10 juliol 2024 Presidenta

Prohens presideix la Mesa de l’Habitatge i presenta el programa «Lloguer segur» per aconseguir pisos buits de petits propietaris a partir de la tardor NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Prohens presideix la Mesa de l’Habitatge i presenta el programa «Lloguer segur» per aconseguir pisos buits de petits propietaris a partir de la tardor

La presidenta presenta el pla de xoc per generar, en la primera fase, 7.000 habitatges a preus assequibles per als residents a les Illes

El nou programa «Lloguer segur» es destinarà a oferir habitatges a residents a les Illes Balears

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, ha reunit aquest dimecres la Mesa de l’Habitatge de les Illes Balears i ha presentat el pla de xoc de mesures en matèria d’habitatge, enfocades a generar més habitatge a preus assequibles per als residents a les Illes i a augmentar l’oferta per tal de contribuir a contenir els preus del mercat. A més, ha avançat que el nou programa «Lloguer segur», per aconseguir pisos buits de petits propietaris particulars (no grans tenidors), de manera voluntària, i oferir-los fins a un 30 % per sota del preu de mercat, es posarà en marxa a la tardor i que els habitatges es destinaran a ciutadans residents a les Illes Balears des de fa com a mínim cinc anys.

«Els experts sempre ens han dit que un dels grans problemes per a la sortida d’aquests habitatges al mercat és la por dels petits propietaris, sovint per males experiències, pel risc d’impagament, pel risc de desperfectes o, també, pel risc d’acabar amb ocupes. Per això, aquest programa cerca donar seguretat i garanties als propietaris per posar lliurement el seu habitatge al mercat de lloguer a preus assequibles», ha assegurat.

Prohens ha presidit la segona Mesa de l’Habitatge d’aquesta legislatura, davant la trentena de representants de les administracions públiques, col·legis professionals, associacions empresarials del sector, entitats socials i organitzacions sindicals, la qual ja va ser convocada per la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, el mes d’octubre passat, per primera vegada després de quasi dos anys.

El pla de xoc engloba diverses mesures i iniciatives en matèria d’habitatge, com el desplegament del Decret llei d’emergència i posterior Llei aprovada pel Parlament, el qual crea l’habitatge de preu limitat i afavoreix la creació de més habitatge de protecció; el programa «Construir per llogar», de cessió de sòl públic a la iniciativa privada per fer més habitatge de protecció; les noves promocions públiques de l’IBAVI d’habitatges de protecció, i el nou programa «Lloguer segur», per estimular la sortida al mercat d’habitatges buits, basat en la intermediació del Govern entre propietaris i destinataris, per tal d’aportar seguretat i confiança a ambdues parts.

 

Nou programa «Lloguer segur»

Del programa «Lloguer segur», la presidenta ha avançat que es posarà en marxa a la tardor i que es destinarà a oferir habitatges a residents a les Illes Balears des de fa com a mínim cinc anys. Entre altres requisits, també s’estableix que els habitatges hauran de ser l’habitatge habitual i permanent del nou inquilí durant la vigència del contracte. Per tant, no podrà destinar aquest habitatge a altres usos com ara el lloguer turístic.

«Amb aquest programa volem posar en contacte persones amb rendes mitjanes i solvents, i que poden pagar amb seguretat un lloguer si és inferior al preu de mercat, amb propietaris amb pisos buits que estan disposats a ingressar menys a canvi de seguretat i tranquil·litat. Perquè ho hem anat dient: el problema de l’habitatge ja no és un problema de rendes baixes i persones vulnerables, sinó que ja és un problema de les rendes mitjanes i dels joves», ha afirmat.

Mitjançant aquest programa, l’Administració autonòmica aconseguirà habitatges buits de petits propietaris particulars, de manera voluntària, i garantirà totalment el cobrament de les quotes de lloguer i la devolució dels immobles en el mateix bon estat de la cessió, i oferirà aquests habitatges en règim de lloguer a preus accessibles, fins a aproximadament un 30 % per sota del preu de mercat.

Entre els requisits, s’establirà que els propietaris dels habitatges no tenguin la condició de grans tenidors; només s’hi podran acollir habitatges que estiguin buits des de fa sis mesos com a mínim o en els quals no figuri ningú empadronat a l’habitatge des de fa un any, i els habitatges hauran de tenir una antiguitat de construcció de tres anys o més i presentar un bon estat de neteja i manteniment que hi permetin l’entrada immediata.

El programa «Lloguer segur» preveu que l’Administració aboni als propietaris un preu de lloguer acordat a través dels agents immobiliaris o administradors de finques d’acord amb els convenis que se subscriuran amb aquests col·legis professionals. El Govern fixarà uns límits dels preus, adaptats a la realitat de cada illa, que seran abonats als propietaris per aconseguir els habitatges buits.

Per poder ser beneficiari d’aquests pisos, s’establiran uns límits d’ingressos de renda dels llogaters, com ja es fa en el programa Garantia Hipoteca IBAVI per accedir a una hipoteca; s’hauran d’empadronar a l’habitatge llogat i s’exigirà la mateixa o quasi idèntica documentació que en el cas d’un lloguer particular (contracte de treball, aval, referències, IRPF dels anys anteriors, etc.) També s’establirà contractualment l’obligació, una vegada finalitzat el lloguer, de tornar al propietari l’habitatge en les mateixes condicions en què es va rebre.

 

Pla de xoc: primera fase de 7.000 habitatges a preus assequibles

Amb el paquet de mesures que integren el pla de xoc (Decret llei d’emergència, programa «Construir per llogar», promocions de l’IBAVI i programa «Lloguer segur»), el Govern té com a objectiu augmentar l’oferta d’habitatges per als residents, a través de les diverses figures d’habitatges a preus assequibles, per tal de contribuir a destensar el mercat i contenir els preus de l’habitatge del mercat a les Illes Balears.

En la primera fase, aquest pla de xoc té com a objectiu generar aproximadament 7.000 habitatges a preus assequibles per a residents a les Illes, com a primera projecció amb la informació facilitada per diversos ajuntaments i en espera d’avançar i disposar de més dades d’altres ajuntaments:

Desplegament del Decret llei (DL 6/2023 i Llei 3/2024) i del programa «Construir per llogar»: 4.000 habitatges en planificació actualment.

Noves promocions públiques de l’IBAVI: més de 600 habitatges en planificació actualment en una primera fase.
Programa «Lloguer segur»: objectiu de la primera fase, incorporació d’entre 2.000 i 3.000 habitatges.

 

Creació de l’Observatori de l’Habitatge de les Illes Balears

Durant la Mesa, la consellera Marta Vidal i el director general d’Habitatge i Arquitectura, José Francisco Reynés, han repassat el conjunt de les polítiques d’habitatge del Govern i la situació de diversos projectes i iniciatives en marxa, com ara la creació de l’Observatori de l’Habitatge de les Illes Balears (OHIB), com a plataforma per recollir dades sobre la realitat de l’habitatge a les Illes.

«Necessitam dades per adoptar mesures i per orientar les polítiques. Aquest Observatori ens permetrà recollir dades sobre la realitat de l’habitatge a les Illes, per analitzar-les i difondre-les, i per servir de suport a agents públics i privats en la presa de decisions i el disseny de les polítiques d’habitatge dels propers vint anys», ha afegit.

Per implantar aquest Observatori, el Govern preveu licitar i adjudicar enguany el contracte per a la creació del portal web i l’elaboració dels diferents indicadors que es requereixen per al projecte. La creació de l’OHIB té un termini d’un any en la primera fase, per a la posada en marxa del portal web i la primera publicació de continguts, i es treballarà en col·laboració amb altres administracions, entitats socials i del sector.

 

Agilització d’ajuts per al lloguer, per a l’accés a una hipoteca i per a la rehabilitació energètica

D’altra banda, també s’ha donat compte de la situació de les convocatòries de les diverses línies d’ajuts, per al lloguer, per a l’accés a una hipoteca i per a la rehabilitació energètica d’habitatges i edificis. Pel que fa als ajuts per al lloguer, enguany ja s’han resolt les dues primeres resolucions de pagament dels ajuts de 2023, per un import d’1,3 milions per a prop de 600 persones beneficiàries, i la tercera resolució de pagament està en tramitació.

El Govern ha prioritzat la liquidació dels ajuts pendents d’anys anteriors i va avançar al mes de maig la liquidació dels ajuts de 2022, tenint en compte el volum d’expedients que hi havia sense resoldre, dels dos anys anteriors, ja que els ajuts de 2021 no es varen acabar de resoldre pràcticament fins al pagament del mes de desembre de 2023.

A més, s’han resolt nou pagaments del Bo Lloguer Jove, per un import total de 6,5 milions d’euros a prop de 1.400 persones beneficiàries, de la convocatòria de 2022-2023. L’any passat el Govern ja va sol·licitar al Ministeri d’Habitatge l’ampliació d’aquest programa d’ajuts per a aquest any 2024.

Quant als ajuts per accedir a una hipoteca i facilitar la compra d’un habitatge, a través del programa Garantia Hipoteca IBAVI, fins ara s’han aprovat 383 operacions per un import global de 9,6 milions d’euros.

També s’ha avançat en la tramitació i la concessió dels ajuts finançats amb fons europeus Next Generation per a la rehabilitació energètica d’habitatges, edificis i barris, i fins ara s’han executat 12 milions d’euros entre els cinc programes. Així doncs, un total de 2.545 habitatges ja tenen una resolució favorable d’ajuts.