DTB0001 1 Acreditació de l`aptitud física dels membres dels cossos de policia local Veure llistats
Durada 0 H 39 places Modalitat Sessió
Data de 29/03/2021 a 29/03/2021 Horari De 9 h a 14 h
Lloc Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas, carretera d'Alcudia s/n i piscina municipal d'Inca Localitat INCA
Ponents FRANCISCO JOSE ESTEBAN TORRES. SILVESTRE DEL RIO VALERO. CARLOS LUQUE HERNANDEZ. PEDRO SUREDA CUENCA.
Objectius Acreditar l'aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l'exercici de la funció policial.
Continguts Realització de les proves físiques que consten a l'Annex 3 del Decret 28/2015
Destinataris Personal funcionari dels grups A1,A2,C1,C2,. Personal laboral dels nivells 1,2,3,4,5,6,.
Requisits Membres del cossos de policia local (Exclusiu).
Àrees funcionals
Llista d'espera Places disponibles

LLISTATS Acreditació de l`aptitud física dels membres dels cossos de policia local


Torna Gestió del curs mitjançant el portal del personal