Comissions de servei publicades
Inf.Se us mostren les convocatòries publicades i obertes a sol·licitud.
AvísSi feu servir Internet Explorer no podreu visualitzar aquest lloc web correctament. És per això que us recomanam fer servir el navegador Firefox corporatiu, si us connectau des de dins de la CAIB. En cas d'accedir des de fora de la CAIB, feu servir un navegador Firefox o Chrome en les seves darreres versions.
AvísLes dates del termini presentació de sol·licituds són estimacions. Comprovau-les sempre al document adjunt.

PublicacióLlocOrganismeNCCosGrCatSol·licitudAccions
125/05/2022CAP DE LA SECCIÓ XVIII - F01130586CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM22501-COS SUPERIOR DE LA CAIBA1C126/05/2022 a
03/06/2022
225/05/2022CAP DEL NEGOCIAT II - F01110066CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI2251A-ESCALA D'ENGINYERIA, 251D-ESCALA CIENTÍFICA, 251E-ESCALA HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, 2510-COS FACULTATIU SUPERIOR DE LA CAIBA1B226/05/2022 a
03/06/2022
325/05/2022CAP DE LA SECCIÓ V - F01130369CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI2251A-ESCALA D'ENGINYERIA, 2510-COS FACULTATIU SUPERIOR DE LA CAIB, 2511-COS FACULTATIU TÈCNIC DE LA CAIB, 252A-ESCALA D'ENGINYERIA TÈCNICAA1, A2B226/05/2022 a
03/06/2022
425/05/2022INTERVENTOR/A DELEGAT/ADA - F00950001CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS20012-CUERPO SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO, 0600-C.SUPERIOR DE INSPECTORES DE FINANZAS DEL ESTADO,A EXTINGUIR, 252T-COS D'AUDITORS DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LES ILLES BALEARS, 2522-ESCALA D'INTERVENCIÓ DE LES BALEARS DEL COS SUPERIOR DE LA CAIB, 3013-SUBESCALA DE INTERVENCION-TESORERIA, CATEGORIA SUPERIOR, 3014-SUBESCALA DE INTERVENCION-TESORERIA, CATEGORIA DE ENTRADA, 3015-SUBESCALA DE SECRETARIA-INTERVENCIONA1C126/05/2022 a
03/06/2022
524/05/2022CAP DEL SERVEI DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE CONTRACTACIÓ - F01140310CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS22501-COS SUPERIOR DE LA CAIBA1C125/05/2022 a
02/06/2022
621/05/2022CAP DEL NEGOCIAT II - F01110065CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI1254B-TOTS ELS COSSOS ESPECIALS I ESCALES QUE FORMEN PART D'AQUESTS COSSOS DELS GRUPS ALS QUALS ESTÀ ADSCRITA1, A2B223/05/2022 a
01/06/2022
721/05/2022CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130020CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA32501-COS SUPERIOR DE LA CAIBA1C123/05/2022 a
01/06/2022
821/05/2022CAP DEL NEGOCIAT III - F01110204CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA12503-COS ADMINISTRATIU DE LA CAIB, 2504-COS AUXILIAR DE LA CAIBC1, C2C123/05/2022 a
01/06/2022
921/05/2022CAP DEL SERVEI DE CONTROL DE DESPESES DE PERSONAL - F0114003KCONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS22501-COS SUPERIOR DE LA CAIBA1C123/05/2022 a
01/06/2022
1020/05/2022CAP DEL NEGOCIAT VIII - F01110852O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT)12502-COS DE GESTIÓ DE LA CAIB, 2503-COS ADMINISTRATIU DE LA CAIBA2, C1C123/05/2022 a
31/05/2022
Llegenda
NC: Número de convocatòria. CE: Complement específic del lloc de treball. CD: Complement de destí del lloc de treball. Gr: Grup del lloc de treball. Cat: Nivell de català requerit.