• icono economia Turisme
  • > Despesa i perfil dels turistes (EGATUR)
icono economia print

1.02 Despesa dels turistes amb destinació principal les Illes Balears per període i país de residència.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • icono cuatro puntos Informació general:
  • icono cuatro puntos Notes:

Dada mensual     Taxa de variació anual     Acumulat de l'any     Taxa de variació de l'acumulat    
Despesa total (milions d'euros) Despesa per persona (euros) Despesa per persona i dia (euros) Despesa total (milions d'euros) Despesa per persona (euros) Despesa per persona i dia (euros) Despesa total (milions d'euros) Despesa per persona (euros) Despesa per persona i dia (euros) Despesa total (milions d'euros) Despesa per persona (euros) Despesa per persona i dia (euros)
2023M03
   TOTAL 525,38 963,44 140,89 19,32 -6,24 -3,18 968,09 905,43 129,21 23,90 -4,73 5,80
   ESPANYA (Altres CCAA) 95,84 519,04 102,53 28,17 -15,65 -11,29 210,09 527,52 90,31 28,47 -8,94 4,40
   ESTRANGER 429,54 1.190,96 153,72 17,51 0,02 0,05 758,00 1.129,74 146,74 22,70 -1,29 7,05
   (110) França 9,67 781,57 190,31 84,33 -4,39 35,38 22,75 783,76 142,46 65,06 -13,96 56,17
   (115) Itàlia 4,66 552,41 117,11 ... ... ... 10,56 643,80 108,97 60,11 -1,73 20,20
   (125) Regne Unit 45,03 926,86 144,95 8,89 -9,32 -2,52 69,67 896,66 132,06 2,64 -14,25 4,23
   (126) Alemanya 222,25 1.110,96 153,34 5,81 -8,97 -0,97 398,78 1.057,47 144,37 16,97 -8,08 1,13
   (132) Suïssa ... ... ... ... ... ... 21,08 982,36 167,83 -34,55 -27,32 7,43
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 20,24 1.063,01 142,24 -8,03 -4,07 -5,70 52,75 1.181,54 151,05 37,45 17,87 12,21
   Països nòrdics ... ... ... ... ... ... 35,14 1.304,41 164,56 7,75 -6,98 17,57
   Resta del Món 92,32 2.070,85 153,84 117,00 68,39 8,64 147,27 1.896,03 158,18 72,42 50,93 17,62
2023M02
   TOTAL 238,73 818,49 131,15 22,45 -2,11 16,48 442,70 845,04 117,64 29,76 -2,52 16,58
   ESPANYA (Altres CCAA) 55,30 503,17 95,12 26,10 -4,16 17,16 114,25 534,85 82,10 28,72 -3,12 15,47
   ESTRANGER 183,43 1.009,14 148,05 21,39 -0,07 16,74 328,46 1.058,59 138,50 30,13 -2,37 17,02
   (110) França 5,73 951,23 126,64 ... ... ... 13,08 785,39 120,13 53,22 -19,79 60,41
   (115) Itàlia ... ... ... ... ... ... 5,90 740,52 103,30 29,84 6,53 29,18
   (125) Regne Unit 14,24 794,35 140,47 -4,97 -13,32 17,86 24,64 846,27 113,61 -7,25 -21,94 10,44
   (126) Alemanya 108,12 961,09 145,51 27,14 -7,09 9,20 176,53 997,03 134,47 34,85 -5,43 6,22
   (132) Suïssa ... ... ... ... ... ... 9,15 816,10 149,05 6,23 -30,05 20,33
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 15,72 1.255,95 164,61 78,82 39,41 40,11 32,50 1.269,72 157,12 99,40 43,67 33,31
   Països nòrdics 5,71 1.078,99 160,21 -30,58 -25,71 30,60 11,69 1.221,21 152,77 -16,30 -15,23 37,34
   Resta del Món 26,40 1.542,43 164,13 15,53 54,36 34,32 54,96 1.660,54 166,05 27,90 28,85 29,86
2023M01
   TOTAL 203,98 878,40 104,99 39,51 -3,64 18,43 203,98 878,40 104,99 39,51 -3,64 18,43
   ESPANYA (Altres CCAA) 58,95 568,42 72,75 31,28 -2,22 14,74 58,95 568,42 72,75 31,28 -2,22 14,74
   ESTRANGER 145,03 1.128,52 128,06 43,15 -7,36 18,96 145,03 1.128,52 128,06 43,15 -7,36 18,96
   (110) França 7,35 691,33 115,50 119,87 -36,89 103,80 7,35 691,33 115,50 119,87 -36,89 103,80
   (115) Itàlia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
   (125) Regne Unit 10,40 929,48 90,02 -10,22 -34,59 3,02 10,40 929,48 90,02 -10,22 -34,59 3,02
   (126) Alemanya 68,42 1.059,64 120,07 49,14 -3,08 3,62 68,42 1.059,64 120,07 49,14 -3,08 3,62
   (132) Suïssa 5,16 918,25 138,40 ... ... ... 5,16 918,25 138,40 ... ... ...
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 16,79 1.282,89 150,69 123,48 48,39 27,39 16,79 1.282,89 150,69 123,48 48,39 27,39
   Països nòrdics 5,98 1.397,32 146,27 ... ... ... 5,98 1.397,32 146,27 ... ... ...
   Resta del Món 28,55 1.787,07 167,86 41,95 -6,97 24,36 28,55 1.787,07 167,86 41,95 -6,97 24,36
2022M12
   TOTAL 192,43 819,32 118,29 18,54 -3,89 9,33 17.350,66 1.051,11 159,43 97,20 3,74 14,02
   ESPANYA (Altres CCAA) 47,68 458,29 87,87 35,12 -1,56 7,63 2.129,09 644,57 101,82 40,09 0,06 15,73
   ESTRANGER 144,74 1.106,47 133,52 13,93 -0,18 12,25 15.221,57 1.152,81 173,14 109,12 0,17 8,59
   (110) França 11,17 934,68 122,20 194,36 96,13 15,24 917,52 1.035,67 160,12 48,39 1,32 0,97
   (115) Itàlia ... ... ... ... ... ... 700,78 950,29 158,31 156,38 2,54 8,91
   (125) Regne Unit 17,49 991,18 114,36 27,67 -23,62 3,24 3.716,38 1.104,79 169,17 211,14 -4,50 8,05
   (126) Alemanya 55,05 1.054,01 125,90 -4,24 5,62 -5,79 4.755,54 1.105,93 157,57 81,28 -1,05 8,17
   (132) Suïssa 6,66 986,68 143,84 263,15 -13,35 3,42 480,23 1.196,76 173,97 42,63 1,16 -1,00
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 10,13 1.053,41 139,22 -23,94 -17,54 65,98 1.279,95 1.230,93 193,97 63,69 3,92 11,44
   Països nòrdics ... ... ... ... ... ... 784,03 1.295,15 176,77 97,90 3,24 5,83
   Resta del Món 34,80 1.488,17 172,03 31,95 4,73 25,63 2.587,14 1.383,40 218,97 145,30 2,92 13,22
2022M11
   TOTAL 253,28 844,44 118,45 25,63 -2,46 0,71 17.158,23 1.054,45 160,06 98,68 3,70 13,84
   ESPANYA (Altres CCAA) 64,69 480,78 82,76 72,03 7,99 4,85 2.081,41 650,63 102,19 40,21 0,07 15,94
   ESTRANGER 188,59 1.140,31 139,01 14,99 3,19 4,92 15.076,82 1.153,27 173,63 110,81 0,14 8,24
   (110) França 13,84 712,29 115,82 31,95 -18,58 15,03 906,35 1.037,05 160,73 47,49 0,74 1,04
   (115) Itàlia ... ... ... ... ... ... 698,12 952,08 158,85 158,92 3,01 7,56
   (125) Regne Unit 15,98 981,24 131,25 -3,50 -10,60 21,92 3.698,89 1.105,39 169,56 213,27 -4,33 7,78
   (126) Alemanya 87,84 1.077,34 131,96 13,06 6,49 -4,34 4.700,49 1.106,57 158,03 83,20 -1,26 8,27
   (132) Suïssa ... ... ... ... ... ... 473,57 1.200,35 174,48 41,43 1,44 -0,85
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 19,97 1.441,77 172,21 142,92 52,98 17,46 1.269,82 1.232,58 194,58 65,21 4,19 9,71
   Països nòrdics 10,14 1.505,33 121,51 -43,46 2,15 -10,53 777,24 1.294,76 177,21 99,62 3,46 5,27
   Resta del Món 30,17 1.595,82 196,45 26,59 2,26 21,38 2.552,34 1.382,07 219,78 148,21 2,96 12,44
2022M10
   TOTAL 1.618,53 1.019,44 154,77 33,18 -0,32 6,46 16.904,95 1.058,40 160,91 100,42 3,66 13,91
   ESPANYA (Altres CCAA) 128,17 544,86 101,39 28,42 -3,06 19,73 2.016,72 658,09 102,96 39,38 0,01 16,46
   ESTRANGER 1.490,36 1.101,99 162,11 33,60 -0,15 4,36 14.888,23 1.153,44 174,18 113,06 0,06 8,05
   (110) França 74,08 967,06 147,67 1,99 15,23 -12,62 892,51 1.044,43 161,70 47,76 1,15 0,63
   (115) Itàlia 32,97 851,14 114,56 122,17 29,59 -27,51 696,01 952,72 159,27 161,65 3,45 6,87
   (125) Regne Unit 363,28 1.039,71 160,62 93,56 0,78 5,41 3.682,91 1.106,00 169,77 216,35 -4,35 7,20
   (126) Alemanya 519,63 1.030,81 152,29 11,45 -10,10 7,80 4.612,65 1.107,14 158,63 85,39 -1,54 8,49
   (132) Suïssa 72,13 1.206,17 151,91 27,90 15,28 3,78 465,03 1.196,71 176,01 41,26 0,87 -0,43
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 101,33 1.217,51 171,62 3,94 3,31 7,18 1.249,85 1.229,73 194,98 64,37 3,67 9,69
   Països nòrdics 85,95 1.223,84 185,16 24,24 10,25 6,81 767,10 1.292,37 178,29 106,53 4,03 4,68
   Resta del Món 241,00 1.414,90 200,67 59,55 6,91 -2,72 2.522,17 1.379,86 220,10 151,09 3,14 12,04
2022M09
   TOTAL 2.375,17 1.040,78 161,48 54,34 1,32 15,60 15.286,42 1.062,70 161,58 111,74 4,10 14,94
   ESPANYA (Altres CCAA) 273,74 710,84 101,17 17,85 1,15 15,38 1.888,54 667,50 103,07 40,19 0,16 16,21
   ESTRANGER 2.101,44 1.107,76 175,07 60,82 -1,01 12,12 13.397,87 1.159,46 175,64 128,15 -0,27 8,17
   (110) França 103,99 952,88 164,90 25,18 -3,67 10,81 818,43 1.052,05 163,11 54,01 -1,32 2,19
   (115) Itàlia 103,24 926,37 149,26 97,55 -5,17 7,83 663,04 958,40 162,42 163,99 1,60 9,35
   (125) Regne Unit 521,66 1.022,39 160,32 117,00 -5,15 10,37 3.319,64 1.113,77 170,84 239,96 -5,91 7,06
   (126) Alemanya 646,37 1.079,54 170,91 38,71 -4,48 21,39 4.093,02 1.117,64 159,47 102,44 -0,16 8,18
   (132) Suïssa ... ... ... ... ... ... 392,91 1.194,99 181,29 44,02 -2,06 -1,84
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 210,23 1.245,43 201,79 31,90 8,89 11,82 1.148,52 1.230,82 197,35 73,25 3,66 9,22
   Països nòrdics 112,23 1.130,92 180,14 73,72 -3,58 -2,89 681,15 1.301,57 177,46 125,37 1,91 4,61
   Resta del Món 371,53 1.385,07 203,78 83,43 13,84 3,37 2.281,17 1.376,26 222,37 167,29 2,67 14,16
2022M08
   TOTAL 3.137,84 1.116,27 161,75 53,92 7,00 15,71 12.911,24 1.066,83 161,60 127,29 4,68 14,75
   ESPANYA (Altres CCAA) 473,39 757,03 99,21 3,29 6,81 10,55 1.614,81 660,67 103,40 44,85 0,20 16,30
   ESTRANGER 2.664,45 1.219,05 182,15 68,60 0,86 9,23 11.296,44 1.169,62 175,74 147,43 -0,52 7,00
   (110) França 211,64 1.190,21 152,82 -3,00 5,45 -2,65 714,44 1.068,24 162,85 59,36 -1,25 0,65
   (115) Itàlia 222,62 1.104,73 167,06 134,62 3,54 16,03 559,80 964,55 165,10 181,44 3,17 9,02
   (125) Regne Unit 675,10 1.179,85 174,54 100,96 -8,11 10,69 2.797,98 1.132,64 172,95 280,11 -7,39 4,90
   (126) Alemanya 694,57 1.132,52 175,04 96,54 2,35 13,34 3.446,65 1.125,09 157,50 121,53 0,79 5,34
   (132) Suïssa ... ... ... ... ... ... 360,72 1.212,04 179,45 53,91 -1,95 -2,89
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 216,61 1.303,38 206,64 19,21 2,69 15,12 938,29 1.227,60 196,39 86,34 2,14 8,65
   Països nòrdics 118,75 1.495,44 175,06 58,25 7,14 0,29 568,92 1.341,50 176,94 139,40 2,50 6,73
   Resta del Món 481,09 1.418,85 230,26 88,75 7,09 11,05 1.909,64 1.374,55 226,39 193,39 -0,70 16,65
2022M07
   TOTAL 3.220,72 1.135,63 170,17 62,25 6,07 8,66 9.773,41 1.051,87 161,56 168,37 4,55 14,24
   ESPANYA (Altres CCAA) 410,49 729,39 107,46 16,96 10,95 11,99 1.141,42 627,54 105,24 73,86 -0,19 19,14
   ESTRANGER 2.810,24 1.236,20 186,03 71,98 -0,13 2,66 8.631,99 1.155,16 173,86 189,15 -0,33 6,69
   (110) França 189,68 1.111,50 182,42 46,04 -2,59 3,12 502,80 1.024,06 167,47 118,47 -1,60 0,50
   (115) Itàlia 163,12 1.035,54 180,39 147,93 13,62 1,37 337,18 889,99 163,83 224,15 5,95 3,08
   (125) Regne Unit 735,69 1.201,74 190,77 111,00 1,45 3,25 2.122,88 1.118,41 172,46 430,53 -4,90 0,60
   (126) Alemanya 701,97 1.235,23 156,31 49,25 1,05 -1,55 2.752,08 1.123,23 153,61 128,87 0,36 3,70
   (132) Suïssa 97,03 1.144,31 186,14 -1,43 -15,24 -8,47 316,65 1.211,24 180,78 88,39 -2,95 0,07
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 238,82 1.287,13 205,03 48,91 1,64 3,93 721,68 1.206,55 193,50 124,24 3,39 6,63
   Països nòrdics 190,61 1.400,58 187,42 78,14 0,86 10,16 450,17 1.306,04 177,45 176,86 2,65 9,52
   Resta del Món 493,31 1.377,23 233,57 94,54 -3,10 4,84 1.428,56 1.360,25 225,12 260,73 -4,56 20,77
2022M06
   TOTAL 2.465,41 1.016,05 169,81 169,44 4,63 24,21 6.552,68 1.015,07 157,63 295,51 8,19 24,41
   ESPANYA (Altres CCAA) 286,61 612,65 119,12 62,22 -0,77 35,71 730,93 581,91 104,04 139,22 -2,82 28,52
   ESTRANGER 2.178,80 1.112,40 179,88 195,10 -1,15 14,02 5.821,75 1.119,72 168,54 330,85 4,05 16,02
   (110) França 128,01 1.026,70 178,11 136,09 7,45 8,62 313,12 977,48 159,56 212,28 4,61 2,94
   (115) Itàlia 79,45 786,52 158,00 193,33 4,95 7,25 174,06 786,41 150,86 355,35 6,23 12,36
   (125) Regne Unit 562,41 1.062,88 163,38 1.351,81 -10,97 41,50 1.387,18 1.078,74 164,10 2.594,70 -3,81 42,47
   (126) Alemanya 654,12 1.055,52 159,85 83,74 -5,10 1,51 2.050,11 1.089,41 152,71 180,02 2,62 7,53
   (132) Suïssa 53,31 1.091,29 192,64 47,04 -5,90 5,97 219,62 1.243,37 178,51 215,34 10,26 14,41
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 195,03 1.251,36 210,62 100,86 11,07 13,77 482,86 1.170,30 188,27 199,08 8,11 12,00
   Països nòrdics 89,37 1.178,88 172,59 168,24 8,51 8,57 259,56 1.244,36 170,77 366,86 13,58 15,07
   Resta del Món 417,10 1.373,94 254,93 336,25 -10,08 69,52 935,25 1.351,47 220,90 556,61 -5,64 52,96
2022M05
   TOTAL 1.966,66 1.035,53 180,84 339,16 10,36 36,06 4.087,28 1.014,48 151,10 451,02 12,65 30,03
   ESPANYA (Altres CCAA) 148,21 551,85 125,38 179,41 0,31 43,61 444,32 563,66 96,18 244,79 -1,97 31,49
   ESTRANGER 1.818,45 1.115,19 187,60 360,62 7,59 31,24 3.642,96 1.124,14 162,41 494,38 9,96 22,47
   (110) França 101,02 1.064,45 166,11 195,40 16,94 3,61 185,11 946,12 148,83 302,00 3,89 2,21
   (115) Itàlia 37,08 659,87 179,31 343,66 -9,39 35,63 94,61 786,31 145,34 749,39 9,38 31,58
   (125) Regne Unit 508,12 1.060,71 181,96 6.391,57 -1,79 67,66 824,78 1.089,83 164,60 6.373,92 15,12 43,96
   (126) Alemanya 585,38 1.080,42 173,72 143,07 4,29 24,71 1.395,99 1.106,05 149,58 271,15 8,69 15,11
   (132) Suïssa 59,82 1.365,18 185,78 213,63 17,68 14,88 166,31 1.301,51 174,41 398,07 18,87 28,98
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 175,02 1.163,39 188,90 288,94 10,84 19,25 287,82 1.121,10 175,64 347,27 9,69 18,98
   Països nòrdics 84,57 1.216,85 182,01 590,85 18,00 1,90 170,19 1.281,74 169,84 663,86 15,52 25,81
   Resta del Món 267,44 1.372,10 266,64 881,26 5,33 109,13 518,15 1.333,91 199,46 1.006,51 5,02 49,32
2022M04
   TOTAL 1.339,31 1.024,20 136,98 790,88 11,95 20,86 2.120,62 995,72 131,11 621,44 17,33 34,43
   ESPANYA (Altres CCAA) 132,57 558,39 85,70 436,53 -10,30 12,88 296,11 569,77 86,14 290,53 -4,04 31,12
   ESTRANGER 1.206,73 1.127,53 146,62 860,57 11,86 16,83 1.824,51 1.133,21 143,24 736,47 13,60 22,14
   (110) França 70,31 821,18 145,11 1.077,30 4,33 11,37 84,09 834,65 132,30 609,64 -8,47 14,92
   (115) Itàlia 50,93 942,21 137,13 ... ... ... 57,52 897,14 129,52 1.969,71 29,60 75,26
   (125) Regne Unit 248,78 1.168,82 147,85 18.010,84 32,55 23,23 316,66 1.140,04 142,74 6.345,82 44,11 14,21
   (126) Alemanya 469,69 1.107,75 131,38 465,06 7,92 5,66 810,60 1.125,33 135,93 499,13 14,07 17,13
   (132) Suïssa 74,29 1.235,27 174,62 610,04 29,79 61,37 106,50 1.268,28 168,62 643,72 24,50 51,90
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 74,43 1.094,34 174,25 644,28 16,24 30,67 112,80 1.061,24 158,39 482,89 10,15 24,28
   Països nòrdics 53,01 1.324,41 174,12 885,01 12,57 55,83 85,62 1.353,01 159,31 752,87 10,64 53,16
   Resta del Món 165,29 1.316,67 172,26 1.805,47 15,22 -6,92 250,71 1.295,44 157,21 1.180,93 5,54 9,88
2022M03
   TOTAL 440,31 1.027,53 145,52 422,99 21,29 46,24 781,31 950,41 122,13 444,06 20,48 43,51
   ESPANYA (Altres CCAA) 74,78 615,33 115,59 253,18 -2,00 52,21 163,54 579,33 86,51 219,95 -0,25 40,25
   ESTRANGER 365,53 1.190,71 153,66 480,05 24,06 38,32 617,78 1.144,47 137,07 567,90 16,35 27,27
   (110) França 5,25 817,42 140,58 116,26 -27,02 0,84 13,78 910,89 91,22 134,48 -16,19 -11,39
   (115) Itàlia ... ... ... ... ... ... 6,59 655,11 90,65 208,07 0,58 23,25
   (125) Regne Unit 41,35 1.022,18 148,70 2.803,88 29,29 19,04 67,88 1.045,69 126,70 1.817,97 37,46 -0,27
   (126) Alemanya 210,05 1.220,42 154,84 412,45 34,46 42,35 340,91 1.150,47 142,76 553,42 23,85 36,08
   (132) Suïssa 23,62 1.435,56 172,56 ... ... ... 32,20 1.351,60 156,23 735,09 7,38 30,90
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 22,01 1.108,08 150,84 305,85 14,76 27,28 38,38 1.002,43 134,62 310,33 1,45 10,64
   Països nòrdics ... ... ... ... ... ... 32,61 1.402,23 139,96 600,19 9,45 45,30
   Resta del Món 42,54 1.229,81 141,61 ... ... ... 85,42 1.256,24 134,48 683,81 -3,69 10,96
2022M02
   TOTAL