principals eixos de l’acció del nou Govern i per això hem donat a la Innovació, i per extensió també a la recerca, rang de Vicepresidència.

I efectivament, i en això coincidim plenament amb el rector, pensam que la formació dels nostres joves, de les generacions futures, és la millor inversió, tant pel seu retorn com pel valor afegit que genera.

Per tant, no és que la Universitat de les Illes Balears pugui tenir la tranquilitat de comptar amb tot el suport del nou Govern, és que des del nou Govern pensam que la Universitat ha de jugar un paper clau en el canvi que volem per aquestes illes, un paper clau per al seu futur, per seguir impulsant la formació, el talent, les vocacions, la investigació i la innovació a les Illes Balears.

Així, tal i com ja hem tengut ocasió de xerrar-ne, el Govern donarà tot el suport econòmic a la Universitat de les Illes Balears. Donant certeses i estabilitat a la institució, seguint endavant i si fa falta millorant el contracte-programa.

La Universitat és imprescindible pel canvi en el que feim feina, apostant per la formació i la innovació.

Per això també donarem suport en tots aquells programes de recerca i d’innovació, a aquells programes pioners. Precisament, per a la recerca, des de vicepresidència es farà feina en un Pla de Ciència i Tecnologia, en el qual esperam la participació de la Universitat.

Com també comptam amb la transferència del coneixement, amb que tot el coneixement que es genera de l’acció investigador es traslladi amb una aplicació pràctica al teixit empresarial de les nostres illes i a la nostra societat.

I finalment pens en ells, en els protagonistes, en la raó de ser de tota Universitat, en el col·lectiu més gros de la comunitat universitària: en els estudiants.

Perquè és del seu talent i és del seu esforç del que sortirà tot aquest retorn de la Universitat cap a la societat.

Un dels seus problemes que no podem obviar ja que és un problema extés a tota la nostra comunitat i per això una de les prioritats del Govern, és el problema de l’habitatge. I com ja hem començat, però també com seguirem fent, prendrem mesures per abaratir els preus que actualment es troben, però el primer que hem de fer si xerram d’alumnes universitaris, és donar resposta a la necessitat, com bé a expressar el rector, d’una nova residència universitària.

Per això, màxim compromís del Govern en juntament amb l’Ajuntament de Palma treballar des de ja en el projecte d’una segona residència d’estudiants de la UIB.

I també, el Govern es posarà a fer feina ja amb la Universitat en la posada en marxa d’un pla pilot per augmentar la presencialistat a les titulacions més demandades a les illes d’Eivissa i Menorca. Volem que la Universitat de les Illes Balears sigui veritablement de les Illles Balears, atenent la realitat pluriinsular de la nostra Comunitat.

Perquè forma part del nostre programa de govern, de la paraula que donarem als ciutadans de les nostres illes i si aquest Govern s’està identificant per alguna cosa en aquests dos mesos és per cumplir amb la paraula donada.

Magnífic rector, professors, alumnes, personal de la Universitat i autoritats present, en definitiva, aquest Govern estarà en tot moment devora la Universitat.

Una universitat que volem oberta, a la societat de les nostres illes i al món, generadora d’oportunitats, una universitat moderna i referent. Tendreu tot el suport del Govern.

Els meus millors desitjors a alumnes i professors davant el nou curs acadèmic que quedarà inaugurat avui i la meva convicció de que serà estimulant i inspirador.

Moltíssimes gràcies.