LOGO CAIB
1 d’octubre 2021 Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

L’Agència Tributària de les Illes Balears posa en funcionament una aplicació per dispositius mòbils per facilitar la gestió i consulta dels tributs locals i autonòmics NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L’Agència Tributària de les Illes Balears posa en funcionament una aplicació per dispositius mòbils per facilitar la gestió i consulta dels tributs locals i autonòmics

El llançament de l’APP coincideix amb l’inici, a partir d’aquest divendres, del període voluntari de pagament de tributs locals recaptats per l’ATIB de 46 ajuntaments de Mallorca

L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) disposa, per primera vegada, d’una aplicació per a dispositius mòbils que permet fer determinades gestions en relació als tributs que gestiona l’ATIB i consultar els deutes i poder fer el seu pagament. La nova aplicació ATIB – Agència Tributaria de las Illes Balears ja es pot descarregar des del divendres 1 d’octubre a APP Store i a Google Play als dispositius iOS i Android respectivament. El seu llançament coincideix amb l’inici del període voluntari de pagament de tributs locals de 46 ajuntaments de Mallorca a partir de dia 1 d’octubre.

A través de la nova aplicació, tal com ja es pot fer al Carter virtual al portal www.atib.es, des del mòbil es pot sol·licitar cita prèvia a una oficina de l’ATIB, fer consultes o sol·licitar informació sobre els procediments que tramita l’ATIB, i, en el cas de disposar d’un document d’ingrés generat per l’ATIB, fer el pagament ja sigui introduint les claus de referència del document o escanejant el seu codi de barres. Aquestes opcions es pot accedir sense necessitat d’identificació.

Per altra banda, prèvia identificació, l’usuari pot consultar i pagar els deutes pendents, consultar els deutes pagats (amb la possibilitat d’obtenir el justificant de pagament), així com domiciliar els tributs de cobrament periòdic per rebut, la recaptació del quals correspongui a l’ATIB.

A través de l’aplicació, l’usuari identificat  pot consultar i, en el seu cas, modificar les seves dades generals de contacte, així com autoritzar rebre comunicacions sobre determinades gestions o actuacions que faci l’ATIB que puguin ser del seu interès.

També es poden de gestionar i pagar les taxes autonòmiques, preus públics, sancions i altres ingressos (model 046) dels diferents organismes de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, així com els deutes autonòmics respecte els quals s’hagi iniciat un procediment de constrenyiment. En aquesta primera versió no es mostren les declaracions-liquidacions o autoliquidacions de tributs autonòmics ni els documents d'ingrés corresponents a tributs o deutes autonòmics en període voluntari de pagament.

Amb aquesta aplicació, l’ATIB vol continuar amb l’objectiu de fer de la tecnologia el millor aliat per aconseguir una major proximitat als ciutadans i facilitar el seu accés a la informació i als serveis de l’ATIB. “Estem davant una aplicació dinàmica que està destinada a una evolució i millora contínues amb la finalitat que es pugui convertir en un instrument de referència per als ciutadans de Illes Balears”, ha assenyalat la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez.

L’accés amb identificació, es pot realitzar de diferents formes. Es pot accedir introduint el DNI/NIF i el codi de contribuent. Cal recordar que des del 2018, l’ATIB ha anat assignat un codi de contribuent que permet a les persones interessades accedir a l’opció disponible del Carter Virtual en el portal de l’ATIB (www.atib.es) per poder gestionar o consultar els seus tributs o deutes.

Amb aquest mateix codi, també es pot accedir a l’aplicació mòbil. També s’ha previst que es pugui accedir amb Cl@ve. Una vegada s’hagi accedit per primera vegada, per una major agilitat i facilitat d’ús, en funció del dispositiu mòbil que s’utilitzi, es podrà accedir de forma biomètrica, amb l’empremta digital i/o el reconeixement facial.

Es pot trobar més informació sobre l'aplicació en la web www.atib.es, i es pot veure un vídeo explicatiu de l'APP en el següent enllaç: https://youtu.be/okin3QkaJtg.

 

INICI DE LA CAMPANYA DE TRIBUTS LOCALS A 46 AJUNTAMENTS

El llançament de l’APP coincideix amb l’inici, a partir d’aquest divendres 1 d’octubre i fins l’1 de desembre, del període voluntari de pagament de determinats tributs locals corresponents a 2021 de 46 ajuntaments de Mallorca recaptats per l’ATIB, com l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i taxes municipals.

Els ajuntaments són els següents: Alaró, Algaida, Andratx, Ariany, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Campos, Capdepera, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Petra, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sa Pobla, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eugènia, Santa Margalida, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sencelles, Sineu, Sóller (només, l’impost sobre activitats econòmiques), Son Servera, Valldemossa i Vilafranca de Bonany.

El nombre total de contribuents és de 262.186 persones i l’import dels rebuts de pagament periòdic anual que es posen al cobrament és de 193,4 milions d’euros que corresponen a 819.030 rebuts (dels quals un 55% consten domiciliats o adherits al sistema especial de pagament fraccionat o pagament a la carta).

L’ATIB recorda als contribuents que, per raons d’eficàcia, agilitat i seguretat, no es remeten avisos de pagament en paper. D’aquesta manera, la forma general per consultar, obtenir i/o pagar els rebuts és a través del Carter Virtual.

En cas de no utilitzar el portal de l’ATIB o l’aplicació mòbil, es posen a disposició dels contribuents 27 oficines en les quals també es poden pagar els tributs amb targeta bancària. S’ha de sol·licitar cita prèvia, ja sigui per internet al portal de l’ATIB o telefonant al 971 678 404, i, per evitar desplaçaments, també està disponible el servei de consultes al portal de l’ATIB.

A més dels ajuntaments esmentats, ja s’ha iniciat el període voluntari de pagament de determinats tributs que recapta l’ATIB dels ajuntaments de Sant Antoni de Portmany i d’Alcúdia (que finalitza el 2 de novembre), de l’Ajuntament de Ses Salines i del Consell de Formentera (que finalitzen l’1 d’octubre) i dels de Manacor i Marratxí (que finalitzen l’1 de desembre), i també de l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques i la taxa per guals de l’Ajuntament de Palma, que finalitza el 19 de novembre.

El període de pagament voluntari finalitza l’1 de desembre. Un cop transcorregut el corresponent termini voluntari, respecte als contribuents que no hagin fet el pagament, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.