LOGO CAIB
9 juny 2017 | <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Consell de Govern: APROVAT EL PLA D'ACTUACIÓ PER A L'AMPLIACIÓ DE LA XARXA PÚBLICA DE SERVEIS SOCIALS 2017-2020 CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: APROVAT EL PLA D'ACTUACIÓ PER A L'AMPLIACIÓ DE LA XARXA PÚBLICA DE SERVEIS SOCIALS 2017-2020

\ El Govern invertirà 35,8 milions d'euros a reformar i construir un total de 22 infraestructures socials
\ Les actuacions que preveu el Pla suposen la creació de més de 750 places públiques i 566 llocs de feina
 
El Consell de Govern ha aprovat avui el Pla d'Actuació per a l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials, que inclou actuacions en infraestructures socials compreses entre els anys 2017 i 2020.
En aquest Pla, que s'ha d'incloure en el Pla Estratègic de Serveis Socials de les Illes Balears, es desenvolupen les línies d'actuació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per als propers quatre anys, per donar resposta a les necessitats actuals en matèria d'assistència i atenció social i afrontar les necessitats futures; unes línies que es fixen en dos eixos: l'optimització dels recursos existents i la construcció o adaptació de centres.
El Pla d'Actuació per a l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials implica una inversió total de 35.806.112 euros i inclou actuacions en 22 infraestructures arreu de tot el territori de les Illes Balears, siguin projectes de construcció o bé reformes i adaptacions d'infraestructures existents.
Els 35,8 milions d'euros que preveu el pla inclouen la construcció de cinc noves residències (Ciutat Jardí - Son Martorell, Marratxí, Son Dureta, Maó i Formentera) i cinc centres de dia (Porreres, Son Ferriol, Marratxí, Santa Maria i Felanitx), així com obres de reforma a les residències de Llucmajor, Ferreries, Sant Lluís, Maó, Can Raspalls, a Eivissa, i Son Tugores, i als centres de dia de Porreres, Muro i Llucmajor. També s'hi inclou la reforma i ampliació del centre socioeducatiu Es Pinaret, la construcció d'un centre terapèutic per a joves amb diagnostic de salut mental a Mallorca i el canvi de gestió, de privada a pública, de la residència Sa Serra, a Eivissa.
Amb aquesta inversió, es crearan 566 places noves de residència, 133 places de centre de dia per a persones en situació de dependència i 69 places destinades a menors.
Del Pla d'Actuació per a l'Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2017-2020, n'ha informat el Consell de Serveis Socials de les Illes Balears, que és el màxim òrgan consultiu i de participació en matèria de serveis socials.