LOGO CAIB
24 maig 2023 <10aL>Conselleria de Medi Ambient i Territori

Medi Ambient farà un estudi de capacitat de càrrega ecològica de la badia de Fornells NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Medi Ambient farà un estudi de capacitat de càrrega ecològica de la badia de Fornells

Els resultats serviran per redactar el Pla de gestió Xarxa Natura 2000 Àrea marina del nord de Menorca

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha adjudicat a IME-Obsam el contracte per realitzar un estudi de capacitat de càrrega ecològica de la badia de Fornells. Aquesta capacitat de càrrega, relacionada amb els impactes en l’ecosistema i els canvis que els poden afectar, s’ha d’entendre com el màxim nivell d’ús que pot suportar un ecosistema abans del deteriorament ecològic.

L’objectiu és conèixer no només el nombre màxim d’amarraments i fondejos de la zona si no amb quina intensitat es poden assumir aquests usos sense posar en risc el manteniment ecològic de la badia. Els resultats serviran, també, per redactar el Pla de gestió Xarxa Natura 2000 de la costa nord de Menorca.

Així, els treballs consistiran en una primera etapa de recol·lecció de dades, que té una durada prevista de set mesos, i una segona, d’elaboració d’informe de l’estudi, que tendrà una durada aproximada de cinc mesos. Així mateix, els resultats s’hauran de presentar públicament una vegada finalitzat l’estudi.

Per a l’establiment de la capacitat de càrrega ecològica s’avaluarà, prèviament, l’estat de conservació dels hàbitats marins d’interès comunitari i de les principals comunitats marines que els conformen, així com també de les espècies marines clau en el funcionament de l’ecosistema de la badia. La metodologia de l’estudi estarà adaptada a les condicions ecològiques i a la distribució temporal de pressions i usos de l’àmbit d’estudi.

Concretament, se centrarà en el nombre d’amarraments, fondejos i intensitat d’ús de rampes de varada, així com també de les altres activitats nàutiques que es duen a terme a l'interior de la badia amb la finalitat de determinar si aquesta pot assumir ecològicament tots aquests usos amb la intensitat actual.

D’altra banda, l’estudi també analitzarà si els fluxos de navegació que es generen a partir d’aquests usos que acull la badia estan posant en risc el manteniment, a llarg termini, d’un estat de conservació favorable dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari, així com també altres comunitats marines rellevants, de fora de la badia, és a dir de la resta del LIC Àrea Marina del Nord de Menorca i de la Zona Especial de Conservació (ZEC) Punta Redona – Arenal d’en Castell.

Aquests resultats, doncs, permetran establir posteriorment a través del Pla de gestió les mesures necessàries per poder garantir la conservació ecològica de la zona.