LOGO CAIB
6 d’abril 2018 | <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Consell de Govern: EL GOVERN DONA LLUM VERDA A LA FIRMA D’UN CONVENI PER A LA CREACIÓ DEL MÀSTER EN GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES A LA UIB CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN DONA LLUM VERDA A LA FIRMA D’UN CONVENI PER A LA CREACIÓ DEL MÀSTER EN GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES A LA UIB

\ L’acord autoritza la firma d’un conveni entre el Govern, el Consell de Mallorca, la UIB i la FUEIB per a la creació i impartició del màster
\ La proposta de la nova formació universitària incideix en elements clau de la governança pública per a la millora de les administracions 
 
El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat l’acord pel qual s’autoritza la firma d’un conveni de col•laboració entre l'Administració de la CAIB, el Consell Insular de Mallorca, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) per a la creació, gestió i impartició del Màster en Gestió de les Polítiques Públiques a la UIB. La previsió és que es pugui implantar a partir del curs 2018/2019, supeditada al fet que la UIB aprovi el nou títol.
Amb la finalitat de continuar millorant la prestació dels serveis públics que du a terme la CAIB i totes les administracions i organismes públics de les Illes, es considera necessari dotar-se d'una formació universitària sobre polítiques públiques que abasti l'estudi dels elements clau de la nova governança pública, especialment els aspectes relacionats amb la gestió de polítiques, la hisenda pública, l'organització de les administracions públiques, la innovació i la gestió de les persones en aquestes institucions. A més, aquest tipus d'estudis ha de fomentar la recerca en aquest àmbit. 
La incorporació de persones noves en la funció pública amb talent, que disposin d'una formació sòlida, innovadora i crítica de la gestió pública, i la consolidació i millora de la formació i les capacitats del personal que presta serveis en l'administració, són motius per emprendre aquesta iniciativa de formació universitària en gestió de polítiques públiques, la qual ha de revertir en benefici de l'Administració autonòmica, i de la resta d'administracions del nostre àmbit, en els propers exercicis.
En aquest context, esdevé necessari disposar d’uns estudis que recullin l’essència de la gestió pública, amb la finalitat d’anar introduint i consolidant l’especialització en la gestió de les polítiques públiques en les administracions de les Illes Balears. És per això, que es trasllada a la Universitat la conveniència de la creació i la impartició d’aquest nou màster, que quedaria ubicat en el marc dels estudis propis de la UIB.  Aquesta iniciativa dona continuïtat a la línia d’actuacions per a la professionalització i millora de l’administració pública i en la qualitat dels serveis, un dels eixos d’aquesta legislatura.