Nombre de resultats obtinguts segons els criteris: 2

Nom del curs   Data d'inici-fi
Detall del curs - llistat d'admesos Detall del curs
Detall del curs - llistat d'admesos Detall del curs