Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DE LA SECCIÓ IX - F01130697 CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL 1 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130028 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 2 10292.66 251A, 2510, 2511, 252A 25 A1, A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT XXXIII - F01110877 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
RESTAURADOR/A - F01710005 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 2 4622.94 2511, 252F 20 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130452 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 3 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130358 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 2 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT VIII - F01110936 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 7896.14 2524 23 A1 B2
INSPECTOR/A - F00810001 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 1 9520.56 2501 23 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110504 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
ORDENANÇA - F01330002 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 2 4817.68 2505 12 AP B1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130381 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 10292.66 251E, 2510, 2511, 252E 25 A1, A2 B2
INSPECTOR/A - F00810009 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 1 9520.56 2501 23 A1 C1
INFERMER/A DEL TREBALL - F00630001 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 7896.14 2547 23 A2 B2
INFERMER/A DEL TREBALL - F01910004 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 7896.14 2547 23 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ X - F01130368 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110061 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 9520.56 254B 23 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ XI - F0113015C CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10292.66 251A, 251D, 251E, 2510 25 A1 B2
TÈCNIC DE DIFUSIÓ D'ACTIVITATS - F0195000P CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 2 4622.94 2511, 252F 20 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ XIV - F01130021 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 3 10292.66 2501 25 A1 C1
DIRECTOR/A DEL PARC NATURAL DE LA PENÍNSULA DE LLEVANT - F02120003 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10292.66 254B 26 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT VI - F01110285 CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 1 6330.94 2502, 2503 19 A2, C1 C1
INSTRUCTOR/A - F00940001 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 7896.14 2501 23 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130623 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XVIII - F01130586 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130359 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 4 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XV - F01130516 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10292.66 2537 23 C1 B2
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130646 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 2 10292.66 2549 23 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XIV - F01130300 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 10292.66 2550 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110585 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 6330.94 2502, 2503 19 A2, C1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català