Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=196&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 23 Jan 2021 11:44:21 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-23T11:44:21Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria d'acció social, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299711&lang=ca&coduo=196 Donar ajuts a les a continuació: 1- Executar programes que treballen amb famílies amb fills menors d'edat amb la finalitat d'aportar les eines i la capacitació necessària per desenvolupar estratègies efectives per a la prevenció de conductes de risc. 2- Prevenir i tractar el maltractament infantil. 3- Executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques. 4- Desenvolupar programes d'atenció social a menors hospitalitzats. Tue, 15 Dec 2020 13:04:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299711&lang=ca&coduo=196 2020-12-15T13:04:46Z Convocatòria de de subvencions adreçades a entitats que treballen amb joves embarassades amb dificultats econòmiques i socials 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299751&lang=ca&coduo=196 Donar ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves, menors de 30 anys, que tenen dificultats econòmiques i socials. Mon, 05 Oct 2020 10:32:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299751&lang=ca&coduo=196 2020-10-05T10:32:43Z Ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299529&lang=ca&coduo=196 Atorgar ajuts per pal·liar els efectes socials i econòmics que ha tengut la COVID-19 en matèria de conciliació familiar i laboral. S'hi inclouen les línies de subvenció següents: LÍNIA A: ajuts a entitats integrants de l'Administració local i a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar escoles d'estiu i campus esportius.SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020 LÍNIA B: ajuts a les famílies per a la contractació de persones treballadores per a la cura de fills o de filles menors de 14 anys en el domicili.SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020 LÍNIA C: ajuts a autònoms, persones jurídiques públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, per a la contractació de personal monitor de suport a les escoles d'estiu i campus esportius per a participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75%. LÍNIA D: ajuts a famílies que inscriguin en els seus fills i filles en activitats de temps lliure infantil i juvenil de Mallorca promoguts per la iniciativa privada SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020 Tue, 18 Aug 2020 09:11:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299529&lang=ca&coduo=196 2020-08-18T09:11:37Z Convocatòria de professionals per dur a terme programes de competències familiars a les Illes Balears.Convocatoria professionals Programa Competències Familiars GIFES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4155368&lang=ca&coduo=196 Crear la llista de professionals per dur a terme els programes integrats en l'Estratègia de desenvolupament de programes de competències familiars a les Illes Balears 2019-2020 i aprovar-ne el règim de funcionament i el procediment d'accés. Convocatoria professionals Programa Competències Familiars GIFES Thu, 18 Jun 2020 11:47:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4155368&lang=ca&coduo=196 2020-06-18T11:47:13Z Subvencions per a projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049693&lang=ca&coduo=196 Subvencionar projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut que facin persones físiques o entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears Wed, 17 Jun 2020 09:22:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049693&lang=ca&coduo=196 2020-06-17T09:22:42Z Serveis per a persones en procés d'autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció de menors i /o a mesures de justícia juvenil. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675271&lang=ca&coduo=196 Regular els serveis per a persones en procés d'autonomia personal que han estat sotmeses a mesures administratives de protecció i/o mesures de justícia juvenil amb la finalitat de contribuir temporalment al fet que puguin viure de manera autònoma i integrar-se gradualment en la vida social i laboral. Thu, 14 May 2020 08:03:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675271&lang=ca&coduo=196 2020-05-14T08:03:35Z Sol·licitud de mediació familiar pública a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1746581&lang=ca&coduo=196 Sol·licitud de designació d'una persona mediadora. Wed, 29 Apr 2020 08:41:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1746581&lang=ca&coduo=196 2020-04-29T08:41:01Z Convocatòria subvencions per a entitats que duen a terme programes en matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitat de tractament mèdic o d'escolarització o per al gaudiment de vacances, per als anys 2017-18 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3025304&lang=ca&coduo=196 Subvencionar la realització de programes de desplaçament temporal de menors estrangers per raons de tractament mèdic, d'escolarització o gaudi de vacances. Wed, 19 Feb 2020 12:22:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3025304&lang=ca&coduo=196 2020-02-19T12:22:17Z Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria de menors i famílies, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2650956&lang=ca&coduo=196 Donar ajuts a les entitats sense ànim de lucre que duen a terme algun dels serveis o programes que es detallen a continuació: 1- Executar programes que treballen amb persones joves que han estat sotmeses a tutela administrativa o amb un expedient de mesures judicials i que es troben en procés d'emancipació. 2- Prevenir i tractar el maltractament infantil. 3- Executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques. 4- Desenvolupar programes d'atenció social a menors hospitalitzats. Wed, 05 Feb 2020 13:29:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2650956&lang=ca&coduo=196 2020-02-05T13:29:01Z Convocatòria subvencions per a entitats que duen a terme programes en matèria de desplaçament temporal de menors estrangers amb finalitat de tractament mèdic o d'escolarització o per al gaudiment de vacances, per als anys 2019-21 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3866329&lang=ca&coduo=196 Subvencionar la realització de programes de desplaçament temporal de menors estrangers per raons de tractament mèdic, d'escolarització o gaudi de vacances. Thu, 14 Nov 2019 13:01:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3866329&lang=ca&coduo=196 2019-11-14T13:01:58Z Registre de Parelles Estables http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6958&lang=ca&coduo=196 Inscripció, modificació i cancel·lació al Registre de Parelles Estables de les Illes Balears. Thu, 31 Oct 2019 11:33:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=6958&lang=ca&coduo=196 2019-10-31T11:33:49Z Procediment sancionador en matèria de joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943996&lang=ca&coduo=196 Facilitar els tràmits que han de complir les persones interessades en cas de ser objecte d'un procediment sancionador en matèria de joventut Fri, 18 Oct 2019 13:55:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943996&lang=ca&coduo=196 2019-10-18T13:55:27Z Alta i de comunicació de modificacions al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=995901&lang=ca&coduo=196 Donar d'alta o comunicar canvis al Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut Thu, 17 Oct 2019 11:48:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=995901&lang=ca&coduo=196 2019-10-17T11:48:17Z Inici d'activitat d'escola d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de caràcter autonòmic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509400&lang=ca&coduo=196 Facilitar els tràmits per a aquelles persones interessades a posar en marxa escoles que tinguin per objecte la formació, el perfeccionament i l'especialització dels educadors en les activitats i tècniques orientades a la promoció i utilització adequada de l'oci i temps lliure infantil i juvenil, d'acord amb els programes oficials de la CAIB Thu, 17 Oct 2019 07:33:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=509400&lang=ca&coduo=196 2019-10-17T07:33:46Z Presentació del llistat d'aprovats dels cursos de director/a i de monitor/a http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687772&lang=ca&coduo=196 Presentar el llistat d'alumnat apte dels cursos de director/a o de monitor/a d'activitats d'educació de temps lliure perquè la Direcció General pugui emetre els carnets corresponents Wed, 16 Oct 2019 07:12:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687772&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T07:12:34Z Integració a la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687879&lang=ca&coduo=196 Inscriure els serveis d'informació juvenil en el Cens de la Xarxa Balear de Serveis d'Informació Jove Wed, 16 Oct 2019 07:11:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687879&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T07:11:57Z Convocatòria de subvencions per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears, corresponents a l'exercici 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3259073&lang=ca&coduo=196 Atorgar ajudes per dur a terme projectes d'intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l'àmbit de les Illes Balears, corresponents a l'exercici 2019 Wed, 16 Oct 2019 07:10:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3259073&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T07:10:34Z Posada en marxa d'una instal·lació juvenil a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290130&lang=ca&coduo=196 Presentació d'una declaració responsable per a la posada en marxa d'una instal·lació juvenil i per inscriure's en el Cens de la Xarxa d'Instal·lacions Juvneils de les Illes Balears Wed, 16 Oct 2019 06:54:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3290130&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T06:54:29Z Presentació del resum d'activitats anual del Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670180&lang=ca&coduo=196 Presentar el resum anual d'activitat perquè una entitat pugui mantenir-se inscrita en el Cens d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut Wed, 16 Oct 2019 06:50:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670180&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T06:50:19Z Designació de representants als plens del Consell de la Joventut de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687213&lang=ca&coduo=196 Designar els representants als plens del Consell de la Joventut de les Illes Balears Wed, 16 Oct 2019 06:47:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687213&lang=ca&coduo=196 2019-10-16T06:47:53Z Sol·licitud per participar com a mediador en el servei públic de mediació familiar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1741958&lang=ca&coduo=196 Inscripció al llistat per exercir com a mediador familiar al servei públic de mediació familiar de les Illes Balears. Tue, 17 Sep 2019 08:30:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1741958&lang=ca&coduo=196 2019-09-17T08:30:21Z Ajuts per a persones menors d'edat víctimes de violència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3884647&lang=ca&coduo=196 Ajuts per a persones menors d'edat que hagin quedat òrfenes d'un progenitor o progenitora o tenguin un progenitor o progenitora que pateixi un grau de discapacitat igual o superior al 33% com a conseqüència d'haver estat víctima de vilència masclista o conjugal o entre persones amb una relació anàloga a la conjugal. Tue, 27 Aug 2019 07:44:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3884647&lang=ca&coduo=196 2019-08-27T07:44:31Z Accions informatives del programa Erasmus+ joventut i Cos Europeu de Solidaritat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3728110&lang=ca&coduo=196 Donar informació sobre les dfiferents accions del programa Erasmus + Joventut i Cos Europeu de Solidaritat i assessorar en relació amb la presentació de projectes Thu, 02 May 2019 13:01:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3728110&lang=ca&coduo=196 2019-05-02T13:01:02Z Presentació de la programació general i de la memòria anual d'activitat de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juveniil http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670220&lang=ca&coduo=196 Complir amb l'obligació de presentació de la programació general i de la memòria anual d'activitat de les escoles d'educació en el temps lliure infantil i juveniil Tue, 05 Mar 2019 08:46:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670220&lang=ca&coduo=196 2019-03-05T08:46:28Z Sol·licitud d'admissió al Consell de la Joventut de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3259833&lang=ca&coduo=196 Documentació que s'ha d'aportar per formar part del Consell de la Joventut de les Illes Balears Tue, 05 Mar 2019 08:45:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3259833&lang=ca&coduo=196 2019-03-05T08:45:37Z Comunicació nou curs de director i/o monitor de temps lliure http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=205932&lang=ca&coduo=196 Comunicació nou curs de director i/o monitor de temps lliure Wed, 27 Feb 2019 10:28:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=205932&lang=ca&coduo=196 2019-02-27T10:28:01Z Sol·licitud del carnet/diploma de monitor/a i director/a d'activitats de temps lliure http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=205955&lang=ca&coduo=196 Tràmit per sol·licitar el carnet i/o diploma en reconeixement del títol de monitor/a i/o director/a d'activitats de temps lliure. Wed, 27 Feb 2019 10:27:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=205955&lang=ca&coduo=196 2019-02-27T10:27:33Z Registre de Mediadors/Mediadores i Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d'Entitats Públiques o Privades. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=242994&lang=ca&coduo=196 Aquest Registre té com a objecte la promoció, administració i facilitar l'accés de la ciutadania a la mediació familiar (Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears). Thu, 11 Aug 2016 10:40:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=242994&lang=ca&coduo=196 2016-08-11T10:40:47Z