LOGO CAIB
2 d’agost 2021 Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN APROVA EXIGIR EL CERTIFICAT COVID O UNA PROVA NEGATIVA PER ACCEDIR A LES RESIDÈNCIES DE GENT GRAN CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN APROVA EXIGIR EL CERTIFICAT COVID O UNA PROVA NEGATIVA PER ACCEDIR A LES RESIDÈNCIES DE GENT GRAN

/ Formentera es troba actualment en el nivell 4 i haurà d’aplicar les mateixes mesures que la resta d’illes

/ Els monitors dels campaments d’estiu s’hauran de sotmetre a tests d’antígens setmanals abans de l’inici de l’activitat

El Consell de Govern d’aquest dilluns, 2 d’agost, ha aprovat un conjunt de noves mesures per continuar l’estratègia de contenció de la transmissió del SARS-CoV-2 a les Illes Balears. L’objectiu és dur a terme iniciatives dirigides a evitar l’augment de casos en els àmbits on més es produeixen i en els transitats per les persones més vulnerables.

Segons ha conclòs el Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses en el seu darrer informe, les Illes Balears es troben davant una situació en la qual, malgrat que sembla que s’ha estabilitzat el fort creixement de la transmissió de la COVID-19, aquesta es manté en nivells molt elevats. A més, s’ha intensificat l’efecte de contagi d’aquesta dinàmica, inicialment centrada bàsicament en població jove, cap a altres grups d’edat més vulnerables, amb la reaparició, a més, de brots a les residències de gent gran, i amb la previsió que aquesta situació d’incidència elevada es pugui mantenir durant les properes setmanes.

L’augment d’incidència està relacionat amb la relaxació de les mesures de prevenció, una major mobilitat social i geogràfica, i l’explosió a les Illes Balears de la variant Delta, més transmissible.

Les mesures de distanciament social han demostrat repetidament al llarg de la pandèmia la seva eficàcia per limitar la transmissió del SARS-CoV-2. Entre les mesures que s’han mostrat més eficients hi ha les limitacions en les reunions socials i familiars i les restriccions a les activitats en horari nocturn.

En aquest sentit, es considera necessari mantenir la limitació de les reunions socials en horari nocturn entre persones no convivents, atès el risc elevat de contagi que acompanya habitualment aquestes activitats, especialment en un moment en el qual la incidència en població jove es troba en nivells màxims, com a eina fonamental per evitar que l’augment de la incidència pugui arribar a nivells que comprometin l’assistència sanitària de la població.

D’altra banda, també es considera necessari establir mesures que permetin limitar la generació de brots en els àmbits d’especial risc, bé sigui per la vulnerabilitat dels implicats (com seria el cas de les residències de gent gran), o bé per la naturalesa dels esdeveniments, en casos en què es puguin generar situacions de superdisseminació (com, per exemple, esdeveniments multitudinaris o escoles d’estiu). Entre aquestes mesures es proposa la utilització de sistemes que certifiquin que els participants en aquestes activitats es troben o bé immunitzats davant la COVID-19 (per vacunació o infecció prèvia) o bé que s’han sotmès a una PDIA amb resultat negatiu.

Situació epidemiològica
D’acord amb les dades proporcionades per el Servei d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública, les Illes Balears han sofert un fort increment en el nombre de casos durant el mes de juliol de 2021.

Globalment, la comunitat autònoma presenta una incidència acumulada a 14 dies per 100.000 habitants (IA14) en població general de més de 1.000 casos. A data de divendres, 30 de juliol, a totes les illes, el nivell de risc pel que fa a la incidència acumulada és molt elevat, i se supera la IA14 de 800 a totes les illes, amb una IA14 de 903,3 casos per 100.000 habitants a Mallorca; 811,4 casos per 100.000 habitants a Menorca; 1750,0 casos per 100.000 habitants a Eivissa, i 873,7 casos per 100.000 habitants a Formentera.

Al conjunt de les illes, el nombre reproductiu bàsic (que representa el nombre mitjà de contagiats que produeix cada nou contagiat) és de 0,93. A Mallorca és de 0,92; a Menorca, de 0,74; a Eivissa, d’1,04, i a Formentera és d’1,45. Aquest indicador, per tant, sembla que mostra una major estabilització, o fins i tot decreixement, en les taxes de contagis a Mallorca i Menorca, mentre que Eivissa estaria en una situació tendent al creixement i Formentera (on la baixa població fa que les dades siguin més volàtils i que aquest indicador s’hagi d’interpretar amb més precaució) estaria en una situació de fort creixement.

La taxa de positivat és de 12,85 %, una dada que quasi triplica el paràmetre observat a final del mes de juny (4,81 % dia 30 de juny), i mostra encara un creixement, més moderat, respecte de la dada de 14 de juliol (10,84 %).   

Formentera
Per aquest motiu, i després de l’habitual reunió de la Mesa de Diàleg Social, s’ha decidit que, atesa la situació esdevinguda els darrers dies, a Formentera s’aplicaran les mateixes restriccions que a la resta de les illes.

Residències

 

Pel que fa a les residències, es restringeixen les visites només a persones completament vacunades, que demostrin haver passat la malaltia en els sis mesos anteriors o que presentin PDIA negativa (PCR 72 hores abans) o prova d’antígens (48 hores abans).

 

S’eximeix d’aquest requisit els menors de 12 anys, però es recomana extremar les mesures de precaució, en particular l’ús de mascareta, distància de seguretat i ventilació.

Les sortides de residents es permetran amb la signatura prèvia d’un consentiment en el qual es garanteixi que, durant el temps que passin defora de la residència, els residents només es relacionaran amb persones vacunades o que compleixin els requisits anteriors. S’eximeix d’aquest requisit els menors de 12 anys, però es recomana extremar les mesures de precaució, en particular l’ús de mascareta, distància de seguretat i ventilació.

Els treballadors no vacunats i que no puguin demostrar haver-se recuperat de la malaltia en els darrers sis mesos s’hauran de sotmetre a tres PDIA setmanals, de les quals almenys dues hauran de ser PCR.

Aquestes mesures estaran en vigor des que es publiquin en el BOIB fins el 23 d’agost, tot coincidint amb la revisió de la mesura de limitació de la mobilitat entre la 1 h i les 6 h.

Campaments
Una altra mesura de les aprovades avui afecta els campaments d’estiu, ja que els monitors que hi participin hauran de sotmetre’s a tests setmanals abans de l’inici de l’activitat.

Aquesta mesura estarà en vigor des que es publiquin en el BOIB fins el 23 d’agost, tot coincidint amb la revisió de la mesura de limitació de la mobilitat entre la 1 h i les 6 h.

Grans esdeveniments culturals i esportius
En relació amb els grans esdeveniments tant culturals com esportius, fins al dia 14 d’agost es mantenen les mesures actuals.
A partir de dia 14 d’agost, es permeten els esdeveniments esportius i culturals amb una capacitat màxima del 50 %: 1.000 persones (interior) i 5.000 persones (exterior). Tots els assistents majors de 12 anys hauran d’aportar prova de vacunació, recuperació de la malaltia o PDIA feta durant les 48 hores prèvies a l’esdeveniment.

Es podrà demanar autorització a les direccions generals corresponents per augmentar la capacitat màxima de determinats esdeveniments, que es podrà atorgar en funció d’una avaluació de risc de l’activitat i de la situació epidemiològica.

Mesures prorrogades
Pel que fa a mesures concretes, més enllà de les ja esmentades, es fa necessari prorrogar les restriccions relatives a les reunions, les trobades i altres, tant familiars com socials, en horari nocturn, tot recordant el risc que suposen les activitats socials de caràcter lúdic i festiu associades al consum d’alcohol, en què s’ha demostrat una menor adopció de les mesures de prevenció davant el contagi per COVID-19, com el manteniment de la distància interpersonal o l’ús de mascareta.

Per tot plegat, continuen vigents els paràmetres següents:

a)    Quan la incidència acumulada a catorze dies a l’illa sigui superior a 350 casos per 100.000 habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 5 % amb relació a llits de cures crítiques per COVID-19 o del 2 % amb relació a llits d’hospitalització per COVID-19, no es permetran reunions socials o familiars de persones, en l’horari comprès entre les 2 h i les 6 h, excepte que es tracti de persones convivents.
b)    Quan la incidència acumulada a catorze dies a l’illa sigui superior a 450 casos per 100.000 habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 10 % amb relació a llits de cures crítiques per COVID-19 o del 5 % amb relació a llits d’hospitalització per COVID-19, no es permetran reunions socials o familiars de persones, en l’horari comprès entre la 1 h i les 6 h, excepte que es tracti de persones convivents.

Als efectes del que es preveu en l’apartat anterior, es consideren persones convivents les que ocupen un mateix habitatge o allotjament.

Actualment, atesa la seva situació epidemiològica i sanitària, totes les illes, inclosa Formentera, es veuen afectades per les restriccions previstes en el punt b).

Controls als ports i aeroports
Així mateix, es considera necessari prorrogar les mesures que conté l’Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2021 pel qual s’estableix la mesura excepcional de control a l’entrada de persones a les Illes Balears, procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant part del mes de juny i tot el mes de juliol de 2021, per fer-les efectives fins al dia 15 de setembre d’enguany.

Ús de la mascareta
Pel que fa a l’ús de la mascareta —una de les eines més eficaces a l’hora d’evitar contagis— sempre que no es pugui garantir una distància social d’un metre i mig i quan es pugui concórrer en el mateix espai amb altres persones no convivents, els majors de sis anys han de dur mascareta, tant a la via pública o en espais a l’aire lliure com en espais tancats d’ús públic o a les zones d’atenció al públic d’edificis, tant de titularitat pública com privada, amb les excepcions indicades per la llei.

Celebracions i cerimònies
La participació en cerimònies i celebracions nupcials, bateigs, comunions i altres celebracions assimilables es pot dur a terme en espais públics i privats, tant a l’aire lliure com en espais tancats, sempre que no superi el nombre de 120 persones en exteriors i 50 en interiors, i sempre que no se superi el 50 % de cabuda màxima. En tot cas, l’esdeveniment ha de concloure a la 1 h com a màxim.

Platges i parcs
Els parcs i platges de totes les Illes Balears hauran d’estar tancats al públic entre les 22 h i les 6 h hores.

Festes populars i fires
Es permet la realització de fires i mostres, d’acord amb la normativa COVID-19 específica per a mercats ambulants. Les activitats han de ser preferentment a l’aire lliure. Les paradetes de menjar tenen les mateixes limitacions que les terrasses de bars i restaurants.

Es permeten actes culturals, esportius i institucionals lligats a la celebració de festes populars, sempre que se segueixin les mesures per a la COVID-19 sectorials corresponents al tipus d’activitat. En qualsevol, cas es recomana que l’assistència s’organitzi per sistema de reserva prèvia. Els organitzadors han de garantir que no es generin riscs d’aglomeracions ni se’n produeixin.

Es permeten les ballades populars fetes a l’aire lliure. Els participants han de dur mascareta fins i tot en el moment del ball.

No es permeten esdeveniments tipus sopar a la fresca, revetles ni correfocs.

El material promocional de les activitats (programes de festes, cartells, imatges digitals...) ha d’especificar les mesures de prevenció i de control que s’hi apliquen.

Amb la finalitat d’evitar desplaçaments d’un municipi a un altre, no es poden organitzar activitats que els promoguin o en les quals, per experiència d’anys anteriors, es tengui coneixement d’aquests desplaçaments i de l’afluència de persones.

Les representacions culturals tradicionals (cossiers, cavallets, etc.) s’han de desenvolupar en un entorn en què es pugui garantir el control d’accés del públic, la capacitat màxima de l’espai i el manteniment de la distància social.

Establiments de restauració, oci nocturn i locals de jocs i apostes
Es continua permetent el servei de restauració de bars, cafeteries i restaurants en espais interiors i en terrasses fins a la 1 h de cada dia a totes i cadascuna de les illes, tret que les ordenances municipals estableixin una hora de tancament anterior.

Pel que fa a la capacitat màxima per taula, serà de 4 persones a l’interior i de 8 a l’exterior.

Aquestes mesures que afecten els sectors esmentats entraran en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.