17 juny 2024 Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Cultura convoca una línia de subvenció de 500.000 euros per fomentar l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics a les Illes Balears durant l’any 2024 NNota Informativa

Cultura convoca una línia de subvenció de 500.000 euros per fomentar l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics a les Illes Balears durant l’any 2024

Seran subvencionables els projectes executats entre l'1 de gener i el 10 de novembre de 2024

La Conselleria de Turisme, Cultura i Esports ha fet pública la convocatòria d’una línia d’ajudes per valor de 500.000 euros destinada a fomentar l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics a les Illes Balears durant l’any 2024.

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per fomentar l'organització de festivals i certàmens cinematogràfics a les Illes Balears durant l'any 2024 que dediquin una atenció especial a la promoció i difusió dels cinemes balear, espanyol, comunitari i iberoamericà, així com de pel·lícules d'animació, documentals i curtmetratges. A més, el festival o certamen s'ha d'haver celebrat anteriorment a les Illes Balears com a mínim durant cinc edicions en els anys anteriors a la data de publicació d'aquesta convocatòria. En el cas que es tracti de festivals amb una periodicitat biennal, aquesta referència s'entén feta a dues edicions consecutives durant els cinc anys anteriors a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

El festival o certamen cinematogràfic ha de celebrar-se en les dates compreses entre l'1 de gener de 2024 i el 10 de novembre de 2024. El termini màxim per justificar les despeses subvencionables objecte de la subvenció és de tres mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del període d'execució, amb l'excepció de si el període d'execució acabés després del 31 d'agost de 2024 i abans del 10 de novembre de 2024, perquè el termini màxim per presentar la justificació és el 30 de novembre de 2024.

Tota la informació relativa a la subvenció per fomentar l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics a les Illes Balears es pot consultar al BOIB del 15 de juny de 2024.

Documentació i tramitació.