LOGO CAIB
30 novembre 2022 Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

El Govern augmenta la despesa territorialitzada a Menorca fins a la xifra més alta fins ara, 152 milions, en els nous pressuposts per al 2023 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern augmenta la despesa territorialitzada a Menorca fins a la xifra més alta fins ara, 152 milions, en els nous pressuposts per al 2023

El Govern de les Illes Balears augmenta la despesa territorialitzada a Menorca en els nous pressuposts de la Comunitat Autònoma per al 2023 fins a la xifra més alta fins ara, de 152,5 milions d’euros. Un increment de més de 21 milions respecte dels pressuposts de 2022, amb el qual continua la línia ascendent dels darrers anys, tant de les transferències al Consell Insular de Menorca i als ajuntaments com de les inversions directes a l’illa.

Durant una visita al Consell, el Govern ha presentat els pressuposts —actualment en tramitació parlamentària— a l’equip de govern insular, encapçalat per la presidenta Susana Mora, i als agents socials i econòmics de l’illa. Per part del Govern hi han participat les conselleres d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, i d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, i el director general de Pressuposts, Joan Ignasi Morey.

Els pressuposts de 2023 recullen les mesures de l’escut social desplegat per fer front als efectes de la inflació i la crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna, entre ajuts directes, crèdits i mesures fiscals, com ha recordat la consellera Rosario Sánchez. Entre d’altres, ha destacat el nou complement econòmic, de fins a 600 euros, per a persones desocupades els mesos d’hivern, el qual tindrà un impacte a Menorca de més de 5,5 milions d’euros, i altres mesures socials per a col·lectius vulnerables.

En aquest sentit, ha detallat que el manteniment de la pujada en un 15 % de la renda social garantida beneficiarà prop de 400 persones a Menorca (285 famílies) i que més de 1.950 rebran aquests mesos de desembre i gener la doble paga extraordinària per a persones amb prestacions de dependència. Així mateix, ha explicat que l’eliminació del copagament per als centres de dia i el servei d’ajuda a domicili, també cabdal per a persones en situació de dependència, ajudarà prop de 350 persones a Menorca.

Pel que fa a les dades globals dels nous pressuposts per al 2023, la despesa territorialitzada a Menorca torna a créixer i se situa en 152,5 milions d’euros. Aquesta dada representa un augment de 21,1 milions (+16 %) respecte dels 131,4 milions dels comptes de 2022 i permet assolir la despesa territorialitzada més alta de la sèrie històrica a l’illa.

Aquesta xifra del Projecte de pressuposts recull les transferències corrents i de capital destinades al Consell de Menorca i als ajuntaments de l’illa, les quals augmenten i sumen prop de 100 milions, i les inversions —capítol 6— per part de les conselleries i de les empreses i els ens del sector públic autonòmic, les quals també s’incrementen i arriben a més de 56 milions, si bé també s’hi sumen altres inversions a càrrec del Fons d’Impuls del Turisme Sostenible (ITS) no incloses en la despesa territorialitzada.

El finançament del Consell de Menorca assoleix un nou màxim, amb una aportació del Govern de més de 70 milions: creix en 15,9 milions, i passa dels 55,6 d’enguany als 71,5 milions per al 2023, mitjançant el sistema de finançament dels consells. D’aquesta manera, el Govern destina més del doble que el 2015 al finançament del Consell de Menorca, un increment de més de 36 milions (+103 %) respecte dels 35,1 milions d’aquell any.

Les inversions directes del Govern i dels ens del sector públic autonòmic a Menorca se situen en 56,4 milions i mantenen, amb un lleuger increment (+2 %), el nivell del darrer any, en què ja havien arribat a la xifra més alta fins ara (55,2 milions). A més, se n’hi afegeixen d’altres no incloses en el còmput, com són els projectes per finançar amb fons d’ITS per al 2023, amb un impacte global directe i indirecte de quasi 19 milions.

Entre les actuacions més destacades per al 2023, els pressuposts inclouen inversions rellevants per a la construcció de nou habitatge públic en promocions a diversos municipis de Menorca, per a la millora de la gestió del cicle de l’aigua, per a la continuació de projectes de noves residències a l’illa, per a nous serveis i instal·lacions en la sanitat pública i per a la renovació i la millora de diverses infraestructures educatives, entre d’altres.

Així, els comptes incorporen un paquet significatiu de diversos projectes de construcció d’habitatge social a l’illa de Menorca, amb una inversió prevista de 13,5 milions en actuacions que preveuen 115 nous habitatges de protecció pública a l’illa, distribuïts en promocions as Castell (35 habitatges, amb una partida de 7,7 milions per a l’any que ve), Alaior (35 habitatges), Sant Lluís (11), Fornells (11), Maó (14) i es Migjorn Gran (9).

D’altra banda, el pressupost de l’Àrea de Salut de Menorca s’incrementa en 12,2 milions respecte d’enguany, fins a sumar més de 117 milions per al 2023, i preveu actuacions a l’Hospital Verge del Toro, de rehabilitació interior i de construcció d’un nou servei d’urgències; la redacció del pla funcional i del projecte arquitectònic per implantar el servei d’hemodinàmica, i una nova unitat bàsica de salut as Mercadal.

En matèria de serveis socials, la inversió global en infraestructures se situa en 12 milions d’euros en els nous pressuposts i inclou partides importants per a la construcció de les noves residències de Maó – Quarter de Santiago (amb les obres ja iniciades i una previsió pressupostària de 5 milions per al 2023), es Castell (4,8 milions) i es Migjorn Gran (1,7 milions), i per continuar la reforma de la Residència de Sant Lluís (457.256 euros).

En l’àmbit educatiu, es preveuen partides per a projectes com la reforma del CEPA Quarter de Santiago a Maó (1,5 milions), el nou CEIP Es Mercadal (1,4 milions), el Conservatori de Música i Dansa de Maó (1,1 milions), el nou centre de formació Professional de Ciutadella (0,6 milions) o per a reformes i actuacions de millora dels CEIP Joan Benejam i Sant Lluís.

En relació amb les polítiques universitàries, els ajuts per al desplaçament als estudiants universitaris se situen en més de 111.000 euros, i s’inclou una partida de prop de 700.000 euros per a la implantació a l’illa del grau d’Enginyeria Informàtica i una altra de 84.000 per a la redacció del projecte d’ampliació de la seu de la UIB. En l’àmbit laboral, el SOIB preveu 7 milions per a polítiques actives d’ocupació per a diferents col·lectius a Menorca.

En matèria cultural, els pressuposts de 2023 inclouen partides per a diversos àmbits i entitats, com la Biblioteca Pública i Arxiu de Maó (607.361 euros), el Museu de Menorca (469.245 euros), Menorca Talaiòtica (del Consell de Menorca, per un import de 200.000 euros), la Fundació Teatre Principal de Maó (51.840 euros) i altres; és el cas del Cercle Artístic de Ciutadella, el Consorci del Museu Militar de Menorca o el programa «Viu la cultura».

D’altra banda, Medi Ambient destina dos milions al manteniment i l’explotació de les depuradores de Menorca i altres partides destacades, entre les quals hi ha la partida per a la Reserva de la Biosfera, de 300.000 euros, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Per al 2023 s’inclouen dos projectes d’ITS en relació amb el cicle de l’aigua: per a modernització d’infraestructures (2,4 milions) i per a subministrament d’aigua potable (2,5).

En agricultura, pesca i alimentació, destaquen el projecte de construcció de la bassa de regadiu a Sant Lluís (1,4 milions per al 2023) i les obres de modernització de l’Escorxador de Ciutadella (0,5 milions), així com la partida per al manteniment de les infraestructures de regadiu a totes les illes. Així mateix, l’any que ve, la nova política agrària comuna (PAC) augmenta en un 63 % el pagament bàsic per hectàrea a Menorca, fins als 3,3 milions d’euros.

En polítiques de transició energètica, es preveuen actuacions per continuar amb la solarització i la instal·lació d’energies renovables en espais públics (1 milió), el foment de l’autoconsum en espais públics de la CAIB (0,7 milions), així com la creació d’oficines de transició energètica.

Pel que fa a ports, per al 2023 continua el desenvolupament d’inversions i es preveuen la segona fase de la reforma del port de Fornells (3,5 milions), el projecte constructiu de millora i optimització del port exterior de Ciutadella (2,2 milions), el tacó del port de Ciutadella (300.000 euros) o la rehabilitació del pont de la colàrsega a Ciutadella (141.084 euros).