LOGO CAIB
23 d’agost 2021 Conselleria de Salut i Consum

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN AIXECA LES RESTRICCIONS NOCTURNES A L’ÀMBIT SOCIAL A L’ILLA DE MENORCA ATESA LA BONA EVOLUCIÓ EPIDEMIOLÒGICA CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN AIXECA LES RESTRICCIONS NOCTURNES A L’ÀMBIT SOCIAL A L’ILLA DE MENORCA ATESA LA BONA EVOLUCIÓ EPIDEMIOLÒGICA

\ A Formentera les limitacions socials es retarden a les 2 h (i fins a les 6 h), mentre que a Mallorca i Eivissa seguiran tal com estan ara: entre la 1 h i les 6 h de la matinada    

\ El Consell de Govern demanarà autorització judicial per exigir la pauta completa de vacunació, proves o haver passat la malaltia per accedir a residències i grans esdeveniments esportius i culturals


El Consell de Govern ha aprovat avui aixecar les restriccions nocturnes a l’àmbit social que fins ara són vigents a l’illa de Menorca, atesa la seva bona evolució epidemiològica i sanitària. Així mateix, a Formentera la prohibició de trobades socials entre no convivents es retarda a les 2 h de la matinada (i fins a les 6 h), mentre que a Eivissa i Mallorca es manté com fins ara, entre la 1 h i les 6 h. Així s’ha acordat després de la resolució de la consellera de Salut i Consum, en la qual s’analitza la situació de cadascuna de les illes i es fixen les mesures en funció de la situació sanitària i epidemiològica.

Així, segons l’informe de dia 19, Menorca presentava una incidència a 14 dies de 346 casos per cada 100.000 habitants, així com una ocupació a planta i a UCI per casos COVID del 6,06 % i 11,11 % respectivament. La incidència, a la baixa i per sota dels 350 casos per cada 100.000 habitants a 14 dies, permet eliminar les restriccions que fins ara s’apliquen.  

En el cas de Formentera, la IA14 segueix també una tendència descendent i se situa en els 428,4 casos per cada 100.000 habitants, el que també permet retardar les limitacions socials entre no convivents a les 2 h (i fins a les 6 h), una hora menys que fins ara.

En el cas d’Eivissa i Mallorca, les restriccions nocturnes es mantenen tal com ara, atesa la seva situació epidemiològica i hospitalària.

En el cas d’Eivissa, la IA14 es fixa en els 836,5 casos per cada 100.000 habitants (amb ocupació a planta per casos COVID d’un 15,31 % i a UCI d’un 16,39 %), mentre que a Mallorca la IA14 es troba en els 501,1 casos per cada 100.000 habitants (amb ocupació a planta per casos COVID d’un 9,28 % i d’un 25,3 % a UCI). Atès que a Mallorca s’observa una evolució favorable de la situació epidemiològica i hospitalària, s'espera també poder relaxar les mesures durant la setmana que ve.

Recordem que, segons la normativa que va entrar en vigor el 24 de juliol, les reunions i trobades familiars i socials en horari nocturn s’han de fixar segons aquestes limitacions:
a) Quan la incidència acumulada a catorze dies a l’illa sigui superior a 350 casos per 100.000 habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 5 % en relació amb els llits de cures intensives per COVID-19 o del 2 % en relació amb els llits d’hospitalització per COVID-19, no es permetran reunions socials o familiars de persones, en l’horari comprès entre les 2 h i les 6 h, excepte si es tracta de persones convivents.
b) Quan la incidència acumulada a catorze dies a l’illa sigui superior a 450 casos per 100.000 habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 10 % en relació amb els llits de cures intensives per COVID-19 o del 5 % en relació amb els llits d’hospitalització per COVID-19, no es permetran reunions socials o familiars de persones, en l’horari comprès entre la 1 h i les 6 h, excepte si es tracta de persones convivents.
Aquests canvis de l’àmbit sanitari també afectaran els horaris permesos a les activitats col·lectives de tipus social, cultural, esportiu, d’oci, de restauració i hoteleria, que hauran de concloure a la 1 h a les illes de Mallorca i Eivissa, i a les 2 h a les de Menorca i Formentera.

Autorització judicial per mesures de seguretat addicionals
Així mateix, el Consell de Govern d’avui també ha aprovat un Acord per demanar al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears l’autorització per poder exigir, per a l’accés a determinades activitats i establiments, la pauta de vacunació completa o el certificat d’haver passat la COVID en els sis mesos anteriors o bé una PDIA negativa, feta 48 hores abans si és un antigen o 72 hores abans si és una prova PCR.

El Govern vol tenir la possibilitat d’exigir aquestes opcions per augmentar la seguretat a grans esdeveniments esportius i culturals que reuneixin més de 2.500 persones a l’exterior (i fins a 5.000) o més de 500 a l’interior (i fins a un màxim de 1.000). Fins que no ho autoritzi el TSJB, les capacitats en tots els actes culturals i esportius han de ser d’un màxim de 2.500 persones a l’exterior i de 500 als espais interiors.

També s’ha sol·licitat l’autorització judicial per poder exigir als visitants dels centres residencials l’acreditació de vacunació completa, haver passat la malaltia o PDIA negativa, per garantir així una major seguretat als usuaris. Així i tot, mentre s’espera el permís del TSJB, es recomana que tot contacte amb residents d’aquests centres es faci seguint aquestes precaucions, atesa l’extrema vulnerabilitat d’aquestes persones.

Pròrroga de la resta de mesures

Pel que fa a mesures concretes, més enllà de les esmentades abans, es fa necessari prorrogar les restriccions relatives a altres àmbits:

Per tot això, continuen vigents els paràmetres següents:
 
 Ús de la mascareta

Pel que fa a l’ús de la mascareta (una de les eines més eficaces a l’hora d’evitar contagis), sempre que no es pugui garantir una distància social d’un metre i mig i quan es pugui concórrer en el mateix espai amb altres persones no convivents, els majors de sis anys han de dur mascareta, tant a la via pública o a espais a l’aire lliure com a espais tancats d’us públic o a les zones d’atenció al públic d’edificis, tant de titularitat pública com privada, amb les excepcions indicades per la llei.

Celebracions i cerimònies

La participació en cerimònies i celebracions nupcials, bateigs, comunions i altres celebracions assimilables es pot dur a terme en espais públics i privats, tant a l’aire lliure com a espais tancats, sempre que no se superi el nombre de 120 persones a l’exterior i 50 a l’interior, i sempre que no se superi el 50 % de cabuda màxima.

Platges i parcs

Els parcs i les platges de totes les Illes Balears hauran d’estar tancats al públic entre les 22 h i les 6 h.

Festes populars i fires

Es permet la realització de fires i mostres, d’acord amb la normativa COVID-19 específica per a mercats ambulants. Les activitats han de ser preferentment a l’aire lliure. Les paradetes de menjar tenen les mateixes limitacions que les terrasses de bars i restaurants.
Es permeten actes culturals, esportius i institucionals lligats a la celebració de festes populars, sempre que se segueixin les mesures per a la COVID-19 sectorials corresponents al tipus d’activitat. En qualsevol cas, es recomana que l’assistència s’organitzi pel sistema de reserva prèvia. Els organitzadors han de garantir que no es generin riscs d’aglomeracions ni se’n produeixin.

Es permeten les ballades populars fetes a l’aire lliure. Els participants han de dur mascareta fins i tot en el moment del ball.

No es permeten esdeveniments del tipus sopar a la fresca, revetles ni correfocs.
El material promocional de les activitats (programes de festes, cartells, imatges digitals...) ha d’especificar les mesures de prevenció i de control que s’hi apliquen.

Amb la finalitat d’evitar els desplaçaments d’un municipi a un altre, no es poden organitzar activitats que els promoguin o en les quals, per l’experiència d’anys anteriors, es tengui esment d’aquests desplaçaments i de l’afluència de persones.

Les representacions culturals tradicionals (cossiers, cavallets, etc.) s’han de desenvolupar en un entorn en què es pugui garantir el control d’accés del públic, la capacitat màxima de l’espai i el manteniment de la distància social.

Establiments de restauració, oci nocturn i locals de jocs i apostes

Es continua permetent el servei de restauració de bars, cafeteries i restaurants als espais interiors i a terrasses fins a la 1 h a Mallorca i Eivissa i fins a les 2 h a Menorca i Formentera, tret que les ordenances municipals estableixin una hora de tancament anterior.

Pel que fa a la capacitat màxima per taula, a Mallorca i Eivissa serà de 4 persones a l’interior i de 8 a l’exterior, i a Menorca i Formentera serà de 8 a l’interior i 12 a l’exterior.

Aquestes mesures que afecten els sectors esmentats i la resolució de la consellera de Salut i Consum que especifica la situació de les illes entraran en vigor avui, després que es publiquin en una edició extraordinària del Butlletí Oficial de les Illes Balears. La publicació i l'entrada en vigor de la resta de mesures específiques han d’esperar la ratificació de la sala.