Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
RESTAURADOR/A - F01950023 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 1 4622.94 2511, 252F 20 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130143 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 1 10292.66 2550 25 A1, A2 C1
ORDENANÇA - F01330006 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 1 4817.68 2505 12 AP B1
INSPECTOR/A DE FRAUS - F00870001 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 9520.56 2549 22 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IX - F01130289 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 1 10292.66 2501 25 A1 C1
TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ DE LA SALUT - F02010015 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 6330.94 2524 22 A1 B2
AUXILIAR - F00190007 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 2 4622.94 2504 14 C2 B2
TREBALLADOR/A SOCIAL - F02420001 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 3474.1 2511, 252E 22 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130133 O.A. INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (IBESTAT) 2 10292.66 251C, 252C 25 A1, A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT VIII - F01110959 CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
ANALISTA I PROGRAMADOR/A - F00120001 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 2 6330.94 251B, 2510, 2511, 252B 22 A1, A2 B2
PSICÒLEG/ÒLOGA - F01380004 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 4622.94 251E, 2510 22 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130433 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XXI - F01130039 CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130312 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130098 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 1 10292.66 251B, 2510 25 A1 B2
AUXILIAR - F00190011 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 1 4622.94 2504 14 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130359 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
AUXILIAR - F0019008U CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 1 4622.94 2504 14 C2 B2
CAP DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE LA MALALTIA - F01140263 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 16827.3 2547 28 A1 B2
ORDENANÇA - F01330002 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 2 4817.68 2505 12 AP B1
METGE/ESSA DE TREBALL - F01940011 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 2 10292.66 2547 24 A1 B2
ANALISTA I PROGRAMADOR/A - F00120001 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 1 6330.94 251B, 2510, 2511, 252B 22 A1, A2 B2
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F0176002C CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 1 6211.1 2549 18 C1, C2 C1
CAP DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS - F0103000T CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 22843.24 2550 30 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130063 CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català