LOGO CAIB
6 març 2023 Conselleria de Salut i Consum

El conveni de l’empresa pública Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears millora les condicions de 800 treballadors NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El conveni de l’empresa pública Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears millora les condicions de 800 treballadors

La consellera Patricia Gómez ha assistit a la presentació del primer conveni col·lectiu de GSAIB als treballadors

El primer conveni col·lectiu per al personal laboral de l’empresa pública Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears (GSAIB) millora les condicions laborals d’aproximadament 800 professionals, als quals aportarà estabilitat. El conveni, que varen subscriure els representants dels treballadors i l’empresa el 20 de febrer, tindrà una vigència de tres anys.

La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha assistit avui a la presentació del conveni als professionals. En l’acte també han participat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Manuel Palomino, i la gerent de GSAIB, Mar Rosselló.

El conveni regula les relacions laborals entre GSAIB i el personal al seu servei, en aplicació de la normativa que estableixen l’Estatut bàsic de l’empleat públic, l’Estatut dels treballadors i la resta de la legislació laboral.

Entre altres aspectes, el conveni preveu l’aplicació automàtica dels increments salarials que es contemplin per la funció pública, l’augment a 6 dels dies d’assumptes propis, l’accés a ajudes d’acció social per fills o despeses mèdiques i millors condicions per conciliar vida laboral i familiar.

GSAIB és una empresa pública adscrita al Servei de Salut, amb personalitat jurídica pròpia, capacitat d’actuar i autonomia plena de gestió, que presta els serveis de suport següents a l’activitat assistencial dels centres sanitaris dependents del Servei de Salut:

  • Transport sanitari programat i urgent, juntament amb el SAMU 061.
  • Neteja i bugaderia.
  • Cuina, càtering i restauració en general.
  • Manteniment d’instal·lacions i jardineria.
  • Atenció telefònica de la demanda assistencial, informació i orientació o consell sanitari, i també coordinació d’urgències i col·laboració amb els serveis d’urgències i d’emergències de les diferents administracions (Protecció Civil, cossos de prevenció i extinció d’incendis, cossos i forces de seguretat de l’Estat).
  • Altres serveis assistencials de caràcter sanitari.

GSAIB es va crear mitjançant la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017. Posteriorment, al juny de 2017, se n’aprovaren els Estatuts.