Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130536 O.A. INSTITUT BALEAR DE LA DONA (IBD) 1 10292.66 2502, 2503 23 A2, C1 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760019 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470174 O.A. INSTITUT BALEAR DE LA DONA (IBD) 1 3474.1 2504 14 C2 B2
CAP DEL SERVEI JURÍDIC DE PERSONAL DOCENT - F01140088 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 16827.3 2501, 2548 28 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110200 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 6330.94 2502, 2511, 252E 20 A2 C1
CAP DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ ESTADÍSTICA II - F01140149 O.A. INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (IBESTAT) 1 16827.3 251C 28 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT IX - F01110853 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 7896.14 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130048 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 2 10292.66 251A, 2510 25 A1 B2
CAP DE LA SECRETARIA - F02050053 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 2 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
INSPECTOR/A DE CONSUM - F00840002 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 7896.14 2502, 2503 21 A2, C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110789 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 6330.94 2531 19 A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110763 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 9520.56 2501 23 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F0113063A CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 2 10292.66 251A, 2510, 2511, 252A 25 A1, A2 B2
ZELADOR/A - F00360005 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 4622.94 2512, 2513, 253A, 2544 16 C1, C2 B2
CAP DEL SERVEI D'ARBITRATGE DE CONSUM - F01140008 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 16827.3 2550 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130240 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 2 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130662 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 10292.66 251C, 251D, 2510 25 A1 B2
AUXILIAR DE PRESTACIONS I COMPTABILITAT - F0019008W CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 4622.94 2504 15 C2 B2
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02280008 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 4622.94 2504, 252M 16 C2 B2
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F00320001 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 4622.94 254B 20 A2 B2
CAP DEL DEPARTAMENT D'INSPECCIÓ EDUCATIVA - F01030011 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 22843.24 0509, 0510 30 A1 C1
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F01710003 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 4622.94 2511, 252F 20 A2 B2
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - F02760005 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 4622.94 2504 14 C2 B2
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F01950001 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 4622.94 2511, 252F 20 A2 B2


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català