Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DE LA SECCIÓ III - F0113028A CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10498.46 2549 25 A1 C1
EDUCADOR/A D'EXECUCIÓ DE MESURES DE JUSTÍCIA JUVENIL NO PRIVATIVES DE LLIBERTAT - F02360001 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 6457.5 2511, 252E 22 A2 B2
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F0228000J CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 2 4715.34 2504 16 C2 B2
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F01470017 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 2 4715.34 2504 14 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT XVII - F01110012 CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL 2 6457.5 2503, 2504 17 C1, C2 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470233 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 3543.54 2504 14 C2 B2
ORDENANÇA - F01330010 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 2 4914 2505 12 AP B1
DIRECTOR/A - F00460004 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 1 17163.86 2549 26 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ V - F0113026C CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 1 10498.46 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F0113025C CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 1 10498.46 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECRETARIA - F02050001 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 6457.5 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ SOCIAL - F01140139 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 17163.86 2550 28 A1 C1
CAP DEL SERVEI DE CORPORACIONS LOCALS - F01140135 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 17163.86 2501, 3001, 3006, 3015 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XVI - F01130404 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 2 10498.46 251A, 2510, 2511, 252A 25 A1, A2 B2
CAP DEL SERVEI DE CONTROL D'EXPEDIENTS DE DESPESA DEL CONSELL DE GOVERN I DE RESOLUCIÓ DISCREPÀNCIES - F01140208 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 17163.86 2501, 2521 28 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT XIII - F01110297 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 6457.5 2502, 2503 19 A2, C1 C1
ENCARREGAT/ADA D'I INSTAL·LACIONS I PERSONAL - F00590002 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 6457.5 2511, 2512, 252A, 2527, 253A, 253B 19 A2, C1 B2
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760038 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 5379.64 2549 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ X - F01130219 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10498.46 251A, 251D, 251E, 2510, 2511, 252A 25 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130147 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 10498.46 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT X - F01110059 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 9710.96 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
METGE/ESSA COORDINADOR/A I - F01590014 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 10498.46 254B 24 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130632 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 2 10498.46 2501 25 A1 C1
CAP DEL SERVEI D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA - F0114034E CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 17163.86 2501 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VII - F0113041A O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 10498.46 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL SERVEI D'AJUDES AL DESENVOLUPAMENT RURAL - F01140236 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 17163.86 254B 26 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F0113002V INSTITUT BALEAR DE L'ENERGIA, E.P.E. 1 10498.46 2511, 252A 25 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ XIV - F01130365 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10498.46 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F0113016C CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10498.46 2502, 2503 23 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XVI - F01130437 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 2 10498.46 2501 25 A1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català