Tràmits: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=6&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 22 Jan 2021 04:08:52 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-22T04:08:52Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Renovació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216756&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització administrativa atorgada per a l'organització i explotació d'apostes de joc Thu, 21 Jan 2021 22:58:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216756&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T22:58:30Z Modificació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216729&lang=ca&coduo=6 Modificar les dades que consten en l'autorització atorgada per la Direcció General de Comerç a una empresa que té per objecte l'organització i explotació d'apostes Thu, 21 Jan 2021 22:47:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216729&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T22:47:52Z Autorització d'empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216585&lang=ca&coduo=6 Donar d'alta una empresa que té per objecte l'organització i explotació d'apostes de joc. Thu, 21 Jan 2021 22:32:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216585&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T22:32:47Z Autorització empreses fabricants, distribuïdores, comercialitzadores, operadores de màquines, prestadores de serveis tècnics i de serveis d'interconnexi http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213684&lang=ca&coduo=6 Donar d'alta una empresa que té per objecte la fabricació, distribució, comercialització, explotació de màquines de joc, prestació de serveis tècnics i de serveis d'interconnexió. Thu, 21 Jan 2021 22:21:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213684&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T22:21:38Z Renovació autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212602&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc. Thu, 21 Jan 2021 22:13:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212602&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T22:13:26Z Renovació autorització empreses fabricants, distribuïdores, comercialitzadores, serveis tècnics, operadores de màquines i prestadores de serveis d'interconnexió. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216455&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització administrativa atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació, distribució, comercialització, instal·lació de màquines de joc de tipus B i C, la prestació de servèis tècnics i de serveis d'interconnexió. Thu, 21 Jan 2021 22:12:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216455&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T22:12:33Z Modificació de l'autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216399&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Thu, 21 Jan 2021 19:14:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216399&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T19:14:02Z Autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212046&lang=ca&coduo=6 Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc. Thu, 21 Jan 2021 18:06:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212046&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T18:06:28Z Comunicació modificació de l'autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210745&lang=ca&coduo=6 Modificar les dades contingudes en l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc. Thu, 21 Jan 2021 17:39:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210745&lang=ca&coduo=6 2021-01-21T17:39:16Z Autorització homologació sistema tècnic i resta de material d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221000&lang=ca&coduo=6 Homologar els sistemes tècnics i resta de material d'apostes, requisit previ per la persona titular de l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes. Tue, 19 Jan 2021 16:45:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221000&lang=ca&coduo=6 2021-01-19T16:45:46Z Autorització per la qual es modifica de forma substancial l'homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221138&lang=ca&coduo=6 S'entén que la modificació és parcial quan la modificació afecta de forma directa el preu de la partida, el percentatge de devolució, la velocitat de la partida, o el pla de guanys. També l'addició o modificació de jocs als models homologats, o la modificació de jocs ja existents, s'entén que és una modificació substancial. Mon, 18 Jan 2021 14:22:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221138&lang=ca&coduo=6 2021-01-18T14:22:15Z Autorització laboratoris d'assaig http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221252&lang=ca&coduo=6 Autoritzar laboratoris d'assaig, públics i privats, encarregats de la verificació de cada tipus de màquina de joc i de la resta de material de joc i d'apostes. Mon, 18 Jan 2021 12:53:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221252&lang=ca&coduo=6 2021-01-18T12:53:50Z Autorització per la qual s'homologuen màquines de joc en proves http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220575&lang=ca&coduo=6 Comprovar abans de la seva homologació, la viabilitat comercial de determinats models de màquines de joc i de jocs. Habilita els fabricants l'explotació de fins a deu màquines d'un mateix model per un període màxim de tres mesos. Mon, 18 Jan 2021 09:52:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220575&lang=ca&coduo=6 2021-01-18T09:52:10Z Autorització per la qual s'homologa el material de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220890&lang=ca&coduo=6 Homologar material de joc, equips o plataformes que contenguin, a més del mateix moble, tot el cablatge elèctric i la resta del maquinari de la màquina. Mon, 18 Jan 2021 09:33:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220890&lang=ca&coduo=6 2021-01-18T09:33:28Z Autorització homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220325&lang=ca&coduo=6 La fabricació, importació i explotació de les màquines de tipus B i C en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears requereix homologació prèvia. Mon, 18 Jan 2021 09:18:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220325&lang=ca&coduo=6 2021-01-18T09:18:17Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de la creació de comunitats d'energies renovables locals per a autoconsum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4514524&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular, mitjançant el procediment de despesa anticipada, els ajuts per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 99 kWp de potència de pic, i d'energia eòlica de baixa potència, de fins a 50 kW de potència nominal, promogudes per administracions locals, les entitats públiques que en depenen i les associacions privades, en la qual, una vegada concedit l'ajut a l'entitat beneficiària, es creï una comunitat d'energies renovables per a autoconsum formada per les entitats locals o l'associació i els veïns del municipi. Mon, 18 Jan 2021 08:40:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4514524&lang=ca&coduo=6 2021-01-18T08:40:39Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4509555&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, les instal·lacions promogudes per persones físiques, i de fins a 50 kWp de potència de pic per a les instal·lacions promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre, comunitats de propietaris i associacions empresarials. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 5 kWp per a persones físiques. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents. Aquests ajuts estan cofinançats amb càrrec al Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears. Fri, 15 Jan 2021 18:07:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4509555&lang=ca&coduo=6 2021-01-15T18:07:20Z Registre d'instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936858&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquest tràmit és registrar les instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic. Es considera que un punt de recàrrega està situat en zones d'accés públic quan hi pot accedir de manera no discriminatòria qualsevol ciutadà lliurement i sense restriccions. Per a accedir al punt de recàrrega pot requerir-se, segons el cas, un registre, l'autenticació o el pagament d'una tarifa, entre altres mesures. Wed, 13 Jan 2021 12:29:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936858&lang=ca&coduo=6 2021-01-13T12:29:38Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals i entitats públiques dependents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4332598&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Wed, 13 Jan 2021 12:00:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4332598&lang=ca&coduo=6 2021-01-13T12:00:03Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=6 Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. Mon, 11 Jan 2021 09:43:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=6 2021-01-11T09:43:50Z Convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4485667&lang=ca&coduo=6 L'objecte és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents de les Illes Balears, corresponents a la millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, la millora de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació. Tue, 29 Dec 2020 11:02:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4485667&lang=ca&coduo=6 2020-12-29T11:02:23Z Inspeccions d'organismes de control (TNI-077) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=6 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control Tue, 15 Dec 2020 13:43:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=6 2020-12-15T13:43:05Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> Thu, 03 Dec 2020 14:47:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 2020-12-03T14:47:22Z Ajuts idigital, estratègia de digitalització de la indústria de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3560689&lang=ca&coduo=6 Convocatòria d'ajuts per l'any 2020-2021 destinada a donar suport a la indústria balear en el procés de transformació digital "idigital", que tindrà diferents actuacions: - Consultoria especialitzada: disseny i l'elaboració de plans de transformació digital realitzats per consultors o facilitadors digitals experts en la matèria. L'ajut serà entre el 80% i el 90% del cost de la consultoria que serà de 60 hores. - Curs de formació on-line sobre els conceptes d'indústria 4.0. que es farà en acabar la consultoria. AVÍS IMPORTANT: SUSPES L'AJUT PER EXHAURIMENT DE CRÈDIT Mon, 16 Nov 2020 11:06:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3560689&lang=ca&coduo=6 2020-11-16T11:06:56Z Informació periòdica d'accidents en explotacions mineres (TNI-150) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2795309&lang=ca&coduo=6 Comunicar els accidents i les enfermetats professionals d'una explotació minera d'acord amb el que estableix la ITC 03.1.01 d'actuacions en cas d'accidents del RGNBSM Mon, 09 Nov 2020 12:32:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2795309&lang=ca&coduo=6 2020-11-09T12:32:40Z Autorització per a la renovació de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219118&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització per a l'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria Wed, 04 Nov 2020 13:55:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219118&lang=ca&coduo=6 2020-11-04T13:55:51Z Canvi de titularitat de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218931&lang=ca&coduo=6 Canvi de titularitat d'un establiment d'hosteleria. Wed, 04 Nov 2020 13:54:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218931&lang=ca&coduo=6 2020-11-04T13:54:07Z Renovació de l'autorització d'explotació de màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220164&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització d'explotació vigent per un termini de cinc anys més Wed, 04 Nov 2020 13:53:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220164&lang=ca&coduo=6 2020-11-04T13:53:18Z Comunicació d'emplaçament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220023&lang=ca&coduo=6 És el document administratiu pel qual una empresa operadora comunica la instal·lació i explotació d'una màquina de la qual és titular en alguns dels establiments autoritzats o en el seu magatzem. Wed, 04 Nov 2020 13:52:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220023&lang=ca&coduo=6 2020-11-04T13:52:39Z Baixa definitiva de les màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219726&lang=ca&coduo=6 Extinció de l'autorització d'explotació a sol·licitud de l'empresa operadora. Wed, 04 Nov 2020 13:51:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219726&lang=ca&coduo=6 2020-11-04T13:51:55Z Transmissió de les màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220087&lang=ca&coduo=6 Poder transmetre les empreses operadores les autorització d'explotació a altres inscrites en el Registre General del Joc. Wed, 04 Nov 2020 13:50:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220087&lang=ca&coduo=6 2020-11-04T13:50:51Z Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. Mon, 26 Oct 2020 07:46:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=6 2020-10-26T07:46:16Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Presentació de documentació complementària, comunicació o canvi de la modalitat d'instal·lacions d'autoconsum registrades. Thu, 15 Oct 2020 17:56:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=6 2020-10-15T17:56:51Z Director facultatiu: Nomenament o renúncia (TNI-145) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684739&lang=ca&coduo=6 Tramitació de la sol·licitud de nomenament o renúncia de Director Facultatiu d'explotacions mineres Wed, 14 Oct 2020 13:43:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684739&lang=ca&coduo=6 2020-10-14T13:43:20Z Procediment sancionador en matèria de contaminació atmosfèrica. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020088&lang=ca&coduo=6 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica establertes a la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. Wed, 07 Oct 2020 12:06:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020088&lang=ca&coduo=6 2020-10-07T12:06:55Z Denúncies relacionades amb contaminació atmosfèrica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=6 Gestionar i donar resposta a les denúncies per presumptes infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica rebudes. Wed, 07 Oct 2020 12:06:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=6 2020-10-07T12:06:01Z Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic 2018-2025 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078108&lang=ca&coduo=6 Atorgament d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions formalitzades entre el 5 de novembre de 2019 i el 15 d'octubre de 2021. Els ajuts es destinen a cobrir el cost d'aval dels primers quatre anys de les operacions que formalitzin amb ISBA SGR, els interessos de les operacions per un màxim de set any i el cost derivat de les despes d'obertura i d'estudi. Mon, 03 Aug 2020 06:16:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078108&lang=ca&coduo=6 2020-08-03T06:16:43Z Devolució de les garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262467&lang=ca&coduo=6 La recuperació de les garanties i dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor i Política Financera. Mon, 27 Jul 2020 06:28:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262467&lang=ca&coduo=6 2020-07-27T06:28:14Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4292407&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Mon, 13 Jul 2020 11:47:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4292407&lang=ca&coduo=6 2020-07-13T11:47:58Z Constitució de garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4255523&lang=ca&coduo=6 Comunicar la constitució de garanties a favor de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Mon, 15 Jun 2020 07:31:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4255523&lang=ca&coduo=6 2020-06-15T07:31:29Z Sol·licitud del carnet d'instal·lacions tèrmiques en edificis-FP Balears i exàmens (052) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=6 Obtenció del carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis segons els requisits previs indicats en la guia de tramitació. Mon, 01 Jun 2020 14:51:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=6 2020-06-01T14:51:32Z Sol·licitud del certificat per a la manipulació de sistemes frigorífics que contenen refrigerants amb gasos fluorats i el carnet d'instal·lacions tèrmiques en edificis (TNI-141) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca&coduo=6 Obtenir l'acreditació professional en les següents especialitats: - Certificat per a la manipulació de sistemes frigorífics que contenguin refrigerants amb gasos fluorats d'entre els compresos en el camp requisits previs de la seva guia de tramitació. - Carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis d'entre els compresos en el camp de requisitis previs de la seva guia de tramitació. Mon, 01 Jun 2020 14:18:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca&coduo=6 2020-06-01T14:18:26Z Autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218848&lang=ca&coduo=6 L'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria. Mon, 01 Jun 2020 10:03:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218848&lang=ca&coduo=6 2020-06-01T10:03:55Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227683&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus C en casinos de joc a fi de poder atorgar un premi especial. Thu, 28 May 2020 12:27:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227683&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T12:27:03Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B4 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227643&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B4 en una mateixa o diferents sales de bingo. Thu, 28 May 2020 11:45:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227643&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T11:45:33Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B3 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227300&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B3 entre diferents salons per oferir premis acumulats. Thu, 28 May 2020 11:05:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227300&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T11:05:25Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221619&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 entre diferents salons de joc per oferir premis acumulats. Thu, 28 May 2020 08:27:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221619&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T08:27:20Z Canvi de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219876&lang=ca&coduo=6 Canvi d'una màquina objecte d'autorització d'explotació per una altra del mateix tipus que no compti amb aquesta autorització. Tue, 26 May 2020 07:08:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219876&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T07:08:40Z Renovació de l'autorització per a la instal·lació salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207168&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització d'instal·lació vigent Tue, 26 May 2020 06:48:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207168&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:48:07Z Modificació de l'autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207997&lang=ca&coduo=6 Modificar les condicions d'un local específic d'apostes Tue, 26 May 2020 06:42:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207997&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:42:54Z