DTB0001 3 Acreditació de l`aptitud física dels membres dels cossos de policia local Veure llistats
Durada 0 H 9 places Modalitat Sessió
Data de 18/12/2020 a 18/12/2020 Horari De 10 h a 15 h
Lloc Instal.lacions esportives de Can Mises Localitat EIVISSA
Ponents FRANCISCO JOSE ESTEBAN TORRES.
Objectius Acreditar l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l'exercici de la funció policial.
Continguts Realització de les proves físiques que consten a l'Annex 3 del Decret 28/2015
Destinataris Personal funcionari dels grups A1,A2,C1,C2,. Personal laboral dels nivells 1,2,3,4,5,6,.
Requisits Membres del cossos de policia local (Exclusiu).
Àrees funcionals
Llista d'espera Places disponibles

LLISTATS Acreditació de l`aptitud física dels membres dels cossos de policia local


Torna Gestió del curs mitjançant el portal del personal