LOGO CAIB
29 març 2023 <10aL>Conselleria de Medi Ambient i Territori

Medi Ambient presenta als beneficiaris la segona línia de fons NextGenerationEU per a la gestió de residus per facilitar els tràmits NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Medi Ambient presenta als beneficiaris la segona línia de fons NextGenerationEU per a la gestió de residus per facilitar els tràmits

Els gestors competents podran aspirar a un total de 6,5 milions d’euros

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, han presentat, aquest dimecres, davant els potencials beneficiaris, la convocatòria per a 2023 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus a les illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next GenerationEU.

La trobada s’ha organitzat amb l’objectiu de resoldre tots els dubtes possibles sobre la tramitació d’aquestes ajudes abans que s’iniciï el procés per tal d’agilitar l’accés als fons per part dels organismes i entitats que hi tenen dret: consells insulars, ajuntaments, mancomunitats, consorcis de residus o empreses públiques constituïdes per entitats locals.

Mir ha destacat que es tracta de la segona partida de fons Next GenerationEU destinada a la millora de la gestió dels residus que es distribuirà a l’arxipèlag. I que, aquesta, com la primera (dotada amb 15,6 milions d’euros) té en compte la població flotant i no només la censada alhora de distribuir els fons entre les diverses comunitats autònomes. «D’aquesta manera, i després d’una llarga insistència per part de la conselleria, les Illes Balears reben molts més doblers i veuen compensada, finalment, el pes que tenen els turistes en la generació de residus, una reivindicació històrica d’aquest Govern», ha assenyalat.

Sansó ha explicat que els projectes subvencionables son els següents:

- Projectes d’implantació, ampliació o millora de la recollida separada de bioresidus destinats a instal·lacions específiques de tractament biològic (compostatge, digestió anaeròbia o ambdues).

- Projectes de construcció i millora d’instal·lacions de recollida (com deixalleries; inclou la recollida de residus tèxtils i residus domèstics perillosos).

- Construcció d’instal·lacions de preparació per a la reutilització de fluxos de residus recollits separadament.

Amb tot, ha destacat que en aquesta nova convocatòria tendrà una especial rellevància els municipis que presentin projectes amb nova implantació de la recollida selectiva porta a porta de bioresidus en el sector HORECA (establiments d'allotjament turístic, restaurants, bars i cafeteries)

Mir, per la seva banda, ha destacat que «mai s’havien destinat tants recursos a finançar polítiques de gestió de residus a l’arxipèlag» i ha destacat que «només en el darrer any, haurem posat a disposició dels gestors més de 24 milions d’euros per a millores en la gestió dels residus», una xifra a la qual cal sumar els 10,2 milions que es preveu recaptar del cànon de residus per als exercicis de 2022 i 2023.