Tràmits: FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3229&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 16 Jan 2021 23:56:56 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-16T23:56:56Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes a projectes d'investigació aplicada, 2020 (2ª convocatòria) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4502163&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Wed, 13 Jan 2021 09:11:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4502163&lang=ca&coduo=3229 2021-01-13T09:11:56Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4466104&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Thu, 07 Jan 2021 11:37:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4466104&lang=ca&coduo=3229 2021-01-07T11:37:54Z Selecció d'entitats col·laboradores relatives a determinades ajudes comunitàries directes i del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4506095&lang=ca&coduo=3229 Convocar el procediment de designació d'entitats col·laboradores per a participar en la gestió de les ajudes que es convoquen, per a l'any 2021, previstes en els Títols III, IV i V del Reglament (UE) núm. 1307/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i a les mesures 13.1 i 13.3, del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, previstes en els articles 28, 29 i 32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Thu, 07 Jan 2021 11:29:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4506095&lang=ca&coduo=3229 2021-01-07T11:29:03Z Ajudes corresponents a l'any 2021 per al foment de les races autòctones de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4465521&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per la comunitat autònoma de les Illes Balears per al foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes Mon, 04 Jan 2021 13:14:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4465521&lang=ca&coduo=3229 2021-01-04T13:14:36Z Ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat, 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4489814&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria per ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat FPQ 2021 Tue, 29 Dec 2020 09:37:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4489814&lang=ca&coduo=3229 2020-12-29T09:37:01Z Accions de formació professional i adquisició de competències, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4489477&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2020 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals; d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020 Tue, 29 Dec 2020 07:28:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4489477&lang=ca&coduo=3229 2020-12-29T07:28:03Z Foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4489336&lang=ca&coduo=3229 Ajudes al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives agràries de les Illes Balears, de l'any 2020, destinades a donar suport als processos de reestructuració del sector cooperatiu agroalimentari Mon, 28 Dec 2020 10:56:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4489336&lang=ca&coduo=3229 2020-12-28T10:56:47Z Sector del trot, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4487139&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2020 destinades al sector del trot Tue, 22 Dec 2020 12:50:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4487139&lang=ca&coduo=3229 2020-12-22T12:50:53Z Assegurances agràries, 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4487111&lang=ca&coduo=3229 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Tue, 22 Dec 2020 12:20:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4487111&lang=ca&coduo=3229 2020-12-22T12:20:21Z Implantació certificació benestar animal , 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4486718&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per implementar la certificació de benestar animal de les explotacions de boví de llet Tue, 22 Dec 2020 08:56:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4486718&lang=ca&coduo=3229 2020-12-22T08:56:30Z Ajudes per al foment de les races autòctones de les Illes Balears, corresponents a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4046417&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per la comunitat autònoma de les Illes Balears per al foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes. Thu, 17 Dec 2020 09:59:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4046417&lang=ca&coduo=3229 2020-12-17T09:59:54Z Resolució de la presidenta del FOGAIBA per la qual s'aprova la convocatòria de les ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4455622&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a les explotacions de les Illes Balears que fomentin la recria del bestiar boví lleter boví lleter inscrit en els llibres genealògics Wed, 25 Nov 2020 10:51:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4455622&lang=ca&coduo=3229 2020-11-25T10:51:53Z Subvencions per donar suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4455002&lang=ca&coduo=3229 Subvencionar la posada en marxa d'un projecte pilot que pugui ser replicat i que tingui un impacte general en el sector agroalimentari/forestal al qual es refereix, o crear un nou producte, procés, pràctica o tecnologia en l'àmbit agroalimentari i forestal, o el desenvolupament d'una estratègia que suposi un clar enfortiment d'un determinat sector productiu, per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits que defineix l'apartat tercer d'aquesta convocatòria. Wed, 25 Nov 2020 10:15:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4455002&lang=ca&coduo=3229 2020-11-25T10:15:16Z Resolució de la presidenta del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes per a l'estabilització del sector de l'oli d'oliva emparat per la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Oli de Mallorca degut a la crisi provocada per la COVID http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4453208&lang=ca&coduo=3229 Ajudes a la estabilització del sector de l'oli d'oliva emparat per la DOP Oli de Mallorca degut a la crisi provocada per la COVID-19 Mon, 23 Nov 2020 08:43:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4453208&lang=ca&coduo=3229 2020-11-23T08:43:25Z Resolució de la presidenta del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes de minimis per a l'any 2020 als escorxadors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4453289&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a prestació de servei d'interès econòmic general als escorxadors Fri, 20 Nov 2020 11:55:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4453289&lang=ca&coduo=3229 2020-11-20T11:55:04Z Ajudes al desenvolupament rural de l'illa de Mallorca vinculades a projectes relacionats amb els àmbits agrari i/o ambiental i emmarcats en l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4453266&lang=ca&coduo=3229 Mesura 1.1. Suport al sector agrari i agroindustrial. Aquesta mesura comprèn tres tipus d'actuacions: - Suport al comerç minorista. Es tracta de què els productors agroalimentaris locals augmentin el valor afegit dels seus productes, aprofitant noves vies i canals alternatius de comercialització. - Suport a la promoció de noves formes d'agricultura a través de projectes de cooperació i integrals. Es tracta d'impulsar actuacions que promoguin la multifuncionalitat de l'agricultura i que estableixin sinergies amb altres sectors com el de l'hostaleria i la gastronomia, el de l'educació i el desenvolupament comunitari, o el del medi ambient i la gestió de recursos naturals, a més de les previstes en el títol IV de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears. - Suport a la posada en valor de les varietats locals i les races autòctones. Es tracta d'impulsar actuacions que promoguin les varietats locals i les races autòctones, ja sigui a través dels canals tradicionals, com les fires i els mercats, o bé a través d'altres canals més innovadors. Mesura 1.2. Suport a la conservació del patrimoni natural i cultural. Aquesta mesura comprèn dos tipus d'actuacions: - Actuacions vinculades a la conservació del patrimoni natural i cultural. Es tracta de conservar i posar en valor el patrimoni natural i cultural i també de fomentar la diversificació econòmica. Amb aquests fins es vol impulsar la creació i consolidació d'empreses en l'àmbit del turisme de caràcter naturalístic o cultural, especialment si estan lligades a explotacions agràries. - Inversions vinculades a la consolidació de les empreses forestals. Mesura 1.3. Conservació i gestió sostenible de recursos naturals. Aquesta mesura comprèn dos tipus d'actuacions: - Ús eficient de l'aigua. Es tracta de promoure un ús més eficient de l'aigua en l'agricultura. - Eficiència energètica. Es tracta de fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal, tot facilitant l'ús de fonts renovables d'energia, subproductes, residus i altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia. Mesura 1.4. Suport transversal a l'impuls dels diferents sectors. Aquesta mesura comprèn un sol tipus d'actuacions: - Formació i informació. Es tracta de fomentar la transferència de coneixements, la sensibilització ciutadana i la innovació en els sectors agrari i del medi ambient. Fri, 20 Nov 2020 11:41:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4453266&lang=ca&coduo=3229 2020-11-20T11:41:10Z Emissió d'informes sectorials complementaris per a la gestió d'ajuts a la micro, petita i mitjana empresa agrària i pesquera per a operacions de finançament de liquiditat per mitigar l'efecte de l'estat d'alarma. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207935&lang=ca&coduo=3229 Tramitació d'informes sectorials complementaris a realitzar pel FOGAIBA respecte a la convocatòria extraordinària per a l'any 2020 d'ajuts a les micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament de liquiditat per mitigar el possible impacte de l'escenari de contenció reforçada del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, aprovada per Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 25 de març de 2020. Mon, 16 Nov 2020 12:46:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207935&lang=ca&coduo=3229 2020-11-16T12:46:28Z Ajudes de minimis, per a inversions als escorxadors, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4436855&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions als escorxadors Wed, 04 Nov 2020 10:30:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4436855&lang=ca&coduo=3229 2020-11-04T10:30:33Z Ajudes al sector de flor tallada i ornamentals, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4422358&lang=ca&coduo=3229 Subvencions a productors de flor tallada i planta ornamental que preveu el Reial decret 883/2020, de 6 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la crisi sanitària de la COVID-19, en el sector de la flor tallada i la planta ornamental Fri, 30 Oct 2020 10:49:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4422358&lang=ca&coduo=3229 2020-10-30T10:49:18Z Paralització temporal de l'activitat pesquera , 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4330198&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2020 Thu, 01 Oct 2020 11:52:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4330198&lang=ca&coduo=3229 2020-10-01T11:52:06Z Estudis relacionats amb aliments tradicionals, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4365582&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament d'estudis relacionats amb els aliments tradicionals de les Illes Balears Tue, 15 Sep 2020 09:04:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4365582&lang=ca&coduo=3229 2020-09-15T09:04:38Z Innovació en aqüicultura, 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4364702&lang=ca&coduo=3229 Ajudes a la innovació en aqüicultura Mon, 14 Sep 2020 10:32:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4364702&lang=ca&coduo=3229 2020-09-14T10:32:52Z Repoblació d'explotacions ramaderes, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4360475&lang=ca&coduo=3229 Ajudes a la repoblació de l'explotació en cas de buidatge sanitari en el marc dels programes nacionals de lluita, control o eradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles Mon, 14 Sep 2020 10:15:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4360475&lang=ca&coduo=3229 2020-09-14T10:15:59Z Foment de la raça frisona, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4349702&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per al foment de la raça frisona Tue, 08 Sep 2020 09:25:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4349702&lang=ca&coduo=3229 2020-09-08T09:25:44Z Explotacions d'oví i caprí amb dificultats de comercialització pel COVID-19, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4333774&lang=ca&coduo=3229 Ajudes estatals de minimis per a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de mens i cabrits com a conseqüència de les limitacions que imposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Wed, 19 Aug 2020 08:48:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4333774&lang=ca&coduo=3229 2020-08-19T08:48:12Z Revisió de les ajudes del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de les convocatòries, per als anys 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, de determinades ajudes comunitàries directes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4322138&lang=ca&coduo=3229 Els anys 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, i 2019, es varen convocar, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, de les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol IIdel Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Arrel de controls de tot tipus (control de camp, condicionalitat, retros, etc) que estableix la normativa comunitària i que s'adjunten al present procediment, es poden produir processos de revisió de les ajudes concedides i pagades de les ajudes esmentades anteriorment. És per això que es necessari obrir un procediment de revisió d'ofici per part del FOGAIBA. Tue, 11 Aug 2020 09:27:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4322138&lang=ca&coduo=3229 2020-08-11T09:27:53Z Ajudes per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies, per als anys 2018-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020, per a limitar l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies Wed, 22 Jul 2020 12:06:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 2020-07-22T12:06:59Z Ajudes de minimis per replantar arbres, per a l'exercici 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4302266&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria de minimis per replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers, melicotoners, oliveres i pruneres, per a l'exercici 2020 Tue, 21 Jul 2020 10:13:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4302266&lang=ca&coduo=3229 2020-07-21T10:13:45Z Ajudes 2019-2023, per a inversions en el sector vitivinícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018) Mon, 29 Jun 2020 07:33:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 2020-06-29T07:33:07Z Ajudes de suport al sector ramader davant la crisi provocada per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268222&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de suport al sector ramader d'oví, caprí i porcí, davant la crisi provocada per la COVID-1 Tue, 23 Jun 2020 07:43:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268222&lang=ca&coduo=3229 2020-06-23T07:43:54Z Ajudes per a l'emmagatzematge privat de vi http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268130&lang=ca&coduo=3229 Ajudes a l'emmagatzematge privat de vi per la crisi de l'COVID-19 Mon, 22 Jun 2020 11:26:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268130&lang=ca&coduo=3229 2020-06-22T11:26:59Z Ajudes per a la collita en verd verema http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268180&lang=ca&coduo=3229 Ajut per a la collita en verd de la verema 2020 de parcel·les completes de vinya emparades per una Denominació d'Origen Protegida (DOP) Mon, 22 Jun 2020 11:26:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268180&lang=ca&coduo=3229 2020-06-22T11:26:42Z Projectes programats inclosos a l'Estratègia de Desenvolupament Local d'Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4250232&lang=ca&coduo=3229 Projectes programats inclosos a la Estratègia de Desenvolupament Local d'Eivissa i Formentera que hauran de contribuir al desenvolupament de la zona rural d'Eivissa i Formentera. Fri, 05 Jun 2020 09:45:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4250232&lang=ca&coduo=3229 2020-06-05T09:45:31Z Projectes programats inclosos a l'Estratègia de Desenvolupament Local de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4250170&lang=ca&coduo=3229 Projectes programats inclosos a la Estratègia de Desenvolupament Local de Menorca que hauran de contribuir al desenvolupament de la zona rural de Menorca. Fri, 05 Jun 2020 09:13:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4250170&lang=ca&coduo=3229 2020-06-05T09:13:23Z Projectes programats inclosos a l'Estratègia de Desenvolupament Local de Mallorca, 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4248012&lang=ca&coduo=3229 Projectes programats inclosos a la Estratègia de Desenvolupament Local de Mallorca que hauran de contribuir al desenvolupament de la zona rural de Mallorca. Thu, 04 Jun 2020 09:41:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4248012&lang=ca&coduo=3229 2020-06-04T09:41:12Z Manteniment del sector làctic crisi COVID19, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4246065&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al sector làctic davant la crisi provocada per la COVID-19 Wed, 03 Jun 2020 12:05:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4246065&lang=ca&coduo=3229 2020-06-03T12:05:40Z Programa escolar de consum de fruita i llet, curs 2020/2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4238024&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet, per al curs escolar 2020-2021 Wed, 03 Jun 2020 07:35:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4238024&lang=ca&coduo=3229 2020-06-03T07:35:32Z Cooperació entre agents per crear i desenvolupar cadenes curtes de comercialització amb venda domiciliària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4237948&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les despeses per crear o desenvolupar venda domiciliària en cadena curta per part d'un grup de cooperació. Tue, 02 Jun 2020 10:10:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4237948&lang=ca&coduo=3229 2020-06-02T10:10:13Z Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears, 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Fri, 29 May 2020 06:42:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 2020-05-29T06:42:39Z Cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221661&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les actuaciones realitzades de promoció de la venda de produccions agràries en cadenes curtes de distribució, especialment en distribució domiciliària. Thu, 28 May 2020 07:51:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221661&lang=ca&coduo=3229 2020-05-28T07:51:29Z Ajudes per a garantir la comercialització de les captures pesqueres durant la crisi provocada per la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213653&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a garantir la comercialització de les captures pesqueres durant la crisi provocada per la COVID-19 Mon, 18 May 2020 07:36:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213653&lang=ca&coduo=3229 2020-05-18T07:36:32Z Ajuda a l'emmagatzematge privat de formatge http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212423&lang=ca&coduo=3229 Ajudes a l'emmagatzematge privat dels formatges de codi NC 0406 Fri, 15 May 2020 11:26:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212423&lang=ca&coduo=3229 2020-05-15T11:26:39Z Determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057589&lang=ca&coduo=3229 Són objecte de convocatòria, per a l'any 2020, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Mon, 11 May 2020 09:20:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057589&lang=ca&coduo=3229 2020-05-11T09:20:42Z Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204254&lang=ca&coduo=3229 Convocatoria de ayudas para el año 2020 para la mejora de la producción y la comercialización de los productos de la apicultura, de acuerdo con el Programa Nacional de medidas de ayuda a la apicultura 2020-2022 Thu, 07 May 2020 08:18:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204254&lang=ca&coduo=3229 2020-05-07T08:18:49Z Certamens ramaders i fires agràries, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4115016&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a la celebració de fires agràries de Sineu i Inca, monotemàtiques de caragols i dels concursos morfològics de bestiar boví i equí, celebrats al llarg de l'any 2019 Wed, 25 Mar 2020 10:16:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4115016&lang=ca&coduo=3229 2020-03-25T10:16:35Z Informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112578&lang=ca&coduo=3229 Millorar la difusió dels productes agraris de qualitat a les Illes Balears per potenciar-ne la introducció al mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda Mon, 16 Mar 2020 12:22:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112578&lang=ca&coduo=3229 2020-03-16T12:22:33Z Inversions ports pesquers, 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=3229 Ajudes, per als anys 2019-2020, per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 23 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del programa del Fons Europeu Marítim i de Pesca Thu, 12 Mar 2020 09:58:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=3229 2020-03-12T09:58:49Z Creació d'empreses per joves agricultors, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109335&lang=ca&coduo=3229 Creació d'empreses de joves agricultors Wed, 11 Mar 2020 12:31:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109335&lang=ca&coduo=3229 2020-03-11T12:31:38Z Inversions en explotacions, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109140&lang=ca&coduo=3229 Subvencions per inversions en explotacions agràries Wed, 11 Mar 2020 10:24:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109140&lang=ca&coduo=3229 2020-03-11T10:24:34Z Pagaments per zones amb limitacions específiques, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109085&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiques evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i 32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Wed, 11 Mar 2020 09:20:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109085&lang=ca&coduo=3229 2020-03-11T09:20:52Z