LOGO CAIB
2 desembre 2022 Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

El Govern augmenta la despesa territorialitzada a Formentera fins a 25,4 milions d’euros, nou màxim històric NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern augmenta la despesa territorialitzada a Formentera fins a 25,4 milions d’euros, nou màxim històric

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, i el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, han presentat avui els nous pressuposts a la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, i al seu equip de govern, així com als agents socials i econòmics de l’illa

El Govern de les Illes Balears augmenta la despesa territorialitzada a Formentera per al 2023 fins a 25,4 milions d’euros, nou màxim històric. Augmenten les inversions directes i també es destinen més recursos que mai al finançament del Consell Insular de Formentera, amb 11,4 milions. Aquestes són algunes de les fites del Projecte de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2023, presentat avui a Formentera i que actualment es troba en fase de tramitació parlamentària.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, i el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, han presentat avui els nous pressuposts a la presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, i al seu equip de govern, així com als agents socials i econòmics de l’illa.

Els pressuposts de 2023 recullen les mesures de l’escut social desplegat per fer front als efectes de la inflació i la crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna, entre ajuts directes, crèdits i mesures fiscals, com ha recordat la consellera Rosario Sánchez.

Entre d’altres, la consellera ha destacat el nou complement econòmic, de fins a 600 euros, per a persones desocupades els mesos d’hivern, com els fixos discontinus, i l’impacte que té a Formentera, de més de 0,6 milions d’euros.

Així mateix, Sánchez ha detallat que el manteniment de la pujada en un 15 % de la renda social garantida beneficiarà prop de 54 persones a Formentera (34 famílies) i que 148 beneficiaris rebran aquests mesos de desembre i gener la doble paga extraordinària per a persones amb prestacions de dependència. D’altra banda, la consellera ha explicat que l’eliminació del copagament per als centres de dia i el servei d’ajuda a domicili, també cabdal per a persones en situació de dependència, ajudarà prop de 26 famílies a l’illa.

La despesa territorialitzada torna a créixer i se situa en 25,4 milions, quasi 10 milions més (+57 %) respecte dels pressuposts de 2022. Aquesta xifra recull els capítols de transferències corrents i de capital destinades al Consell de Formentera, que augmenten fins a superar els 14 M€, i les inversions —capítol 6— de les conselleries i de les empreses i els ens del sector públic autonòmic, les quals s’incrementen un 159 % respecte al 2022, fins a arribar a prop d’11 milions.

A aquesta xifra se sumen les inversions que seran finançades amb el Fons d’Impuls del Turisme Sostenible (ITS) mitjançant el Pla de 2023 —tal com es va acordar en el si de la Comissió a finals d’octubre—, que a Formentera tindran un impacte global de 2,4 M€.

Entre d’altres, destaquen el projecte per a la implantació de clavegueram i la millora del nucli turístic de Ca Marí, dotat amb 1,2 milions, i un altre per garantir el subministrament d’aigua potable a l’illa, dotat amb 320.000 €.

El finançament del Consell de Formentera assoleix un nou màxim, amb una aportació del Govern d’11,4 milions: creix en 2,5 milions, i passa dels 8,9 M€ d’enguany als 11,4 milions per al 2023, mitjançant el sistema de finançament dels consells.

D’aquesta manera, el Govern destina més del doble que el 2015 al finançament del Consell de Formentera, un increment de 6,6 milions (+137 %) respecte dels 4,8 milions d’aquell any.

Del conjunt de les inversions per al 2023, cal destacar la construcció d’una promoció de 17 habitatges públics dotacionals a Formentera, amb una inversió prevista de 2,6 M€ per al 2023, i la construcció de la base del SAMU 061, que tindrà una inversió de 2,7 M€.

En l’àmbit educatiu, els pressuposts de 2023 inclouen una partida de prop de 326.000 € per a l’ampliació de l’IES Marc Ferrer, així com l’inici de redacció del projecte de l’ampliació del CEIP El Pilar i del projecte d’accessibilitat del CEIP Mestre Lluís Andreu.

En matèria de treball, es destinaran 0,7 M€ a polítiques actives d’ocupació per a diversos col·lectius de l’illa.

Respecte a les inversions de l’Institut Balear de l’Energia, s’inclou un projecte d’emmagatzematge per millorar l’estabilitat del sistema elèctric de l’illa, dotat amb 1 M€. En polítiques de transició energètica es preveuen, així mateix, actuacions per continuar amb la solarització i la instal·lació d’energies renovables a espais públics (127.000 €); el foment de l’autoconsum en espais públics de la CAIB (250.000 €), i la creació de l’oficina de transició energètica (141.517 €).

En medi ambient, per al 2023 hi ha inversions importants en matèria de cicle de l’aigua, com les obres d’un nou dipòsit a la dessaladora (IDAM) de Formentera (885.035 €), i l’inici del projecte d’ampliació de la depuradora de Formentera, a finals del 2023, que suposarà una inversió total de 4,6 M€.

En agricultura, pesca i alimentació, destaca la inversió prevista a la bassa de Formentera, de 200.000 €, que permetrà millorar la qualitat de l’aigua a través d’aigua regenerada i l’eficiència del bombament fins a les parcel·les. Així mateix, un altre fet rellevant per al 2023 és la nova política agrària comuna (PAC), amb la qual augmenta en un 103 % el pagament bàsic per hectàrea a Eivissa i Formentera.

Cal destacar també la inversió prevista de l’IBETEC (Entitat Pública de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears) per a la canalització de fibra òptica a Formentera, dotada amb 716.667 €, i el subministrament i la instal·lació d’estacions TETRA (sistema de comunicació dels serveis d’emergències), amb una partida de 188.376 €.

D’altra banda, es destinaran prop de 80.000 € del IV Pla de Fosses a la segona fase del pla d’exhumacions del cementeri nou de Sant Francesc Xavier i a l’estudi històric de fosses del cementeri vell de Sant Francesc Xavier, la Mola i es Pujols.

Els pressuposts inclouen també prop de 15.000 euros per transferir al Consell de Formentera, per finançar ajuts de desplaçament a estudiants universitaris; 75.000 € per a la Fundació Museu i Centre Cultural Formentera; 28.000 € per el Museu Etnològic i 10.000 € pel programa «Viu la cultura».