Tràmits: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:35:26Z Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:35:26Z ca Resolució de la presidenta de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajudes per a la promoció del territori de les Illes Balears com a espai per a rodatges 2020-11-30T14:07:54Z 2020-11-30T14:07:54Z Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la promoció del territori de les Illes Balears com a espai per a rodatges durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, que deriva del Conveni de col·laboració amb data de 9 de setembre de 2020 entre l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) per promoure el territori de les Illes Balears com a espai per a rodatges, derivat alhora del Protocol general entre la conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i l'AETIB per internacionalitzar la cultura de les Illes Balears a través de l'estratègia turística. 2020-11-30T14:07:54Z Resolució de la presidenta de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoca la concessió de subvencions per a projectes culturals de l'any 2020 2020-11-30T13:07:05Z 2020-11-30T13:07:05Z Aquesta convocatòria té per objecte donar suport al desenvolupament de projectes culturals de les arts escèniques, de la música, de les arts visuals i del món editorial duts a terme entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020. 2020-11-30T13:07:05Z Ajudes pel procediment de concurs, amb caràcter d'urgència, per a la sostenibilitat de les indústries culturals en el marc de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19 2020-11-24T09:57:07Z 2020-11-24T09:57:07Z Contribuir a compensar els perjudicis ocasionats a les indústries culturals de les Illes Balears, a causa de la suspensió o pèrdua d'activitat que suposi una reducció de la facturació en el període d'1 d'abril de 2020 a 30 de juny de 2020 en almenys el 75 % en relació amb la mitjana de facturació de qualsevol dels quatre trimestres naturals de 2019 com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de la COVID-19, durant el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020. 2020-11-24T09:57:07Z Convocatòria de subvencions per donar suport a l'intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals des del 21 d'abril de 2020 fins al 30 de novembre 2020 2020-11-23T15:35:12Z 2020-11-23T15:35:12Z Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de projectes audiovisuals de les Illes Balears de caràcter professional corresponent al període comprès entre el 21 d'abril i el 30 de novembre de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior 2020-11-23T15:35:12Z Ajudes, amb caràcter d'urgència, pel procediment de registre d'entrada, per donar suport als professionals autònoms del sector cultural en el marc de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19 2020-11-20T10:16:12Z 2020-11-20T10:16:12Z Contribuir a compensar els perjudicis ocasionats als professionals autònoms dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música, els audiovisuals, el patrimoni immaterial i la gestió cultural de les Illes Balears, a causa de la suspensió o pèrdua d'activitat que suposi una reducció de la facturació en el període d'1 d'abril de 2020 a 30 de juny de 2020 en almenys el 75 % en relació amb la mitjana de facturació de qualsevol dels quatre trimestres naturals de 2019 en els sectors esmentats, durant el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020 2020-11-20T10:16:12Z Ajudes pel procediment de registre d'entrada per donar suport a les associacions i entitats sense ànim de lucre del sector cultural en el marc de la situació d'emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19 2020-11-10T12:10:45Z 2020-11-10T12:10:45Z Contribuir a compensar els perjudicis ocasionats a les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb activitat econòmica, dels sectors de les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració, la música, l'audiovisual, i el patrimoni immaterial i la gestió cultural de les Illes Balears, a causa de la suspensió o pèrdua d'activitat en els sector esmentats, durant el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020 2020-11-10T12:10:45Z Subvencions d'urgència per donar suport a l'intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes audiovisuals des de l'1 de desembre de 2019 fins al 20 d'abril de 2020 2020-11-05T09:13:44Z 2020-11-05T09:13:44Z Contribuir a la projecció exterior de projectes audiovisuals de les Illes Balears de caràcter professional corresponent al període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 20 d'abril de 2020 amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia de COVID-19 Dues línies de subvenció: a) Suport a la mobilitat de productors audiovisuals i professionals en l'àmbit audiovisual de les Illes Balears: El trasllat i l'allotjament del productor, director, guionista, equip tècnic, etc. a fires, mercats, festivals, fòrums de coproducció, jornades de formació, tallers, conferències relacionades amb el sector audiovisual balear, nacional i/o internacional, sempre que la Comissió Avaluadora consideri que contribueixen a la projecció exterior. b) Suport a activitats de projecció exterior fora de les Illes Balears de projectes i produccions audiovisuals: ajuts per als plans d'externalització (desenvolupament del projecte; cerca de finançament; projecció i promoció exterior, i distribució exterior) dels projectes i les produccions de les empreses audiovisuals que contribueixin a la promoció i comercialització de la producció audiovisual mitjançant l'assistència a fires, festivals, fòrums de coproducció i jornades de formació, tallers i conferències relacionats amb el sector audiovisual balear, nacional i/o internacional 2020-11-05T09:13:44Z Convocatòria per presentar candidatures a la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma 2021 2020-10-22T12:58:55Z 2020-10-22T12:58:55Z La Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el màxim guardó que atorga la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i té una naturalesa exclusivament honorífica. És una distinció que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s'hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l'àmbit de les Illes Balears. Actualment, es regeix pel Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2020-10-22T12:58:55Z Convocatòria per presentar candidatures al Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears 2021 2020-10-22T12:58:03Z 2020-10-22T12:58:03Z El Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears és un guardó que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en els àmbits cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d'investigació, de l'ensenyament i lingüístic. Actualment, es regeix, pel Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual es regula el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears. 2020-10-22T12:58:03Z Convocatòria de subvencions per a la producció i coproducció d'obres audiovisuals per a l'any 2020 2020-10-08T08:07:42Z 2020-10-08T08:07:42Z Aquesta convocatòria té per objecte contribuir als projectes de produccions i coproduccions audiovisuals de caràcter professional. Els projectes, entesos com a produccions i coproduccions audiovisuals que posin en valor la diversitat cinematogràfica de les Illes Balears i/o fomentin el teixit industrial del sector audiovisual balear i tinguin una clara vocació de difusió nacional i/o internacional, s'han d'incloure en alguna de les modalitats i gèneres d'obres audiovisuals següents: Modalitat A: Llargmetratges de ficció d'autoria balear (música, realització, guió o direcció) Modalitat B: Llargmetratges documentals i unitats documentals per a televisió Modalitat C: Llargmetratges d'animació Modalitat D: Curtmetratges de ficció, animació i documentals 2020-10-08T08:07:42Z Subvencions de l'IEB per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura 2020-10-05T05:51:33Z 2020-10-05T05:51:33Z Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals en l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visualsi les arts audiovisuals, digitals i interactives, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2020. 2020-10-05T05:51:33Z Subvencions de l'IEB per donar suport a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l'any 2020 2020-10-02T07:44:15Z 2020-10-02T07:44:15Z Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional corresponents al període comprès entre el 21 d'abril i el 30 de novembre de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. 2020-10-02T07:44:15Z Subvencions de l'IEB per donar suport a l'edició i la promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears per a l'any 2020 2020-10-02T07:43:02Z 2020-10-02T07:43:02Z Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. 2020-10-02T07:43:02Z Subvencions de l'IEB per donar suport a l'edició de llibres en règim de coedició de les Illes Balears per a l'any 2020 2020-10-02T07:33:56Z 2020-10-02T07:33:56Z Aquesta convocatòria té per objecte fomentar la recerca i la investigació en temes relacionats amb les Illes Balears, donant suport a l'edició de llibres dedicats a la recerca científica o a temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua o la ciència de les Illes Balears en règim de coedició, durant el període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020, i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. La finalitat d'aquesta convocatòria és ajudar a la recerca científica i a la divulgació de temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua i la ciència de les Illes Balears. 2020-10-02T07:33:56Z Subvencions de l'IEB per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2020 2020-10-02T07:31:36Z 2020-10-02T07:31:36Z Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a creadors per a processos específics de recerca i creació adreçats a la futura producció d'obres i projectes relacionats amb les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears. 2020-10-02T07:31:36Z Subvencions de l'IEB per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2020 2020-10-02T07:26:10Z 2020-10-02T07:26:10Z Aquesta convocatòria té per objecte facilitar la mobilitat dels professionals de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears i contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través d'activitats de promoció de caràcter professional corresponents al període comprès entre el 21 d'abril i el 30 de novembre de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre les illes i entre les Illes Balears i l'exterior, i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. 2020-10-02T07:26:10Z Subvencions de l'IEB per donar suport a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2020 2020-10-02T07:22:56Z 2020-10-02T07:22:56Z Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional per a les activitats corresponents al període comprès entre el 21 d'abril i el 30 de novembre de 2020. La finalitat d'aquesta convocatòria és fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i pal·liar els efectes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. 2020-10-02T07:22:56Z Subvencions de l'IEB per donar suport a les activitats d'estudis locals que es celebrin a les Illes Balears durant l'any 2020 2020-09-15T12:34:57Z 2020-09-15T12:34:57Z Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la promoció dels estudis locals de les Illes Balears i a l'edició i digitalització de les publicacions que es desprenguin d'aquestes jornades, durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2019 i 30 de novembre de 2020. 2020-09-15T12:34:57Z Subvenció nominativa per a finançar el postgrau «Especialista Universitari en Dret Antidiscriminatori i Pràctica Jurídica, amb perspectiva de gènere». 2020-09-15T10:08:18Z 2020-09-15T10:08:18Z L'objecte del procediment és concedir una subvenció directa nominativa prevista en el pressupost general de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 a la UIB per a finançar el títol propi de postgrau «Especialista Universitari en Dret Antidiscriminatori i Pràctica Jurídica, amb perspectiva de gènere» 2020-09-15T10:08:18Z Inscripció de la constitució d'una associació en el Registre d'associacions de les Illes Balears 2020-09-11T08:39:06Z 2020-09-11T08:39:06Z Les associacions de caràcter general sense finalitat de lucre i amb àmbit d'actuació en el territori de la CAIB tenen dret a sol·licitar la seva inscripció en el Registre d'associacions de les Illes Balears, als únics efectes de publicitat. La inscripció registral fa pública la constitució i els Estatuts de les associacions i és garantia, tant per als tercers que s'hi relacionen com per als seus propis membres. 2020-09-11T08:39:06Z Subvencions de l'IEB per donar suport a projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l'any 2020 2020-09-09T12:44:14Z 2020-09-09T12:44:14Z L'objecte d'aquestes ajudes és donar suport a la recerca, preparació i redacció de projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears. Els projectes han de ser originals i inèdits i han d'estar escrits en llengua catalana o en llengua castellana. 2020-09-09T12:44:14Z Convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l'exterior per al 2020 2020-09-09T10:17:26Z 2020-09-09T10:17:26Z L'objecte d'aquesta convocatòria és determinar les subvencions per a les comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2020, per tal que puguin dur a terme les seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears i amb la seva història, cultura i llengua. L'objecte de les ajudes és la realització d'activitats de promoció social, econòmica i cultural de les Illes Balears. Així mateix, es poden subvencionar les activitats o inversions que pel seu marcat caràcter social requereixin una atenció especial de les institucions. En aquest sentit, enguany, en el context de crisi sanitària per la COVID-19, es preveu de forma extraordinària ajudar al sosteniment de les cases balears a l'exterior, encara que aquesta situació hagi dificultat, limitat o impedit la realització d'activitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears i amb la seva història, cultura i llengua. 2020-09-09T10:17:26Z Subvencions per a les reials acadèmies de les Illes Balears 2020 2020-08-20T12:12:17Z 2020-08-20T12:12:17Z La convocatòria té per objecte facilitar a les corporacions de dret públic (reials acadèmies) de les Illes Balears la realització dels seus fins d'estudi i generació de coneixement per afavorir la seva transferència a les institucions i a la societat. 2020-08-20T12:12:17Z Subvencions directes a les cambres de comerç de les Illes Balears per finançar serveis d'assessorament i suport a dones en la creació d'empreses 2020-07-21T09:06:00Z 2020-07-21T09:06:00Z L'objecte del procediment és concedir subvencions directes a les diferents cambres de comerç, indústria, navegació i serveis que operen a les Illes Balears per a finançar la posada en funcionament i la prestació de serveis d'assessorament i suport a dones per a que creïn les seves pròpies empreses 2020-07-21T09:06:00Z Subvencions de l'IEB - Despeses realitzades en relació amb activitats ajornades o suspeses de fires i festivals, i trobades i jornades professionals del món de la cultura 2020-07-03T11:34:29Z 2020-07-03T11:34:29Z L'objecte d'aquesta convocatòria és cobrir les despeses efectuades en relació amb activitats ajornades o suspeses a causa de la pandèmia de COVID-19, emmarcades dins l'organització i la producció de fires i festivals en l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals, els estudis locals i les arts audiovisuals, digitals i interactives, així com de trobades i jornades professionals del món de la cultura, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2020. 2020-07-03T11:34:29Z Convocatòria d'un concurs per crear una borsa de professors de català per a l'IEB 2020-07-02T07:50:46Z 2020-07-02T07:50:46Z L'objecte d'aquesta convocatòria és cobrir, temporalment, les necessitats específiques de personal que es deriven de les tasques que té encomanades l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) en matèria d'ensenyament. 2020-07-02T07:50:46Z Subvenció directa nominativa per a finançar el postgrau "Especialista Universitari en Coeducació" 2020-07-01T12:55:36Z 2020-07-01T12:55:36Z L'objecte del procediment és concedir una subvenció directa nominativa prevista en el pressupost general de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 a la UIB per a finançar el títol propi de postgrau "Especialista Universitari en Coeducació" 2020-07-01T12:55:36Z Subvencions per al foment i suport a la igualtat d'oportunitats, prevenció i erradicació de la violència masclista 2020-06-22T07:06:37Z 2020-06-22T07:06:37Z L'objecte del procediment és subvencionar projectes que tenguin com a finalitat fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, a més dels adreçats a erradicar la violència contra les dones. 2020-06-22T07:06:37Z Subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia per al 2020 2020-06-18T09:18:51Z 2020-06-18T09:18:51Z L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere per erradicar l'LGTBI-fòbia. Més concretament, els ajuts estan destinats a dissenyar i implementar les estratègies, els instruments i els materials que facilitin la incorporació de mesures de responsabilitat social de les empreses en polítiques LGTBI; les activitats formatives en diversitat sexual i de gènere adreçades a professionals de qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, i les accions de recerca i els estudis relacionats amb les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i les conseqüències de l'LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes. 2020-06-18T09:18:51Z Convocatòria d'urgència de subvencions de l'IEB - activitats de projecció de la MÚSICA i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears fins al 20-04-2020 i activitats desenvolupades el 2019 2020-04-17T10:34:30Z 2020-04-17T10:34:30Z Contribuir a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional corresponents al període comprès entre l'1 de juliol de 2019 i el 20 d'abril de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. 2020-04-17T10:34:30Z Convocatòria d'urgència de subvencions de l'IEB - activitats de projecció de les ARTS ESCÈNIQUES de les Illes Balears fins al 20-04-20 i activitats desenvolupades l'any 2019 2020-04-17T10:25:43Z 2020-04-17T10:25:43Z Contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional corresponent al període comprès entre l'1 d'agost de 2019 i el 20 d'abril de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. 2020-04-17T10:25:43Z Convocatòria d'urgència de subvencions de l'IEB - activitats de projecció de la LITERATURA, el pensament, el còmic i la il·lustració de les IB fins al 20-04-2020 i activitats desenvolupades el 2019 2020-04-17T10:12:30Z 2020-04-17T10:12:30Z D'una banda, donar suport al programa Talent IB, que té com a objectiu facilitar la mobilitat dels autors i editors entre les illes i entre aquestes i els territoris de parla catalana, durant el període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 20 d'abril de 2020, i de l'altra, contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre el 4 d'octubre i el 20 d'abril de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior (incloent-hi la mobilitat), i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. 2020-04-17T10:12:30Z Convocatòria d'urgència de subvencions de l'IEB - projecció de les ARTS VISUALS de les Illes Balears fins al 20-04-2020 i activitats desenvolupades el 2019 2020-04-17T09:53:02Z 2020-04-17T09:53:02Z Contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears de caràcter professional corresponent al període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 20 d'abril de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. 2020-04-17T09:53:02Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears 2020-03-09T12:55:08Z 2020-03-09T12:55:08Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears 2020-03-09T12:55:08Z Subvencions a les entitats locals per a projectes d'igualtat, prevenció i intervenció enfront les violències masclistes 2020-02-07T12:34:37Z 2020-02-07T12:34:37Z Concedir ajuts a ajuntaments, agrupacions d'ajuntaments i mancomunitats per projectes d'igualtat, prevenció i intervenció enfront les violències masclistes a desenvolupar durant els anys 2019 i 2020 2020-02-07T12:34:37Z Declaració d'utilitat pública d'una associació 2020-01-10T13:35:05Z 2020-01-10T13:35:05Z Sol.licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública d'una associació 2020-01-10T13:35:05Z Dipòsit de documentació 2020-01-10T13:19:07Z 2020-01-10T13:19:07Z Dipòsit de documentació 2020-01-10T13:19:07Z Expedició d' un certificat de dades registrals d'una associació inscrita en el Registre d'Associacions de les Illes Balears 2020-01-10T12:59:26Z 2020-01-10T12:59:26Z Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'una associació 2020-01-10T12:59:26Z Inscripció de la modificació dels estatuts d'una associació en el Registre d'associacions de les Illes Balears 2020-01-10T12:56:07Z 2020-01-10T12:56:07Z Inscriure la modificació dels estatuts d' una associació 2020-01-10T12:56:07Z Inscripció de la identitat dels titulars de la junta directiva d'una associació en el Registre d'Associacions de les Illes Balears 2020-01-10T12:50:10Z 2020-01-10T12:50:10Z Inscriure el canvi de la Junta Directiva d'una associació 2020-01-10T12:50:10Z Subvencions per donar suport a la mobilitat en la projecció exterior de les activitats i dels projectes que promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears 2019-12-05T13:38:59Z 2019-12-05T13:38:59Z Contribuir a la projecció exterior i donar suport econòmic a la mobilitat de les persones, associacions, entitats i professionals de les Illes Balears que duguin a terme activitats i projectes que donin a conèixer, fomentin, difonguin i promoguin les diferents manifestacions del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, que es manifesten, en particular, en els àmbits que exposa l'article 3 de la Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, durant el període comprès entre els dies 1 de maig i 30 de novembre de 2019 per fomentar l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; i entre les Illes Balears i la resta del territori de l'Estat espanyol i l'exterior. 2019-12-05T13:38:59Z Ajuts de pagament únic per a víctimes de violència de gènere de Menorca i les Pitiüses 2019-12-04T10:39:31Z 2019-12-04T10:39:31Z Aquest procediment pretén prestar un ajut econòmic a víctimes de violència de gènere que: - Resideixin o siguin empadronades a Menorca o les Illes Pitiüses. - Tenguin baixos ingressos. - Tenguin dificultats especials per trobar feina, per mor de la seva edat, la manca de preparació general o especialitzada o les seves circumstàncies socials. 2019-12-04T10:39:31Z Presentació del pla d'actuació d'una fundació amb Protectorat a la Conselleria de Presidència 2019-07-23T09:55:55Z 2019-07-23T09:55:55Z Presentació del pla d'actuació d'una fundació amb Protectorat a la Conselleria de Presidència 2019-07-23T09:55:55Z Extinció d'una delegació autonòmica d'una Fundació 2019-07-23T09:55:36Z 2019-07-23T09:55:36Z Extinció d'una delegació autonòmica d'una Fundació 2019-07-23T09:55:36Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció en el Registre únic de Fundacions de les Illes Balears 2019-07-23T09:55:06Z 2019-07-23T09:55:06Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció en el Registre únic de Fundacions de les Illes Balears 2019-07-23T09:55:06Z Extinció d'apoderaments generals fundacions 2019-07-23T09:52:55Z 2019-07-23T09:52:55Z Extinció d'apoderaments generals fundacions 2019-07-23T09:52:55Z Comunicació de les alienacions, gravàmens de béns no dotacionals 2019-07-01T12:57:41Z 2019-07-01T12:57:41Z Amb caràcter anual s'han de fer constar en el Registre Únic de Fundacions, en acabar l'exercici econòmic, les alienacions o els gravàmens d'aquells béns que no formin part de la dotació o no estiguin directament vinculats al compliment dels fins fundacionals 2019-07-01T12:57:41Z Incorporació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses 2019-07-01T12:49:23Z 2019-07-01T12:49:23Z S'ha d'incorporar al Registre Únic de Fundacions, un cop tramesos pel protectorat corresponent, la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior, d'acord amb el que disposa el Reial decret 776/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives. 2019-07-01T12:49:23Z Incorporació del pla d'actuació 2019-07-01T12:46:21Z 2019-07-01T12:46:21Z El Patronat de la fundació ha d'elaborar, en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d'actuació que s'ha d'incorporar al Registre Únic de Fundacions un cop trames pel protectorat corresponent 2019-07-01T12:46:21Z Incorporació del balanç, el compte de resultats i la memòria 2019-07-01T12:34:05Z 2019-07-01T12:34:05Z Amb caràcter anual, el balanç, el compte de resultats i la memòria, s'han d'incorporar al Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, un cop tramesos pel protectorat corresponent 2019-07-01T12:34:05Z