LOGO CAIB
23 novembre 2022 <10aL>Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

El Govern augmenta la despesa territorialitzada a Eivissa fins a 166 milions d’euros, nou màxim històric NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern augmenta la despesa territorialitzada a Eivissa fins a 166 milions d’euros, nou màxim històric

El Govern de les Illes Balears augmenta la despesa territorialitzada a Eivissa per al 2023 fins a 166 milions d’euros, nou màxim històric. Augmenten les inversions directes i també es destinen més recursos que mai al finançament del Consell Insular d’Eivissa, amb 78 milions. Aquestes són algunes de les fites del Projecte de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2023, presentat avui a Eivissa.

El Govern ha presentat els nous pressuposts —actualment en fase de tramitació parlamentària— al Consell d’Eivissa i a agents socials i econòmics de l’illa durant una jornada de trobades a les quals han participat el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, i el director general de Pressuposts, Joan Ignasi Morey.

Els pressuposts de 2023 recullen les mesures de l’escut social desplegat per fer front als efectes de la inflació i la crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna, entre ajuts directes, crèdits i mesures fiscals, com ha recordat la consellera Rosario Sánchez. Entre d’altres, ha destacat el nou complement econòmic, de fins a 600 euros, per a persones desocupades els mesos d’hivern, com els fixos discontinus, i l’impacte que té a Eivissa, de més de 9 milions d’euros, un 17 % del total de 54 milions per a totes les illes.

Pel que fa a la despesa territorialitzada a Eivissa, torna a créixer i se situa en 166 milions, quasi 34 milions més (+25,5 %) respecte dels 132,3 milions dels pressuposts de 2022. Aquesta xifra del Projecte de pressuposts recull els capítols de transferències corrents i de capital destinades al Consell i als ajuntaments d’Eivissa, que augmenten fins a arribar a prop de 100 milions, i les inversions —capítol 6— de les conselleries i de les empreses i els ens del sector públic autonòmic, les quals també augmenten, fins a arribar a 67 milions.

El finançament del Consell d’Eivissa assoleix un nou màxim, amb una aportació del Govern de prop de 80 milions: creix en 17,2 milions, i passa dels 60,5 d’enguany als 77,8 milions per al 2023, mitjançant el sistema de finançament dels consells. D’aquesta manera, el Govern destina més del doble que el 2015 al finançament del Consell d’Eivissa, un increment de 39 milions (+100,5 %) respecte dels 38,8 milions d’aquell any.

Quant a les inversions, a més de les incloses en el còmput de la despesa territorialitzada, s’afegeixen les que es preveuen a Eivissa en els nous projectes que seran finançats amb el Fons d’Impuls del Turisme Sostenible (ITS) mitjançant el Pla de 2023, amb un impacte global de 17,8 milions a l’illa, entre projectes propis i d’altres a totes les illes i amb incidència a Eivissa, tal com es va acordar en el si de la Comissió de l’ITS a finals d’octubre.

Entre d’altres, destaca la demolició de l’edifici Don Pepe, amb un alt valor mediambiental, ja que després de l’enderroc s’impulsarà el restabliment dels valors ecològics a la zona afectada, un projecte amb un pressupost de 2,2 milions; i també un projecte d’impuls de la mobilitat sostenible per enllaçar dos nuclis de població, Sant Jordi i Platja d’en Bossa, a través d’una passarel·la per a vianants i ciclistes, dotat amb 1,5 milions.

Del conjunt de les inversions per al 2023, algunes de les més rellevants fomenten l’augment de l’habitatge de protecció pública a Eivissa, com la construcció de la promoció de 60 habitatges al carrer d’Isidor Macabich d’Eivissa, amb una partida de 9,9 milions per a l’any vinent, i la redacció del projecte de 66 habitatges a Ca n’Escandell. En obra pública, també destaquen les millores al port de Sant Antoni (2,5 milions).

En l’àmbit educatiu, els principals projectes en redacció sumen més de 19 milions, com el nou IES a Eivissa, el nou CEIP Santa Eulària i les ampliacions del CEIP Sant Carles i el CEIP Can Misses, així com el finançament del nou centre de l’Escola Oficial d’Idiomes. A més, tenen ordre d’inici de redacció les ampliacions de l’IES Quartó del Rei, l’IES Quartó de Portmany i el CEIP Sa Blanca Dona, i es preveu l’inici de redacció el 2023 d’altres projectes, com el nou CEIP Sant Jordi, el nou CEIP Eivissa o el CEIP Sant Antoni, entre d’altres.

En sanitat, l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera augmenta el pressupost fins a situar-se en 169,5 milions, un increment d’11,5 milions. Entre d’altres, es preveuen diverses millores a l’Hospital Can Misses (dues noves sales d’operacions, adequació de l’àrea quirúrgica i obres dels laboratoris de microbiologia i fecundació in vitro), el concurs per a l’adjudicació dels nous centres de salut Es Viver i Santa Eulària, i l’acreditació de la unitat analítica del Laboratori de Salut Pública, ubicada al Centre Insular d’Eivissa.

En serveis socials, es preveu l’adquisició d’habitatges per a joves extutelats (1 milió d’euros) i diverses inversions en les instal·lacions i el material de les residències de Sa Serra, Can Raspalls i Can Blai (654.000 euros). I en matèria de treball, polítiques actives d’ocupació per a diversos col·lectius a l’illa d’Eivissa (12,1 milions), el projecte de nova oficina del SOIB a Sant Antoni o la compra d’equipament de la nova seu de l’Escola d’Hoteleria a sa Coma.

En innovació, destaca l’inici del projecte de desenvolupament del Centre BIT Eivissa (1,8 milions), mentre que en polítiques de transició energètica es preveuen actuacions per continuar amb la solarització de basses de reg (2 milions), la solarització i instal·lació d’energies renovables en espais públics (1 milió) i el foment de l’autoconsum en espais públics de la CAIB (1 milió).

En medi ambient, per al 2023 hi ha inversions importants en matèria de cicle de l’aigua a Eivissa, com les obres de renovació del ramal est de la dessaladora d’Eivissa (1 milió), la millora de la dessaladora de Sant Antoni (0,8 milions), les millores de la depuradora d’Eivissa (2,8) i d’altres depuradores (2,4), així com nous projectes hídrics a través del Pla ITS de 2023.

En aquest sentit, a través de l’ITS es finançarà un projecte a totes les illes amb l’objectiu de garantir el subministrament d’aigua potable, el qual serà gestionat pels ajuntaments, amb una inversió estimada de 2,9 milions a Eivissa, i també un projecte del dipòsit d’aigua dessalada a Sant Joan de Labritja (1,7 milions), el qual serà executat per l’Ajuntament i havia estat sol·licitat pel Consell d’Eivissa en la convocatòria per al 2023.

En agricultura, pesca i alimentació, destaquen les noves reserves marines d’interès pesquer als illots de ponent d’Eivissa (es Vedrà i ses Bledes) i el manteniment de les infraestructures de regadius. Així mateix, un altre fet rellevant per al 2023 és la nova política agrària comuna (PAC), amb la qual augmenta en un 103 % el pagament bàsic per hectàrea a Eivissa i Formentera.

D’altra banda, en universitat i recerca, els pressuposts inclouen prop de 120.000 euros per transferir al Consell, per finançar ajuts de desplaçament a estudiants universitaris, així com per a l’Escola de Turisme (100.000 euros), mentre que en cultura, augmenta la partida per al Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (1,8 milions) i també se n’inclouen d’altres, com el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat (466.667 euros), el Patronat del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa o el programa «Viu la cultura».