24 gener 2024 Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Miquel Cardona, nou director gerent d’IB Digital NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Miquel Cardona, nou director gerent d’IB Digital

El Consell d’Administració de l’Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions (IB Digital) acorda el nomenament del fins ara responsable territorial d’Iberdrola a les Balears

El Consell d’Administració de l’Agència Balear de Digitalització, Ciberseguretat i Telecomunicacions ha acordat avui el nomenament de Miquel Cardona Pons com nou director gerent de l’entitat, que es desenvoluparà sota el nom d’IB Digital.

Cardona (Maó, 1981) és enginyer superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb matrícula d’honor en el projecte de fi de carrera «Anàlisi de l’efecte de la rugositat i les propietats dielèctriques del terreny en l’emissivitat en banda L». A més, té el Màster en Ecoeficiència i Mercats Energètics a la Fundació CIRCE de la Universitat de Saragossa amb el projecte «Avaluació del potencial fotovoltaic sobre teulada a l’illa de Menorca», un curs de 100 hores de Gestor Energètic i Eficiència Energètica de CREARA, i el postgrau Expert Universitari en Màrqueting Digital i Direcció Comunitària de la Universitat de les Illes Balears.

Després de fer feina a diverses empreses com Vodafone, SDG Consulting España o Saint Gobain Vicasa, des del 2009 era el responsable territorial a les Balears d’Iberdrola.

IB Digital centralitzarà el compliment de l’objectiu de digitalitzar i fer més accessible i moderna l’Administració. La nova entitat, que no serà un nou ens sinó el desenvolupament i l’ampliació de l’antiga Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, es desenvoluparà sota el nom d’IB Digital.

Aquest ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té com a fins generals la gestió dels recursos tecnològics i dels serveis informàtics i telemàtics, la digitalització administrativa, la prestació del servei de transport i difusió del senyal de la televisió digital, i el desplegament i la gestió de la xarxa de comunicacions mòbils professionals per als cossos d’emergències i de seguretat de les Illes Balears.

IB Digital ha d’exercir les potestats administratives necessàries per complir els seus fins i les seves competències, fins i tot la potestat de foment. A aquest efecte, es pot adscriure a l’entitat el personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que sigui necessari per exercir les potestats administratives, les competències i les funcions atribuïdes.

Així mateix, s’hi pot adscriure el personal de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació Bit) que sigui necessari per exercir les competències i les funcions atribuïdes, en els termes que prevegin el decret dels estatuts de l’agència esmentada i l’acord del Consell de Govern d’autorització prèvia de modificació dels estatuts de la fundació esmentada.

El 2024 serà un any de transició per a IB Digital, que el 2025 ja comptarà amb un pressupost propi. La voluntat del Govern és que sigui una agència amb l’objectiu que perduri en el temps, un model per guanyar eficàcia i eficiència i no fragmentar esforços. A més, l’estratègia d’IB Digital anirà acompanyada de diferents plans que des de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació ja s’estan elaborant: Pla de Digitalització, Pla d’Innovació, Pla de Ciberseguretat i Pla d’Impuls del ParcBit.