• icono economia Turisme
  • > Flux de turistes (FRONTUR)
icono economia print

1.01 Turistes amb destinació principal les Illes Balears per període, illa i país de residència.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

ILLES BALEARS Mallorca Menorca Eivissa-Formentera Sense assignar
2015_Acumulat
   TOTAL (1+2) 12.541.968 8.806.950 1.178.729 2.556.289 0
   1. ESPANYA 2.124.829 1.059.612 418.755 646.461 0
   2. ESTRANGER 10.417.139 7.747.338 759.974 1.909.828 0
   (102) Àustria 184.806 163.477 3.572 17.757 0
   (110) França 471.624 323.241 48.222 100.162 0
   (113) Irlanda 132.040 104.556 1.829 25.655 0
   (115) Itàlia 670.046 203.520 113.366 353.161 0
   (125) Regne Unit 3.174.210 1.985.311 451.282 737.617 0
   (126) Alemanya 3.569.776 3.237.745 68.412 263.620 0
   (132) Suïssa 395.887 325.241 10.486 60.160 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 574.525 345.837 20.882 207.806 0
   Països nòrdics 678.859 641.920 20.666 16.273 0
   Resta del món 565.366 416.491 21.258 127.617 0
2015M09
   TOTAL (1+2) 1.947.200 1.328.985 177.751 440.465 0
   1. ESPANYA 255.392 127.590 47.980 79.822 0
   2. ESTRANGER 1.691.809 1.201.395 129.771 360.643 0
   (102) Àustria 31.070 25.616 1.889 3.565 0
   (110) França 61.166 39.661 5.746 15.759 0
   (113) Irlanda 16.315 11.901 299 4.115 0
   (115) Itàlia 85.904 20.082 13.887 51.934 0
   (125) Regne Unit 553.578 329.145 81.861 142.572 0
   (126) Alemanya 601.455 522.905 12.347 66.203 0
   (132) Suïssa 60.698 47.198 1.765 11.735 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 86.045 46.816 3.505 35.724 0
   Països nòrdics 104.296 96.982 3.111 4.202 0
   Resta del món 91.282 61.088 5.361 24.834 0
2015M08
   TOTAL (1+2) 2.670.717 1.756.274 313.907 600.535 0
   1. ESPANYA 474.287 216.777 116.907 140.604 0
   2. ESTRANGER 2.196.429 1.539.498 197.000 459.932 0
   (102) Àustria 40.869 35.408 880 4.582 0
   (110) França 148.059 107.452 16.942 23.665 0
   (113) Irlanda 21.747 16.326 482 4.939 0
   (115) Itàlia 247.974 93.239 41.897 112.839 0
   (125) Regne Unit 677.614 405.316 102.554 169.744 0
   (126) Alemanya 592.824 531.246 16.948 44.630 0
   (132) Suïssa 70.844 55.132 2.710 13.002 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 123.136 77.661 4.460 41.015 0
   Països nòrdics 115.118 105.629 4.921 4.568 0
   Resta del món 158.244 112.090 5.206 40.948 0
2015M07
   TOTAL (1+2) 2.521.965 1.686.097 277.039 558.828 0
   1. ESPANYA 391.174 173.840 94.064 123.269 0
   2. ESTRANGER 2.130.791 1.512.257 182.975 435.559 0
   (102) Àustria 34.739 29.717 ... 4.233 0
   (110) França 95.514 61.326 9.190 24.998 0
   (113) Irlanda 31.609 23.854 380 7.374 0
   (115) Itàlia 160.626 45.174 33.942 81.511 0
   (125) Regne Unit 674.276 404.482 104.196 165.598 0
   (126) Alemanya 590.917 530.571 13.605 46.741 0
   (132) Suïssa 90.863 72.844 2.835 15.185 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 141.600 85.455 5.590 50.555 0
   Països nòrdics 170.831 160.565 6.071 4.195 0
   Resta del món 139.815 98.270 6.377 35.169 0
2015M06
   TOTAL (1+2) 2.023.973 1.398.137 205.022 420.814 0
   1. ESPANYA 291.564 128.715 67.341 95.508 0
   2. ESTRANGER 1.732.409 1.269.422 137.681 325.305 0
   (102) Àustria 29.057 25.761 ... 3.295 0
   (110) França 57.605 36.338 6.910 14.357 0
   (113) Irlanda 27.851 21.516 466 5.869 0
   (115) Itàlia 96.065 19.691 19.130 57.243 0
   (125) Regne Unit 571.771 348.534 85.679 137.557 0
   (126) Alemanya 588.726 528.137 12.888 47.701 0
   (132) Suïssa 59.292 46.298 1.979 11.016 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 80.874 44.632 3.381 32.861 0
   Països nòrdics 121.903 115.468 4.560 1.876 0
   Resta del món 99.265 83.047 2.688 13.530 0
2015M05
   TOTAL (1+2) 1.638.352 1.212.491 122.967 302.894 0
   1. ESPANYA 176.770 88.921 25.402 62.447 0
   2. ESTRANGER 1.461.583 1.123.569 97.565 240.448 0
   (102) Àustria 23.349 21.749 ... 1.600 0
   (110) França 65.443 47.156 6.562 11.724 0
   (113) Irlanda 24.284 20.863 202 3.219 0
   (115) Itàlia 46.748 12.088 3.556 31.104 0
   (125) Regne Unit 466.926 296.425 69.603 100.898 0
   (126) Alemanya 558.845 502.773 11.135 44.938 0
   (132) Suïssa 53.483 45.339 877 7.267 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 83.640 48.745 2.801 32.094 0
   Països nòrdics 103.362 100.372 1.988 1.002 0
   Resta del món 35.502 28.059 842 6.601 0
2015M04
   TOTAL (1+2) 883.597 721.283 38.939 123.375 0
   1. ESPANYA 192.776 105.839 27.210 59.728 0
   2. ESTRANGER 690.820 615.444 11.729 63.647 0
   (102) Àustria 9.408 9.173 ... 233 0
   (110) França 31.986 23.572 2.297 6.117 0
   (113) Irlanda 8.629 8.582 ... ... 0
   (115) Itàlia 22.917 7.323 824 14.770 0
   (125) Regne Unit 156.013 134.435 5.933 15.645 0
   (126) Alemanya 320.415 309.834 ... 9.685 0
   (132) Suïssa 36.757 34.799 ... 1.679 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 39.604 26.347 1.120 12.137 0
   Països nòrdics 45.525 45.360 ... ... 0
   Resta del món 19.566 16.020 377 3.169 0
2015M03
   TOTAL (1+2) 439.183 364.496 23.787 50.901 0
   1. ESPANYA 155.794 94.678 21.411 39.705 0
   2. ESTRANGER 283.390 269.817 2.376 11.196 0
   (102) Àustria 11.405 11.248 ... 157 0
   (110) França 3.691 2.460 572 659 0
   (113) Irlanda 1.270 1.180 ... ... 0
   (115) Itàlia 4.355 2.363 ... 1.909 0
   (125) Regne Unit 42.328 38.126 935 3.267 0
   (126) Alemanya 173.454 171.357 396 1.701 0
   (132) Suïssa 16.391 16.377 ... ... 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 8.892 7.023 ... 1.869 0
   Països nòrdics 11.911 11.799 ... ... 0
   Resta del món 9.691 7.886 ... 1.416 0
2015M02
   TOTAL (1+2) 207.102 167.584 9.482 30.036 0
   1. ESPANYA 83.344 51.467 9.307 22.569 0
   2. ESTRANGER 123.759 116.117 175 7.466 0
   (102) Àustria 1.807 ... ... ... 0
   (110) França 4.531 1.982 ... 2.548 0
   (113) Irlanda 224 224 ... ... 0
   (115) Itàlia 2.112 1.624 ... 466 0
   (125) Regne Unit 16.706 15.575 ... 1.040 0
   (126) Alemanya 78.728 77.188 ... 1.540 0
   (132) Suïssa 5.152 4.852 ... 259 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 6.801 5.751 ... 1.050 0
   Països nòrdics 3.257 3.115 ... ... 0
   Resta del món 4.440 4.005 ... 431 0
2015M01
   TOTAL (1+2) 209.879 171.603 9.834 28.441 0
   1. ESPANYA 103.729 71.785 9.134 22.809 0
   2. ESTRANGER 106.150 99.818 700 5.632 0
   (102) Àustria 3.103 3.004 ... ... 0
   (110) França 3.630 3.294 ... 335 0
   (113) Irlanda ... ... ... ... 0
   (115) Itàlia 3.345 1.936 ... 1.385 0
   (125) Regne Unit 14.997 13.273 429 1.296 0
   (126) Alemanya 64.411 63.734 196 481 0
   (132) Suïssa 2.405 2.402 ... ... 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 3.933 3.408 ... 501 0
   Països nòrdics 2.655 2.629 ... ... 0
   Resta del món 7.559 6.026 ... 1.520 0
2014_Total
   TOTAL (1+2) 13.524.502 9.650.469 1.140.476 2.733.558 0
   1. ESPANYA 2.176.242 1.076.613 405.861 693.768 0
   2. ESTRANGER 11.348.260 8.573.855 734.615 2.039.790 0
   (102) Àustria 198.187 175.516 507 22.164 0
   (110) França 477.620 326.293 33.854 117.473 0
   (113) Irlanda 125.201 100.057 ... 24.546 0
   (115) Itàlia 622.858 163.284 96.648 362.925 0
   (125) Regne Unit 3.384.886 2.165.656 453.041 766.189 0
   (126) Alemanya 4.142.458 3.731.270 72.792 338.396 0
   (132) Suïssa 403.059 334.814 8.813 59.432 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 593.026 365.537 20.422 207.067 0
   Països nòrdics 798.419 758.835 25.616 13.968 0
   Resta del món 602.547 452.594 22.325 127.629 0
2014M12
   TOTAL (1+2) 160.512 122.866 6.635 31.012 0
   1. ESPANYA 65.085 36.013 4.656 24.415 0
   2. ESTRANGER 95.428 86.853 1.978 6.597 0
   (102) Àustria 1.749 1.743 ... ... 0
   (110) França 3.585 2.142 ... 1.233 0
   (113) Irlanda ... ... ... ... 0
   (115) Itàlia 1.009 896 ... ... 0
   (125) Regne Unit 14.426 11.872 ... 1.821 0
   (126) Alemanya 55.316 53.687 ... 615 0
   (132) Suïssa 2.626 2.611 ... ... 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 5.274 4.126 ... 1.148 0
   Països nòrdics 6.299 6.086 ... ... 0
   Resta del món 5.143 3.689 ... 1.454 0
2014M11
   TOTAL (1+2) 220.384 180.688 12.048 27.647 0
   1. ESPANYA 82.050 53.156 9.273 19.620 0
   2. ESTRANGER 138.334 127.532 2.775 8.027 0
   (102) Àustria 2.901 2.894 ... ... 0
   (110) França 3.741 2.609 ... 547 0
   (113) Irlanda 323 323 ... ... 0
   (115) Itàlia 3.129 1.379 ... 1.305 0
   (125) Regne Unit 20.473 17.351 1.064 2.058 0
   (126) Alemanya 87.157 86.531 ... 326 0
   (132) Suïssa 5.298 5.155 ... 142 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 5.218 2.661 ... 2.550 0
   Països nòrdics 2.878 2.705 ... ... 0
   Resta del món 7.215 5.923 ... 923 0
2014M10
   TOTAL (1+2) 1.072.340 856.375 49.685 166.280 0
   1. ESPANYA 121.430 71.897 11.701 37.833 0
   2. ESTRANGER 950.911 784.479 37.984 128.447 0
   (102) Àustria 11.882 11.867 ... ... 0
   (110) França 30.501 22.346 1.626 6.529 0
   (113) Irlanda 9.149 8.265 ... 883 0
   (115) Itàlia 19.373 4.407 ... 14.510 0
   (125) Regne Unit 251.992 175.811 28.610 47.571 0
   (126) Alemanya 462.250 422.839 5.983 33.428 0
   (132) Suïssa 45.174 40.858 683 3.634 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 37.234 20.942 ... 16.283 0
   Països nòrdics 54.863 54.486 ... ... 0
   Resta del món 28.491 22.658 531 5.301 0
2014M09
   TOTAL (1+2) 1.953.910 1.360.886 160.591 432.432 0
   1. ESPANYA 257.701 117.405 47.358 92.938 0
   2. ESTRANGER 1.696.209 1.243.482 113.233 339.494 0
   (102) Àustria 31.418 27.924 ... 3.492 0
   (110) França 64.287 42.181 3.433 18.672 0
   (113) Irlanda 17.553 14.213 ... 3.340 0
   (115) Itàlia 77.773 14.427 10.626 52.720 0
   (125) Regne Unit 531.220 328.682 73.668 128.870 0
   (126) Alemanya 628.420 559.778 12.552 56.090 0
   (132) Suïssa 57.462 46.921 1.460 9.081 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 78.511 42.455 3.277 32.779 0
   Països nòrdics 105.041 98.090 3.432 3.519 0
   Resta del món 104.525 68.810 4.785 30.930 0
2014M08
   TOTAL (1+2) 2.641.462 1.729.394 302.916 609.151 0
   1. ESPANYA 455.468 190.993 118.533 145.942 0
   2. ESTRANGER 2.185.994 1.538.401 184.383 463.210 0
   (102) Àustria 37.312 31.892 ... 5.420 0
   (110) França 131.927 89.313 14.085 28.529 0
   (113) Irlanda 22.278 17.020 ... 5.258 0
   (115) Itàlia 210.158 62.015 37.729 110.414 0
   (125) Regne Unit 665.170 409.470 99.226 156.474 0
   (126) Alemanya 663.877 590.060 13.368 60.449 0
   (132) Suïssa 62.059 46.879 2.262 12.918 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 116.535 71.082 5.014 40.438 0
   Països nòrdics 120.519 113.170 5.965 1.384 0
   Resta del món 156.159 107.499 6.734 41.926 0
2014M07
   TOTAL (1+2) 2.434.546 1.622.819 258.810 552.916 0
   1. ESPANYA 367.341 142.669 100.034 124.638 0
   2. ESTRANGER 2.067.204 1.480.150 158.777 428.278 0
   (102) Àustria 33.856 28.551 ... 4.823 0
   (110) França 76.218 44.254 6.246 25.718 0
   (113) Irlanda 25.499 19.227 ... 5.695 0
   (115) Itàlia 152.453 41.583 27.867 83.002 0
   (125) Regne Unit 639.711 387.540 91.393 160.778 0
   (126) Alemanya 598.780 530.710 11.254 56.816 0
   (132) Suïssa 88.321 67.646 1.869 18.805 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 120.204 70.038 5.599 44.568 0
   Països nòrdics 207.205 196.090 8.471 2.644 0
   Resta del món 124.957 94.510 5.018 25.430 0
2014M06
   TOTAL (1+2) 2.004.511 1.393.696 189.568 421.247 0
   1. ESPANYA 264.569 123.797 59.001 81.771 0
   2. ESTRANGER 1.739.943 1.269.899 130.568 339.476 0
   (102) Àustria 35.363 30.492 ... 4.868 0
   (110) França 51.815 35.866 2.912 13.037 0
   (113) Irlanda 23.439 18.854 ... 4.584 0
   (115) Itàlia 102.586 21.467 16.906 64.213 0
   (125) Regne Unit 560.878 338.859 79.720 142.300 0
   (126) Alemanya 608.232 533.800 16.592 57.839 0
   (132) Suïssa 55.420 44.357 1.747 9.316 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 74.942 44.912 3.269 26.761 0
   Països nòrdics 132.684 123.856 5.717 3.111 0
   Resta del món 94.585 77.435 3.702 13.448 0
2014M05
   TOTAL (1+2) 1.500.122 1.103.193 106.027 290.902 0
   1. ESPANYA 126.469 68.520 13.562 44.386 0
   2. ESTRANGER 1.373.653 1.034.673 92.464 246.516 0
   (102) Àustria 16.626 15.543 ... 1.077 0
   (110) França 68.071 53.859 2.976 11.236 0
   (113) Irlanda 20.462 16.850 ... 3.612 0
   (115) Itàlia 32.746 7.346 2.397 23.003 0
   (125) Regne Unit 489.254 307.202 73.127 108.925 0
   (126) Alemanya 464.188 398.244 8.020 57.924 0
   (132) Suïssa 33.645 28.798 654 4.193 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 99.799 67.394 2.600 29.804 0
   Països nòrdics 103.495 99.655 1.852 1.987 0
   Resta del món 45.369 39.782 832 4.755 0
2014M04
   TOTAL (1+2) 833.303 686.337 28.620 118.346 0
   1. ESPANYA 146.975 73.507 18.664 54.804 0
   2. ESTRANGER 686.328 612.830 9.956 63.542 0
   (102) Àustria 12.901 10.921 ... 1.976 0
   (110) França 33.041 24.392 1.198 7.450 0
   (113) Irlanda 6.363 5.189 ... 1.174 0
   (115) Itàlia 18.287 5.501 190 12.596 0
   (125) Regne Unit 157.188 139.908 4.274 13.006 0
   (126) Alemanya 310.728 295.494 ... 11.985 0
   (132) Suïssa 34.478 33.489 ... 984 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 44.938 32.036 645 12.257 0
   Països nòrdics 51.482 50.981 ... ... 0
   Resta del món 16.923 14.918 311 1.694 0
2014M03
   TOTAL (1+2) 369.343 317.499 13.562 38.282 0
   1. ESPANYA 145.253 100.987 12.454 31.811 0
   2. ESTRANGER 224.090 216.511 1.108 6.471 0
   (102) Àustria 5.542 5.474 ... ... 0
   (110) França 5.374 3.896 ... 1.147 0
   (113) Irlanda ... ... ... ... 0
   (115) Itàlia 941 677 ... ... 0
   (125) Regne Unit 26.825 24.397 ... 1.949 0
   (126) Alemanya 155.747 154.232 ... 1.363 0
   (132) Suïssa 8.753 8.539 ... ... 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 5.459 5.278 ... 179 0
   Països nòrdics 8.385 8.295 ... ... 0
   Resta del món 7.039 5.698 ... 1.341 0
2014M02
   TOTAL (1+2) 171.736 139.194 7.797 24.745 0
   1. ESPANYA 69.405 42.900 7.022 19.483 0
   2. ESTRANGER 102.331 96.294 775 5.262 0
   (102) Àustria 4.759 4.588 ... 167 0
   (110) França 6.034 2.762 184 3.088 0
   (113) Irlanda ... ... ... ... 0
   (115) Itàlia 2.861 ... ... 270 0
   (125) Regne Unit 14.389 12.878 ... 1.135 0
   (126) Alemanya 58.666 58.135 ... 320 0
   (132) Suïssa 5.610 5.575 ... ... 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 3.086 3.080 ... ... 0
   Països nòrdics 2.509 2.380 ... ... 0
   Resta del món 4.334 4.221 ... 114 0
2014M01
   TOTAL (1+2) 162.332 137.521 4.216 20.595 0
   1. ESPANYA 74.497 54.768 3.602 16.127 0
   2. ESTRANGER 87.835 82.753 614 4.468 0
   (102) Àustria 3.876 3.627 ... 243 0
   (110) França 3.026 2.671 ... ... 0
   (113) Irlanda ... ... ... ... 0
   (115) Itàlia 1.541 ... ... 542 0
   (125) Regne Unit 13.361 11.686 ... 1.302 0
   (126) Alemanya 49.099 47.759 ... 1.242 0
   (132) Suïssa 4.213 3.986 ... 225 0
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 1.827 1.532 ... ... 0
   Països nòrdics 3.059 3.041 ... ... 0
   Resta del món 7.808 7.450 ... 314 0
2013_Total
   TOTAL (1+2) 13.049.783 9.479.719 1.122.488 2.447.575 ...
   1. ESPANYA 1.992.323 986.758 403.409 602.156 ...
   2. ESTRANGER 11.057.460 8.492.961 719.079 1.845.419 ...
   (102) Àustria 185.373 160.890 3.222 21.262 ...
   (110) França 458.395 337.878 14.072 106.445 ...
   (113) Irlanda 135.326 104.827 3.655 26.844 ...
   (115) Itàlia 564.902 154.131 87.641 323.130 ...
   (125) Regne Unit 3.341.104 2.105.987 460.496 774.621 ...
   (126) Alemanya 4.087.062 3.710.313 78.365 298.384 ...
   (132) Suïssa 371.291 312.491 11.985 46.815 ...
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 536.131 363.904 21.752 150.476 ...
   Països nòrdics 791.913 758.635 22.841 10.437 ...
   Resta del món 585.962 483.906 15.051 87.005 ...
2013M12
   TOTAL (1+2) 137.043 114.733 5.964 16.345 ...
   1. ESPANYA 59.417 42.020 5.381 12.016 ...
   2. ESTRANGER 77.626 72.713 ... 4.330 ...
   (102) Àustria 2.482 ... ... 252 ...
   (110) França 2.163 1.344 ... 818 ...
   (113) Irlanda ... ... ... ... ...
   (115) Itàlia 1.176 1.159 ... ... ...
   (125) Regne Unit 12.762 10.443 ... 1.852 ...
   (126) Alemanya 45.656 45.224 ... 432 ...
   (132) Suïssa 3.041 2.978 ... ... ...
   Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos 3.948 3.389 ... 558 ...
   Països nòrdics 3.414 3.263 ... ... ...
   Resta del món 2.835 2.565 ... 227 ...
2013M11
   TOTAL (1+2) 174.215 139.070 6.970 28.176 ...
   1. ESPANYA 63.083